Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen: verantwoord rendement

De vraag naar beleggingen die een positief effect op maatschappij en milieu combineren met goede financiële resultaten, neemt – net als het aanbod ervan – sterk toe. BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken.

Dankzij ons internationale platform en de kracht van BlackRock als grootste vermogensbeheerder ter wereld, profiteert u van expertise en oplossingen op drie niveaus.

Duurzaam beleggen

Waarom BlackRock voor duurzaam beleggen?

BlackRock Impact is erop gericht duurzaam beleggen transparant en toegankelijk te maken. U profiteert daarbij van het beste van BlackRock: onze niet aflatende verantwoordelijkheid richting onze beleggers, onze toonaangevende analysecapaciteiten en ons wereldwijde netwerk, waarop grote ondernemingen, overheden en instellingen over de hele wereld vertrouwen.

 • Transparantie bevorderen

  Door gebruik te maken van onze vooraanstaande rol in de markten.
  Door onze nauwe samenwerking met ondernemingen en marktpartijen dragen we bij aan het opstellen van rapportage- en transparantiestandaarden voor duurzame beleggingen.

 • Resultaten meetbaar maken

  Dankzij ons toonaangevende technologieplatform.
  Als er geen informatie beschikbaar is, maken we gebruik van krachtige, intern ontwikkelde modellen om inzicht te krijgen in zowel het maatschappelijk als het financieel rendement van onze beleggingen, zodat onze cliënten weten hoe wij hun geld voor hen laten werken.

 • Waarde ontdekken

  Met behulp van onze diepgaande kennis van de markt.
  Een wereldwijd team van meer dan duizend beleggingsexperts stelt ons in staat sectoren, ondernemingen en innovaties te ontdekken die op de lange termijn waarde zullen toevoegen.

 • Verwachtingen waarmaken

  Dankzij onze ongeëvenaarde expertise in het samenstellen van portefeuilles.
  We helpen cliënten om de beleggingen met de beste perspectieven te vinden, die aansluiten bij hun verantwoordelijkheden en doelen, zowel op maatschappelijk als financieel gebied.

Aan de slag met duurzaam beleggen

BSF Impact World Equity Fund
Het BSF Impact World Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen en streeft daarbij naar posities in aandelen met een meetbare positieve maatschappelijke impact op het gebied van gezondheid, welzijn en het milieu.

Ontdek het BSF Impact World Equity Fund

 

Risk Indicator 5

 


 

BSF Sustainable Euro Bond Fund
Het BSF Sustainable Euro Bond Fund belegt ten minste 80% van de totale activa in vastrentende effecten en streeft ernaar om ten minste 90% van de totale activa te beleggen in effecten die voldoen aan ecologische, sociale en governance- ('ESG') criteria.

Ontdek het BSF Sustainable Euro Bond Fund

 

Risk Indicator 3

 


 

BGF New Energy Fund
Het BGF New Energy Fund belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in aandelen van nieuwe energiebedrijven en streeft naar een maximaal rendement via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het fonds.

Ontdek het BGF New Energy Fund

 

Risk Indicator 6

Downloads

BlackRock Impact brochure BlackRock Climate change paper
Lees meer Lees meer

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Strategic Funds (BSF), BlackRock Global Funds (BGF), iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc danwel iShares VII plc. BSF, BGF en de betreffende iShares zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BSF, BGF en de betreffende iShares, en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT.

Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BSF en BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde fondsen is deze pagina uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

Specifieke risico’s per fonds zijn te vinden op de website van de betreffende fondsen, in het prospectus en in de Essentiële Beleggersinformatie. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het prospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de fondsen en de voorwaarden van de fondsen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door het fonds uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

BlackRock® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. © 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.