Aandelen

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 20,2 -2,7 12,8
Index (%) 20,5 -2,4 13,0
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

- 10,20 -11,80 26,64 -2,98
Index (%)

per 30/jun/2022

- 10,51 -11,51 26,85 -2,72
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,29 6,03 - - 5,81
Index (%) 3,47 6,28 - - 6,08
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,02 0,25 0,03 5,20 3,29 19,19 - - 27,53
Index (%) 3,21 0,28 0,07 5,26 3,47 20,05 - - 28,95

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 30/sep/2022 USD 187.202.529
Introductiedatum 09/mei/2018
Introductie fonds 24/okt/2012
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index MSCI PACIFIC ex JAPAN Net EUR (Custom 4pm LUX)
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 0,25%
Kostenratio 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Pacific ex-Japan Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGXJD2E
ISIN LU1811364998
SEDOL BFNBJ07

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2022 118
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2022 19,02%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2022 0,98
P/E-ratio per 31/aug/2022 14,24
P/B-ratio per 31/aug/2022 1,70

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/aug/2022 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/aug/2022 7,97%
MSCI – Kernwapens per 31/aug/2022 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/aug/2022 0,69%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/aug/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/aug/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/aug/2022 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/aug/2022 100,00%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/aug/2022 0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 10,04% en voor oliezand 0,98%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU), Class D2, per 31/jul/2022, in vergelijking met 116 Pacific ex-Japan Equity fondsen.

Posities

Posities

per 31/aug/2022
Naam Weging (%)
BHP GROUP LTD 7,51
AIA GROUP LTD 6,63
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 6,48
CSL LTD 5,51
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3,83
Naam Weging (%)
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 2,95
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,77
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 2,65
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 2,54
MACQUARIE GROUP LTD DEF 2,52
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D2 EUR - 117,32 -0,91 -0,77 30/sep/2022 135,41 116,90 LU1811364998 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 124,06 -0,55 -0,44 30/sep/2022 160,94 123,33 LU0836512961 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 130,23 -0,57 -0,44 30/sep/2022 168,54 129,46 LU0826446956 -
KLASSE N7 USD Halfjaarlijks 113,66 -3,70 -3,15 30/sep/2022 152,30 113,66 LU0960942059 -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 132,83 -1,03 -0,77 30/sep/2022 153,19 132,29 LU0938202826 -
KLASSE N2 USD Niet uitkerend 128,31 -0,56 -0,43 30/sep/2022 166,18 127,55 LU0836514314 -
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 127,96 -0,56 -0,44 30/sep/2022 165,75 127,20 LU0836515717 -
KLASSE D2 USD - 96,52 -0,42 -0,43 30/sep/2022 125,03 95,95 LU1811364725 -
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 115,03 -4,15 -3,48 30/sep/2022 136,48 115,03 LU0852473361 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Documenten

Documenten