Duurzaam beleggen is verstandig beleggen

Duurzame beleggingen zijn erop gericht een financieel rendement te combineren met een positieve impact op samenleving en milieu, zodat beleggers meer kunnen bereiken met hun geld.

Verantwoord rendement

Verantwoord beleggen betekent niet zonder meer dat beleggers hun financiële doelen moeten bijstellen. De duurzame fondsen van BlackRock zijn ontworpen om een rendement te bieden dat overeenkomt met dat van traditionele fondsen, gecombineerd met bepaalde sociale of ecologische doelstellingen. Een doel kan bijvoorbeeld zijn om de ESG-score van een beleggingsportefeuille te verbeteren.

OVEREENKOMSTIG RENDEMENT

VS

TRADITIONEEL

MSCI Europe Index

13,50

rendement 5 jr. geannualiseerd

3,25%
dividendrendement
11,38%
standaarddeviatie 5 jr. geannualiseerd

DUURZAAM

MSCI Europe SRI Index

14,87

rendement 5 jr. geannualiseerd

3,08%
dividendrendement
11,36%
standaarddeviatie 5 jr. geannualiseerd

Bron: MSCI, per 31/05/2017. De indexrendementen zijn alleen bedoeld ter illustratie. De indexrendementen houden geen rekening met beheers-, transactie- en overige kosten. Een index wordt niet beheerd en het is niet mogelijk direct in een index te beleggen. De indexrendementen zijn niet representatief voor het rendement van een bestaand fonds. De getoonde rendementen betreffen in het verleden behaalde resultaten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product. De mogelijkheid bestaat dat ESG-fondsen qua performance achterblijven bij fondsen die niet onderworpen zijn aan dezelfde ecologische, sociale en governance-factoren (ESG). Kijk voor actuele rendementen van fondsen op www.iShares.com/nl or www.blackrock.com/nl.


Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Deze vindt u op de fondspagina’s of via Beleggingsinformatie in het menu.

MEER BEREIKEN

De ESG-ratings van deze twee indices verschillen met een factor 1,7.

ESG Chart ESG Chart

Het spectrum van duurzame beleggingen

Duurzame beleggingen hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, van een beperkt universum dat alleen beoogde om bepaalde controversiële beleggingen uit te sluiten, tot een breed spectrum van beleggingen die gericht zijn op duurzaam rendement.

Selectieve Screening
Selectieve screening
Selectieve Screening
Uitsluiting van ondernemingen die actief zijn in controversiële sectoren, zoals fossiele brandstoffen, tabak en wapens.
ESG-factoren
ESG-factoren
ESG-factoren
Positieve keuze voor ondernemingen die hoog scoren op het gebied van ecologische, sociale en governance-factoren (ESG).
Impact-doelen
Impact-doelen
Impact-doelen
Bewust beleggen in ondernemingen met producten en diensten die een meetbare positieve impact hebben op samenleving of milieu.

Van intenties naar implementatie

Aan de hand van drie duidelijke stappen willen wij beleggers helpen om in een duurzame toekomst te beleggen:

Weet wat u bezit

Weet wat u bezit

Met behulp van traditionele portefeuille-analyse in kaart brengen hoe het in uw huidige portefeuille gesteld is met bepaalde duurzaamheidsfactoren, zoals CO2-uitstoot en ESG-score.

Zet doelgerichte stappen

Zet doelgerichte stappen

Definieer doelstellingen om de duurzaamheid van uw portefeuille te verbeteren, aansluitend op uw persoonlijke wensen, en onderzoek welke beleggingsmogelijkheden in aanmerking komen.

Meet uw prestaties

Meet uw prestaties

Volg hoe het rendement van uw duurzame beleggingen zich in de loop der tijd ontwikkeld, aan de hand van traditionele rendements-maatstaven.

De verantwoordelijkheid van BlackRock

BlackRock streeft naar duurzaam rendement en langdurige waarde, zowel voor ons bedrijf als voor onze cliënten. Het is onze intentie om te handelen vanuit een langetermijn-visie, in onze bedrijfsvoering, in onze beleggingen en in onze dienstverlening aan cliënten. We willen graag iets teruggeven aan de samenleving waarin wij en onze cliënten leven en werken.

Onze eerste en belangrijkste taak is te zorgen dat het vermogen van onze cliënten kan groeien. Daarbij stellen ons unieke beleggingsplatform, geavanceerde technologie en risicoanalyse ons in staat aantrekkelijke duurzame beleggingen op te sporen en aan te bieden aan beleggers, zodat onze cliënten toegang krijgen tot beleggingen met goede perspectieven op de lange termijn, die hen helpen om meer te doen met hun geld.

De rol die ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) in een onderneming spelen, kan een belangrijk inzicht geven in de slagvaardigheid ervan en daardoor ook in de perspectieven van die onderneming op de lange termijn.
Larry Fink

Impact-beleggen houdt beleggers bezig

Duurzaam beleggen is van een nichemarkt uitgegroeid tot een vorm van beleggen die meer en meer een vast onderdeel uitmaakt van beleggingsportefeuilles. Beleggers hebben steeds meer belangstelling voor dit type beleggingen, om het risico te verkleinen, om aan regelgeving te voldoen of om bepaalde impact-doelen na te streven.

Growth in sustainable assets in U.S. from 2012-16 Growth in sustainable assets in U.S. from 2012-16

Groei over 4 jaar
Bron: Global Sustainable Investments Alliance

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom uiteenlopende typen beleggers wereldwijd meer aandacht krijgen voor duurzame beleggingen:

Demografische verschuivingen

Demografische verschuivingen

Een nieuwe generatie beleggers, zoals millennials en een groeiend aantal vrouwelijke beleggers, die bewust willen beleggen en voor beleggingen kiezen die overeenkomen met hun zorg voor milieu en samenleving.

Overheidsbeleid

Overheidsbeleid

Van het klimaatakkoord van Parijs tot de CO2-belasting van Canada en nieuwe energietransitie-wetgeving in Frankrijk: op duurzaamheid gericht overheidsbeleid stimuleert de beleggingen in duurzame bronnen en transparante rapportage over maatschappelijke en milieufactoren.

Veranderende visie op risico

Veranderende visie op risico

Een groeiend aantal beleggers is ervan overtuigd dat de manier waarop een onderneming met maatschappelijke en milieufactoren omgaan, veel kunnen zeggen over de efficiëntie van de bedrijfsvoering en de productiviteit.

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF). BGF en BSF zijn een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BGF, BSF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V, iShares VI en iShares VII (de 'vennootschappen') zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de toezichthouder. De fondsen zijn icbe’s zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). De vennootschappen en de fondsen zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 Wft.

De opgenomen informatie is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. Voor meer informatie over de fondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van de fondsen daarvan zijn beschikbaar op deze website.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden.

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.