PORTFOLIO PIONEERS

Samen op weg naar doelgerichte portefeuilles.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of verzoek om een financieel instrument of product te kopen of verkopen of een beleggingsstrategie te volgen.

Paragraph-2,Image Cta-1
Paragraph-3,Image Cta-2,Image Cta-3
Paragraph-4
Image Cta-4

Hoe gaat u om met hogere inflatie?

Afbeelding van parachutist.

De stijgende inflatie stelt beleggers voor flinke uitdagingen. Daarom pleiten we ervoor uw assetallocatie en implementatie in 4 stappen onder de loep te nemen:

  1. Risico's in kaart brengen
  2. Onzekerheid inplannen
  3. Uw veerkracht definiëren
  4. Meer instrumenten gebruiken

Deze 4 stappen hebben ook een vaste plaats gekregen in onze eigen portefeuille-analyse. Lees meer over de veranderingen die wij doorvoeren in onze portefeuilles om beter bestand te zijn tegen inflatie en de onzekerheden van het huidige klimaat.

Doe de inflatietest voor uw portefeuille

Bekijk onze oplossingen

Welke kant gaat het uit?
Er zijn veel factoren die ertoe kunnen leiden dat markten en beleidmakers de huidige inflatie verkeerd interpreteren. Zoals de economische herstart, nieuwe covid-varianten, de krappe aanbodsituatie en nieuw monetair beleid. Wij bekeken hoe centrale banken op verschillende marktscenario's kunnen reageren en wat beleggers het beste kunnen doen.
Omhoog wijzende pijl

Houd uw blik gericht op de horizon

Afbeelding van gele parasol op het strand

Onder invloed van de economische herstart waren de aandelenmarkten en het monetaire beleid in de eerste maanden van dit jaar onrustig. Diverse factoren, waaronder de Russische invasie in Oekraïne, wakkeren deze onrust aan. We staan waarschijnlijk aan het begin van een langdurige impasse tussen Rusland en het westen. In onze tactische visie waarderen we aandelen op, omdat het risico dat centrale banken op de rem gaan staan om de inflatie te beteugelen, in onze ogen kleiner is geworden.

Bekijk onze strategische visie >

Portefeuilles opbouwen die bestand zijn tegen inflatie
Om portefeuilles beter bestand te maken tegen inflatie is een flexibele en dynamische aanpak nodig, met een brede spreiding over beleggingscategorieën. Het monetaire beleid als reactie op covid-19 maakt obligaties waarschijnlijk minder geschikt om bij hogere inflatie als spreidingsinstrument in te zetten.
Afbeelding van bellenblazer
Wat kan er fout gaan?
Hoewel ze recent al sterk presteerden, geven we de voorkeur aan een overweging van aandelen van ontwikkelde markten, tegenover een onderweging van staatsobligaties van ontwikkelde landen en een overweging van inflatiegerelateerde obligaties. In een stress-test hebben we de invloed van andere vooruitzichten op deze visie in kaart gebracht.
Afbeelding van krokodil in een meer

Op weg naar netto nul

Afbeelding van persoon op een brug

In ons 11e Portfolio Constructors event, dat plaatsvond op 23 maart, deelden thoughtleaders, onderzoekers en portefeuillebouwers van BlackRock hun inzichten:

  1. Research - de belangrijkste resultaten uit het laatste onderzoek van het BlackRock Investment Institute (BII): "Managing the net zero transition".
  2. Portefeuille-opbouw - klimaatbewuste portefeuilles opbouwen op basis van toekomstverwachtingen, in een wereld waarin traditioneel vooral naar cijfers uit het verleden wordt gekeken.
  3. Tools en analyses - manieren waarop we samen met klanten duurzame oplossingen definiëren, ontwerpen en implementeren.

Wij nodigen u uit om dit event online terug te kijken.

Kijk on-demand >

BlackRock kan u helpen inflatie aan te pakken
Onze specialisten kunnen u helpen uw portefeuille beter af te stemmen op een langdurig hoge inflatie. Met praktische inzichten, optimalisatie-adviezen en ESG-analyses. Profiteer van het toonaangevende risicobeheer, de technologie en de researchcapaciteit van BlackRock.
Afbeelding van bergbeklimmer