Multi-asset

BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. De strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van de Fondsen toeneemt. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het Fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het Fonds kan blootgesteld zijn aan bedrijven uit de financiële sector als dienstverlener of als tegenpartij voor financiële contracten. De liquiditeit op de financiële markten is in ernstige mate beperkt, waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in enkele extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de activiteiten van het Fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2014
Tot
31/mrt/2015
Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2019

- - - -0,65 -6,60
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,60 - - - -2,61
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,77 0,04 -0,77 -6,60 - - - -6,03

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/apr/2019 USD 99,18
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 28/jan/2016
Introductiedatum aandelenklasse 23/nov/2016
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie Alt - Multistrategy
Index Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 2,18%
ISIN LU1523256573
Bloomberg-code BSASD2G
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYVGNJ4
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 100.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 4,48
GLM_17-2A E 144A 2,18
CELGENE CORP 1,65
VOLCAN HOLDINGS II PLC RegS 3.875 10/10/2020 1,48
INNOGY 1,35
Naam Weging (%)
FRCMT_18-ONE B 144A 0,96
KONINKLIJKE KPN NV 0,82
NCSLT_07-1 A4 0,78
PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REV 6.05 07/01/2032 0,76
RED HAT INC 0,75
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2RF HEDGED GBP Niet uitkerend 92,79 0,23 0,25 100,97 92,56 - LU1523256573 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 95,62 0,23 0,24 102,95 95,39 - LU1330438539 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 95,65 0,23 0,24 102,98 95,42 - LU1376384522 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 94,12 0,69 0,74 97,55 91,30 - LU1373034690 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 97,62 0,24 0,25 104,31 97,38 - LU1373034773 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 98,76 0,24 0,24 105,27 98,52 - LU1330438968 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 91,29 0,22 0,24 100,57 91,07 - LU1330438612 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 92,23 0,22 0,24 101,30 92,01 - LU1330438703 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK Niet uitkerend 907,65 2,17 0,24 996,84 905,48 - LU1435395477 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 92,04 0,22 0,24 101,12 91,82 - LU1330439008 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 90,13 0,22 0,24 99,67 89,91 - LU1408527833 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 88,90 0,21 0,24 98,69 88,69 - LU1403444943 - -
KLASSE Z2RF HEDGED GBP Niet uitkerend 95,04 0,24 0,25 103,14 94,80 - LU1330439180 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 883,26 2,09 0,24 979,32 881,17 - LU1441748792 - -
KLASSE I2RF HEDGED CHF Niet uitkerend 90,75 0,19 0,21 100,10 90,56 - LU1488387397 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 96,98 0,24 0,25 105,01 96,74 - LU1330439347 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 89,19 0,21 0,24 99,02 88,98 - LU1376384795 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 98,79 0,24 0,24 105,26 98,55 - LU1394258989 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 104,42 0,26 0,25 109,36 104,16 - LU1330439263 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Mark Woolley
Mark Woolley

Documenten

Documenten