Obligaties

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Aan inflatie gekoppelde obligaties zijn vastrentende waarden waarbij de hoogte van het couponrendement varieert met de schommelingen in de officiële inflatiecijfers. Dergelijke obligaties bieden beleggers een zekere bescherming tegen stijgende inflatieniveaus omdat de officiële stijgende inflatiecijfers automatisch worden doorberekend in de couponbetalingen. Beleggers dienen zich echter te realiseren dat aan inflatie gekoppelde obligaties onder bepaalde omstandigheden een iets lager couponrendement bieden vergeleken met andere soorten vastrentende waarden. Gezien het feit dat deze effecten niet blootstaan aan inflatierisico’s kan een dalende inflatie ook betekenen dat de waarde van een aan inflatie gekoppelde obligatie niet toeneemt zoals kan worden verwacht bij andere soorten obligaties. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

6,62 2,75 2,89 1,43 8,09
Index (%)

per 31/mrt/2021

6,60 2,25 3,38 3,71 6,59
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
7,12 4,27 4,59 - 3,34
Index (%)

per 30/apr/2021

5,69 4,80 4,76 - 3,61
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,37 0,67 -0,08 7,12 13,36 25,13 - 32,64
Index (%)

per 30/apr/2021

0,25 0,64 0,00 5,69 15,09 26,20 - 35,57

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 11/mei/2021 USD 287,41
Rendement 12 mnd. per 30/apr/2021 0,22
Aantal posities per 30/apr/2021 140
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 19/jun/2009
Introductiedatum aandelenklasse 27/sep/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Index Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,62%
ISIN LU0827882555
Bloomberg-code BGILD3U
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B893Y69
Bloomberg-indexcode BCLYILUSDH
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/apr/2021 -1,34%
Modified duration per 30/apr/2021 6,31
Effectieve duration per 30/apr/2021 6,30 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/apr/2021 7,37 jaar
WAL to Worst per 30/apr/2021 7,37 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/apr/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/apr/2021 6,03
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/apr/2021 50,00
MSCI ESG % Dekking per 07/apr/2021 97,27
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/apr/2021 Bond Global Inflation Linked
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/apr/2021 4,91
Fondsen in peergroup per 07/apr/2021 56
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/apr/2021, op basis van posities vanaf 31/okt/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D3, per 30/apr/2021, in vergelijking met 82 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fondsen.

Posities

Posities

per 30/apr/2021
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 3,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2023 2,49
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 2,46
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,09
Naam Weging (%)
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034 2,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 2,02
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 2,02
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/2028 1,90
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 16,10 -0,02 -0,12 16,12 14,94 - LU0827882555 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 16,20 -0,03 -0,18 16,23 15,10 - LU0425308755 - -
KLASSE I2 USD - 10,19 -0,01 -0,10 10,20 9,96 - LU2298379822 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 16,47 -0,03 -0,18 16,50 15,34 - LU0425308086 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,96 -0,03 -0,20 14,99 14,02 - LU0448666502 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 15,99 -0,02 -0,12 16,01 14,89 - LU0425308243 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 14,35 -0,02 -0,14 14,37 13,49 - LU0425308169 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 17,17 -0,03 -0,17 17,20 15,93 - LU0448666684 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Documenten

Documenten