Boot vaart over kalm water langs een groen woud.

Duurzaamheid breekt definitief door

Om inzicht te krijgen in de verschuiving naar duurzame beleggingen en de invloed van de huidige pandemie hierop, heeft BlackRock een wereldwijd onderzoek uitgevoerd onder klanten, met een gezamenlijk belegd vermogen van USD 25.000 miljard. De resultaten waren duidelijk: deze ingrijpende verschuiving is niet te stuiten.
Lees meer Lees meer
Windmolens aan de horizon van een woestijn.

Klanten helpen om duurzaam te beleggen

Uit ons onderzoek bleek dat duurzaamheidsaspecten steeds meer een centrale rol gaan spelen in de beleggingsaanpak van onze klanten. Lees welke stappen wij in 2020 hebben gezet op het gebied van duurzaamheid.
Lees meer Lees meer
 • Duurzaamheid door stewardship

  Wij zien het als onze taak om te verzekeren dat de ondernemingen waarin onze cliënten beleggen, goede bedrijfs- en bestuurspraktijken hanteren. Lees meer over de rol van duurzaamheid in ons stewardship-beleid in ons nieuwste rapport.
  Lees meer Lees meer
 • Klanten helpen om duurzaam te beleggen

  In januari hebben we de toezegging gedaan onze klanten te helpen hun duurzame beleggingsdoelen te realiseren.
  Lees meer Lees meer
 • Een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld

  Wij bereiden ons voor op een ingrijpende verschuiving in de allocatie van kapitaal.
  Lees de brief van Larry Fink Lees de brief van Larry Fink
 • Duurzaamheid centraal in onze beleggingsaanpak

  Portefeuilles waarin duurzaamheid geïntegreerd is kunnen voor beleggers betere voor risico gecorrigeerde rendementen opleveren.
  Lees onze brief aan cliënten Lees onze brief aan cliënten
 • Duurzame oplossingen

  Wij maken beleggingsproducten die meer kunnen bereiken dan vermogensgroei.
  Lees meer Lees meer

BlackRock in Nederland

Hallo en welkom bij BlackRock. In deze video legt Monique Donders, hoofd van het Nederlandse BlackRock kantoor, uit wie we zijn en wat we doen.

Lees meer over BlackRock Lees meer over BlackRock
Onze reactie op COVID-19
In deze ongeëvenaarde crisis staan wij meer dan ooit achter ons doel: een groeiend aantal mensen helpen zich financieel gezond te voelen. BlackRock zet zich in om cliënten te helpen op koers te blijven, contact te houden met onze aandeelhouders en ondersteuning te bieden aan onze medewerkers en de gemeenschappen waarin we werken.
Lees meer Lees meer
Onze reactie op COVID-19
Zoek een fonds

Onze standpunten

Duurzame oplossingen
Duurzame oplossingen


Wij maken beleggingsproducten die meer kunnen bereiken dan vermogensgroei.

Diversity & Inclusion
De verantwoordelijkheid van BlackRock


Duurzaamheid op de lange termijn is in onze hele organisatie verankerd en speelt een essentiële rol in alles wat wij doen.

Investment Stewardship
Investment stewardship


We gaan met ondernemingen de dialoog aan zodat we ondernemingsbeleid kunnen bevorderen dat op één lijn ligt met duurzame waardecreatie op de lange termijn.

*Bron: BlackRock, People & Money, 2020

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling, aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten, fondsen of strategiën te kopen of verkopen. De hier geuite meningen zijn van november 2020 en kunnen zonder voorafgaande kennis wijzigen. Lezers dienen zelf te bepalen of zij op de informatie in dit document willen vertrouwen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico.

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +41 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten activiteiten van BlackRock de website van de FCA. Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder dat een overeenkomst is gesloten waarin geregeld is dat bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, financiële diensten mogen aanbieden en uitoefenen in de Europese Economische Ruimte (EER), aangeduid als een No Deal Brexit”, is dit materiaal vanaf 1 januari 2021 uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited voor iedereen buiten de Europese Economische Ruimte, en BlackRock (Netherlands) B.V. voor iedereen binnen de Europese Economische Ruimte. Voorafgaand aan een No Deal Brexit of wanneer een No Deal Brexit niet plaatsvindt, is de uitgever van dit materiaal BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IUK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.