Windmolens langs de zonnige kunstlijn van Nederland

Duurzaamheid als standaard voor onze Europese beleggingen

De verplichtingen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) die vanaf 10 maart 2021 van kracht zijn, zullen een belangrijke katalysator zijn om duurzaam beleggen in Europa vooruit te helpen. Hoe is BlackRock hierop ingesteld?

Duurzaam beleggen voor onze klanten

Monique Donders, hoofd van BlackRock Nederland, vertelt welke stappen BlackRock in Nederland zet om klanten te helpen in een betere, duurzamere toekomst te beleggen.

Over BlackRock in Nederland
BlackRock is al meer dan 22 jaar actief in Nederland als vermogensbeheerder voor Nederlandse klanten. Met één simpel doel: meer mensen helpen hun financiële toekomst goed te regelen.
Een auto die over een kronkelige weg door het bos rijdt, vanuit de lucht gezien
Zoek een fonds

Onze standpunten

Duurzame oplossingen
Duurzame oplossingen


Wij maken beleggingsproducten die meer kunnen bereiken dan vermogensgroei.

Diversity & Inclusion
De verantwoordelijkheid van BlackRock


Duurzaamheid op de lange termijn is in onze hele organisatie verankerd en speelt een essentiële rol in alles wat wij doen.

Investment Stewardship
Investment stewardship


We gaan met ondernemingen de dialoog aan zodat we ondernemingsbeleid kunnen bevorderen dat op één lijn ligt met duurzame waardecreatie op de lange termijn.

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten, fondsen of strategiën te kopen of verkopen. De hier geuite meningen zijn van 26 januari 2021 en kunnen zonder voorafgaande kennis wijzigen. Lezers dienen zelf te bepalen of zij op de informatie in dit document willen vertrouwen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico.

Tot en met 31 december 2020, uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +41 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten activiteiten van BlackRock de website van de FCA. Met ingang van 1 januari 2021, ingeval het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen overeenkomst sluiten waarin geregeld is dat bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, financiële diensten mogen aanbieden en verlenen in de Europese Economische Ruimte (EER), is de uitgever van dit materiaal (i) BlackRock Investment Management (UK) Limited voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte, en (ii) BlackRock (Netherlands) B.V. voor iedereen binnen de Europese Economische Ruimte.  BlackRock (Netherlands) B.V. is geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: +31 (0)20 549 5200 en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

 

© 2021 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectieve eigenaren.