Duurzaam beleggen is verstandig beleggen

Duurzame beleggingen zijn erop gericht een financieel rendement te combineren met een positieve impact op samenleving en milieu, zodat beleggers meer kunnen bereiken met hun geld.

Verantwoord rendement

Verantwoord beleggen betekent niet zonder meer dat beleggers hun financiële doelen moeten bijstellen. De duurzame fondsen van BlackRock zijn ontworpen om een rendement te bieden dat overeenkomt met dat van traditionele fondsen, gecombineerd met bepaalde sociale of ecologische doelstellingen. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om de ESG-score van een beleggingsportefeuille te verbeteren.

OVEREENKOMSTIG RENDEMENT

VS

TRADITIONEEL

MSCI Europe Index

13,50

rendement 5 jr. geannualiseerd

3,25%
dividendrendement
11,38%
standaarddeviatie 5 jr. geannualiseerd

DUURZAAM

MSCI Europe SRI Index

14,87

rendement 5 jr. geannualiseerd

3,08%
dividendrendement
11,36%
standaarddeviatie 5 jr. geannualiseerd

Bron: MSCI, per 31/05/2017. De indexrendementen zijn alleen bedoeld ter illustratie. De indexrendementen houden geen rekening met beheers-, transactie- en overige kosten. Een index wordt niet beheerd en het is niet mogelijk direct in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De indexrendementen zijn niet representatief voor het rendement van een bestaand fonds. Kijk voor actuele rendementen van fondsen op www.iShares.com/nl or www.blackrock.com/nl.

MEER BEREIKEN

De ESG-ratings van deze twee indices verschillen met een factor 1,7.

ESG Chart ESG Chart

Het spectrum van duurzame beleggingen

Duurzame beleggingen hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, van een beperkt universum dat alleen beoogde om bepaalde controversiële beleggingen uit te sluiten, tot een breed spectrum van beleggingen die gericht zijn op duurzaam rendement.

Selectieve Screening
Selectieve screening
Selectieve Screening
Uitsluiting van ondernemingen die actief zijn in controversiële sectoren, zoals fossiele brandstoffen, tabak en wapens.
ESG-factoren
ESG-factoren
ESG-factoren
Positieve keuze voor ondernemingen die hoog scoren op het gebied van ecologische, sociale en governance-factoren (ESG).
Impact-doelen
Impact-doelen
Impact-doelen
Bewust beleggen in ondernemingen met producten en diensten die een meetbare positieve impact hebben op samenleving of milieu.

Impact-beleggen houdt beleggers bezig

Duurzaam beleggen is van een nichemarkt uitgegroeid tot een vorm van beleggen die meer en meer een vast onderdeel uitmaakt van beleggingsportefeuilles. Beleggers hebben steeds meer belangstelling voor dit type beleggingen, om het risico te verkleinen, om aan regelgeving te voldoen of om bepaalde impact-doelen na te streven.

Growth in sustainable assets in U.S. from 2012-16 Growth in sustainable assets in U.S. from 2012-16

Groei over 4 jaar
Bron: Global Sustainable Investments Alliance

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom uiteenlopende typen beleggers wereldwijd meer aandacht krijgen voor duurzame beleggingen:

Demografische verschuivingen

Demografische verschuivingen

Een nieuwe generatie beleggers, zoals millennials en een groeiend aantal vrouwelijke beleggers, die bewust willen beleggen en voor beleggingen kiezen die overeenkomen met hun zorg voor milieu en samenleving.

Overheidsbeleid

Overheidsbeleid

Van het klimaatakkoord van Parijs tot de CO2-belasting van Canada en nieuwe energietransitie-wetgeving in Frankrijk: op duurzaamheid gericht overheidsbeleid stimuleert de beleggingen in duurzame bronnen en transparante rapportage over maatschappelijke en milieufactoren.

Veranderende visie op risico

Veranderende visie op risico

Een groeiend aantal beleggers is ervan overtuigd dat de manier waarop een onderneming met maatschappelijke en milieufactoren omgaan, veel kunnen zeggen over de efficiëntie van de bedrijfsvoering en de productiviteit.

Van intenties naar implementatie

Aan de hand van drie duidelijke stappen willen wij beleggers helpen om in een duurzame toekomst te beleggen:

Weet wat u bezit

Weet wat u bezit

Met behulp van traditionele portefeuille-analyse in kaart brengen hoe het in uw huidige portefeuille gesteld is met bepaalde duurzaamheidsfactoren, zoals CO2-uitstoot en ESG-score.

Zet doelgerichte stappen

Zet doelgerichte stappen

Definieer doelstellingen om de duurzaamheid van uw portefeuille te verbeteren, aansluitend op uw persoonlijke wensen, en onderzoek welke beleggingsmogelijkheden in aanmerking komen.

Meet uw prestaties

Meet uw prestaties

Volg hoe het rendement van uw duurzame beleggingen zich in de loop der tijd ontwikkeld, aan de hand van traditionele rendements-maatstaven.

De verantwoordelijkheid van BlackRock

BlackRock streeft naar duurzaam rendement en langdurige waarde, zowel voor ons bedrijf als voor onze cliënten. Het is onze intentie om te handelen vanuit een langetermijn-visie, in onze bedrijfsvoering, in onze beleggingen en in onze dienstverlening aan cliënten. We willen graag iets teruggeven aan de samenleving waarin wij en onze cliënten leven en werken.

Onze eerste en belangrijkste taak is te zorgen dat het vermogen van onze cliënten kan groeien. Daarbij stellen ons unieke beleggingsplatform, geavanceerde technologie en risicoanalyse ons in staat aantrekkelijke duurzame beleggingen op te sporen en aan te bieden aan beleggers, zodat onze cliënten toegang krijgen tot beleggingen met goede perspectieven op de lange termijn, die hen helpen om meer te doen met hun geld.

De rol die ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) in een onderneming spelen, kan een belangrijk inzicht geven in de slagvaardigheid ervan en daardoor ook in de perspectieven van die onderneming op de lange termijn.
Larry Fink

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde geld niet terug ontvangt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.