Grondstoffen

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6 22,9 -12,0
Index (%) -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7 23,8 -11,1
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

-21,23 24,74 56,31 -11,05 -1,03
Index (%)

per 31/mrt/2024

-20,50 26,05 57,75 -10,41 0,00
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,03 11,23 6,22 0,01 -1,62
Index (%) 0,00 12,22 7,21 0,86 -0,60
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,22 3,38 4,22 -5,00 -1,03 37,61 35,21 0,06 -23,78
Index (%) 4,52 3,49 4,52 -4,50 0,00 41,33 41,62 8,99 -9,49

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 17/apr/2024 EUR 270.280.277
Introductie fonds 07/aug/2007
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Grondstoffen
Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 17/apr/2024 10.406.457
Total Expense Ratio 0,46%
ISIN DE000A0H0728
Gebruik van winst Geen inkomsten
Domicilie Duitsland
Productstructuur Synthetisch
Herwegingsfrequentie Eens per jaar
Methodologie Swap
UCITS Ja
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code EXXY NA
Creatie-koers per 17/apr/2024 26,49
Ophef-koers per 17/apr/2024 25,71

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Indexniveau per 18/apr/2024 EUR 307,78
Index-code BCOMEUTR
Standaarddeviatie (3j) per 31/mrt/2024 16,02%
Bèta 3 jr. per 31/mrt/2024 1,00
Weighted Average Swap Fee per - -

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Hongarije

 • Italië

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Mexico

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Duration YTM Looptijd Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta
Dit is een fonds dat gebruikt maakt van commodity swaps, de posities zijn representatief voor de benchmark in plaats van de daadwerkelijke instrumenten die door het fonds worden aangehouden.
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXXY EUR 21/aug/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/feb/2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN
Borsa Italiana EXXY EUR 26/feb/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI
Nyse Euronext - Euronext Paris CMSE EUR 12/aug/2022 B2Q1SS4 - CMSF.PA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.240 EUR
-27,6%
4.040 EUR
-16,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.360 EUR
-26,4%
5.940 EUR
-9,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.380 EUR
-6,2%
10.640 EUR
1,2%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.900 EUR
59,0%
16.800 EUR
10,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten