Obligaties

BGF European High Yield Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening. Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het Fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven, brengen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 6,5 6,8 -4,4 12,4 3,1 4,3
Beperkende benchmark 1 (%) 9,0 6,8 -3,6 11,3 2,3 3,5
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-15,70 -2,54 -0,66 - 0,95
Beperkende benchmark 1 (%) -12,96 -2,16 -0,37 - 1,73
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-15,96 1,37 -4,15 -9,34 -15,70 -7,44 -3,27 - 7,14
Beperkende benchmark 1 (%) -13,26 1,80 -3,59 -6,95 -12,96 -6,33 -1,86 - 13,29
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

0,31 5,36 -0,44 11,08 -17,35
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

0,81 5,23 -0,87 9,14 -15,03

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SEK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/dec/2022 EUR 292.590.594
Introductiedatum 23/jul/2015
Introductie fonds 23/jul/2015
Valuta reeks SEK
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
SFDR-classificatie Artikel 8
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,23%
Kostenratio 1,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg SEK 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie SEK Flexible High Yield Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGEHA2S
ISIN LU1258857645
SEDOL BYN8B16

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 305
Standaarddeviatie (3j) per 31/okt/2022 11,08%
Bèta 3 jr. per 31/okt/2022 0,97
Yield to Maturity per 31/okt/2022 10,01%
Modified duration per 31/okt/2022 2,84
Weighted Av YTM per 31/okt/2022 10,71%
Effectieve duration per 31/okt/2022 2,82 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/okt/2022 5,16 jaar
WAL to Worst per 31/okt/2022 5,16 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de fasen van beleggingsonderzoek, portefeuilleconstructie en bewaking van beleggingen van het beleggingsproces. De beheerder van het Fonds houdt interne ESG-scorekaarten bij voor nieuwe primaire emittenten die in aanmerking komen voor beleggingen en voor bestaande emittenten van beursgenoteerde effecten. Deze scorekaarten analyseren en volgen interne en externe onderzoeksinzichten in een reeks factoren omtrent milieu, maatschappij en governance op die afkomstig zijn van primaire en externe ESG-informatie en -onderzoek. Portefeuillebeheersteams houden rekening met de ESG-visies en scores van de sector en de emittent bij de selectie van individuele beleggingen tijdens de samenstelling van de portefeuille. ESG-factoren worden besproken en in overweging genomen bij beleggingsbeslissingen. De beheerder van het Fonds houdt ook rekening met ESG-criteria tijdens de follow-up na belegging en voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten de bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF European High Yield Bond Fund, Class A2 Hedged, per 30/nov/2022, in vergelijking met 71 SEK Flexible High Yield Bond fondsen.

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1,76
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 4 06/24/2032 1,35
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 1,30
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 1,30
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 1,27
Naam Weging (%)
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 1,20
GOLDSTORY SAS RegS 5.375 03/01/2026 1,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 6 12/31/2049 1,06
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 1,03
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 1,03
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 112,00 0,03 0,03 02/dec/2022 127,86 104,48 LU1258857645 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 11,75 0,00 0,00 02/dec/2022 13,35 10,97 LU1191877965 -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 8,92 0,00 0,00 02/dec/2022 10,57 8,33 LU1258857561 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 12,40 0,00 0,00 02/dec/2022 13,99 11,56 LU1264796209 -
KLASSE Z2 USD - 9,09 0,00 0,00 02/dec/2022 10,07 8,43 LU2414815147 -
KLASSE Z2 EUR - 9,65 0,00 0,00 02/dec/2022 10,93 9,00 LU2099034311 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,96 0,00 0,00 02/dec/2022 12,52 10,25 LU1258857728 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 9,35 0,01 0,11 02/dec/2022 10,96 8,71 LU1258858023 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 11,29 0,00 0,00 02/dec/2022 12,88 10,54 LU1191877379 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Documenten

Documenten