Obligaties

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Aan inflatie gekoppelde obligaties zijn vastrentende waarden waarbij de hoogte van het couponrendement varieert met de schommelingen in de officiële inflatiecijfers. Dergelijke obligaties bieden beleggers een zekere bescherming tegen stijgende inflatieniveaus omdat de officiële stijgende inflatiecijfers automatisch worden doorberekend in de couponbetalingen. Beleggers dienen zich echter te realiseren dat aan inflatie gekoppelde obligaties onder bepaalde omstandigheden een iets lager couponrendement bieden vergeleken met andere soorten vastrentende waarden. Gezien het feit dat deze effecten niet blootstaan aan inflatierisico’s kan een dalende inflatie ook betekenen dat de waarde van een aan inflatie gekoppelde obligatie niet toeneemt zoals kan worden verwacht bij andere soorten obligaties. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 5,1 -6,0 8,1 -2,1 7,3 0,9 -2,6 3,0 3,9 3,4
Beperkende benchmark 1 (%) 5,6 -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,11 -1,03 -0,36 0,48 2,18
Beperkende benchmark 1 (%) -6,94 1,58 2,63 2,71 4,10
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-9,80 1,29 -4,24 -5,99 -10,11 -3,05 -1,77 4,87 33,40
Beperkende benchmark 1 (%) -6,84 2,15 -2,14 -3,43 -6,94 4,80 13,84 30,64 71,11
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

0,22 2,67 2,02 3,18 -10,91
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

2,62 8,20 4,23 5,04 -8,37

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 08/dec/2022 USD 334.069.602
Introductiedatum 23/jul/2009
Introductie fonds 19/jun/2009
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,98%
Kostenratio 0,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGFIA2E
ISIN LU0425308169
SEDOL B45H199

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2022 124
Standaarddeviatie (3j) per 30/nov/2022 6,20%
Bèta 3 jr. per 30/nov/2022 1,02
Yield to Maturity per 30/nov/2022 3,49%
Modified duration per 30/nov/2022 6,28
Weighted Av YTM per 30/nov/2022 1,09%
Effectieve duration per 30/nov/2022 6,30 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/nov/2022 6,79 jaar
WAL to Worst per 30/nov/2022 6,79 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2 Hedged, per 30/nov/2022, in vergelijking met 200 Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged fondsen.

Posities

Posities

per 30/nov/2022
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 2,00
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 1,98
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,98
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,98
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 1,97
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,86
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 1,77
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,48 0,00 0,00 08/dec/2022 14,99 12,78 LU0425308169 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 15,59 0,01 0,06 08/dec/2022 16,96 14,70 LU0827882555 -
KLASSE I2 USD - 9,90 0,00 0,00 08/dec/2022 10,75 9,34 LU2298379822 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 15,42 0,00 0,00 08/dec/2022 16,80 14,55 LU0425308243 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 15,89 0,00 0,00 08/dec/2022 17,31 14,99 LU0425308086 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,14 0,00 0,00 08/dec/2022 15,69 13,40 LU0448666502 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 15,44 -0,01 -0,06 08/dec/2022 17,06 14,63 LU0425308755 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 16,66 0,00 0,00 08/dec/2022 18,10 15,71 LU0448666684 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Documenten

Documenten