Grondstoffen

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

14,75 -10,70 2,86 -21,23 24,74
Index (%)

per 31/mrt/2021

15,86 -9,85 3,81 -20,50 26,05
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-16,03 -12,06 -8,35 - -6,06
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-12,71 -3,14 -5,61 -17,02 -16,03 -31,99 -35,33 - -40,53
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) 15,19 -11,44 -6,62 7,44 -12,07

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 08/apr/2021 EUR 371.939.216
Basisvaluta EUR
Introductiedatum aandelenklasse 07/aug/2007
Beleggingscategorie Grondstoffen
Total Expense Ratio 0,46%
Productstructuur Synthetisch
Methodologie Swap
Domicilie Duitsland
UCITS Ja
Index Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Eens per jaar
ISIN DE000A0H0728
WKN -
Bloomberg-code EXXY NA
Uitgevende onderneming BlackRock Asset Management Deutschland AG
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Gebruik van winst Geen inkomsten
Creatie-koers per 08/apr/2021 18,39
Ophef-koers per 08/apr/2021 17,85

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 08/apr/2021 20.627.518
Aantal posities per 08/apr/2021 0
Indexniveau per 09/apr/2021 EUR 207,79
Index-code BCOMEUTR
Uitkeringsrendement per - -
Einde boekjaar 31 maart
Bèta 3 jr. per 31/mrt/2021 0,97
Standaarddeviatie (3j) per 31/mrt/2021 12,98%

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Chili

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Italië

 • Mexico

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 08/apr/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie SEDOL Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Valuta Nominale waarde
Dit is een fonds dat gebruikt maakt van commodity swaps, de posities zijn representatief voor de benchmark in plaats van de daadwerkelijke instrumenten die door het fonds worden aangehouden.
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Beleggingscategorie Beurs Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector SEDOL ISIN Locatie Valuta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Securities Lending

Securities Lending

Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.

 

Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.

De bovenstaande tabel geeft de beschikbare Securities Lending gegevens weer.

De informatie in de tabel “Samenvatting Leningen” wordt niet weergegeven voor fondsen die korter dan 12 maanden gebruik hebben gemaakt van securities lending. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het beleid van BlackRock is om rendementsgegevens openbaar te maken met een vertraging van één maand. Dit betekent dat het rendement van 01/01/2019 tot 31/12/2019 openbaar kan worden gemaakt vanaf 01/02/2020. 

Het maximale uitgeleende percentage kan in de loop der tijd stijgen of dalen.

Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
per -
Naam Productcode ISIN SEDOL Beurs Locatie Beleggingscategorie Weging (%)
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.

De informatie in de tabel “Inhoud onderpand” heeft betrekking op het mandje effecten dat in het kader van het securities lending-programma door het betreffende fonds als onderpand verkregen is. De hier gegeven informatie is verkregen uit interne en externe bronnen die door BlackRock als betrouwbaar worden beschouwd; BlackRock kan niet garanderen dat deze informatie volledig en accuraat is. De lezer dient geheel naar eigen oordeel te bepalen of hij op deze informatie wil vertrouwen. Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten. Dit tekort leidt tot een verlies voor het fonds.

De onderstaande tabel geeft de Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentages voor onze Europese Lening fondsen.

Type onderpand
Leningtype Aandelen Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties Contanten (niet voor herbelegging)
Aandelen 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsobligaties 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bedrijfsobligaties 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXXY EUR 21/aug/2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29/nov/2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02/feb/2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26/feb/2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Documenten

Documenten