Obligaties

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Aan inflatie gekoppelde obligaties zijn vastrentende waarden waarbij de hoogte van het couponrendement varieert met de schommelingen in de officiële inflatiecijfers. Dergelijke obligaties bieden beleggers een zekere bescherming tegen stijgende inflatieniveaus omdat de officiële stijgende inflatiecijfers automatisch worden doorberekend in de couponbetalingen. Beleggers dienen zich echter te realiseren dat aan inflatie gekoppelde obligaties onder bepaalde omstandigheden een iets lager couponrendement bieden vergeleken met andere soorten vastrentende waarden. Gezien het feit dat deze effecten niet blootstaan aan inflatierisico’s kan een dalende inflatie ook betekenen dat de waarde van een aan inflatie gekoppelde obligatie niet toeneemt zoals kan worden verwacht bij andere soorten obligaties. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -5,3 8,6 -1,3 9,2 3,2 0,5 6,5 6,0 4,6 -8,9
Beperkende benchmark 1 (%) -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5 -8,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,41 -0,30 1,76 2,88 3,06
Beperkende benchmark 1 (%) -1,62 0,07 2,42 3,30 3,73
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,28 -0,54 -0,18 1,53 -2,41 -0,89 9,13 32,77 52,39
Beperkende benchmark 1 (%) 2,37 -0,34 0,08 1,72 -1,62 0,20 12,69 38,34 66,96
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

4,22 3,61 5,43 -3,13 -0,78
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2023

5,54 4,52 4,90 -2,23 -0,54

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 21/sep/2023 USD 258.594.578
Introductiedatum 01/sep/2009
Introductie fonds 19/jun/2009
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,62%
ISIN LU0448666684
Kostenratio 0,40%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGFFLD2
SEDOL B41P6J2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 137
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2023 5,94%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2023 0,98
Yield to Maturity per 31/aug/2023 3,91%
Modified duration per 31/aug/2023 6,60
Weighted Av YTM per 31/aug/2023 1,65%
Effectieve duration per 31/aug/2023 6,47 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/aug/2023 7,51 jaar
WAL to Worst per 31/aug/2023 7,51 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

5 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D2, per 31/aug/2023, in vergelijking met 69 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fondsen.

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 1,95
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,94
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,83
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 1,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 1,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 1,75
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 1,74
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 16,48 -0,09 -0,54 21/sep/2023 16,96 15,71 LU0448666684
KLASSE I2 USD - 9,81 -0,06 -0,61 21/sep/2023 10,09 9,34 LU2298379822
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 15,21 -0,09 -0,59 21/sep/2023 15,68 14,55 LU0425308243
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 15,05 -0,09 -0,59 21/sep/2023 15,60 14,63 LU0425308755
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,04 -0,08 -0,61 21/sep/2023 13,58 12,78 LU0425308169
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 15,67 -0,09 -0,57 21/sep/2023 16,15 14,99 LU0425308086
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,71 -0,09 -0,65 21/sep/2023 14,26 13,40 LU0448666502
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 15,37 -0,09 -0,58 21/sep/2023 15,85 14,70 LU0827882555

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.180 USD
-28,2%
7.120 USD
-10,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.640 USD
-13,6%
8.880 USD
-3,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.840 USD
-1,6%
10.650 USD
2,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.630 USD
6,3%
11.330 USD
4,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten