Obligaties

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Aan inflatie gekoppelde obligaties zijn vastrentende waarden waarbij de hoogte van het couponrendement varieert met de schommelingen in de officiële inflatiecijfers. Dergelijke obligaties bieden beleggers een zekere bescherming tegen stijgende inflatieniveaus omdat de officiële stijgende inflatiecijfers automatisch worden doorberekend in de couponbetalingen. Beleggers dienen zich echter te realiseren dat aan inflatie gekoppelde obligaties onder bepaalde omstandigheden een iets lager couponrendement bieden vergeleken met andere soorten vastrentende waarden. Gezien het feit dat deze effecten niet blootstaan aan inflatierisico’s kan een dalende inflatie ook betekenen dat de waarde van een aan inflatie gekoppelde obligatie niet toeneemt zoals kan worden verwacht bij andere soorten obligaties. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/apr/2020 USD 123,52
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 19/jun/2009
Introductiedatum aandelenklasse 01/sep/2009
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Index Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,66%
ISIN LU0448666684
Bloomberg-code BGFFLD2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B41P6J2
Bloomberg-indexcode BCLYILUSDH
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 4,39
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 4,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 3,60
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,48
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 3,34
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 3,27
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,89
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,66
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 2,51
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 2,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,85 0,17 1,08 16,34 14,98 - LU0448666684 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 14,82 0,16 1,09 15,28 14,00 - LU0425308243 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,97 0,15 1,09 14,51 13,23 - LU0448666502 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 15,03 0,15 1,01 15,57 14,24 - LU0425308755 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 15,27 0,17 1,13 15,74 14,43 - LU0425308086 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,45 0,14 1,05 14,01 12,74 - LU0425308169 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 14,87 0,16 1,09 15,34 14,05 - LU0827882555 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Documenten

Documenten