Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

8,78 7,46 -1,35 -4,67 39,19
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
30,65 11,15 9,70 - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,73 0,83 5,51 30,65 37,33 58,87 - -

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SGD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Aantal emittenten 1.208
Fondsomvang (mln.) per 24/jun/2021 USD 18.105,39
Rendement 12 mnd. -
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 03/jan/1997
Valuta reeks Singapore Dollar
Introductiedatum aandelenklasse 20/sep/2012
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie Other Allocation
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,03%
ISIN LU0827880690
Bloomberg-code BGGAD2S
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B41HN97
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SGD 100.000,00
Minimale vervolginleg SGD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

P/E-ratio per 28/mei/2021 30,28
Gem. marktkapitalisatie per 28/mei/2021 USD 304.751 M
Effectieve duration per 28/mei/2021 0,37 jaar
Effectieve duration vastrentend per 28/mei/2021 2,37
Effectieve duration vastrentend en cash per 28/mei/2021 0,07

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per - -
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per - -
MSCI – Kernwapens per - -
MSCI – Ketelkool per - -
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per - -
MSCI – Oliezand per - -
MSCI – Tabak per - -

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per - -
Percentage niet-gedekt Fonds per - -
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool -% en voor oliezand -%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) wordt opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar ze beschrijft hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


Het Global Allocation Investment Team is van mening dat het vermogen van een bedrijf om belangrijke kwesties op het vlak van milieu, maatschappij en governance ('ESG') te beheren essentieel kan zijn voor het vermogen van het bedrijf om groei te handhaven en waarde te genereren voor aandeelhouders op lange termijn, en daarom worden ESG-prestatie-indicatoren beschouwd als onderdeel van ons beleggingsproces. Voor langetermijnbeleggers zoals Global Allocation is en blijft de integratie van ESG-informatie in zijn onderzoeks- en beleggingsbeslissingen zeer belangrijk voor ons fundamentele beleggingsproces en ons doel om risicogewogen rendementen te maximaliseren.


Het team analyseert ESG-gegevens bij het uitvoeren van onderzoek en due diligence naar nieuwe beleggingen en bij het monitoren van bestaande beleggingen in de portefeuille. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 28/mei/2021
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 2,09
ALPHABET INC CLASS C 1,62
APPLE INC 1,59
BANK OF AMERICA CORP 1,26
AMAZON COM INC 1,22
Naam Weging (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,21
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,01
JOHNSON & JOHNSON 1,01
MASTERCARD INC CLASS A 0,99
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,85
per 28/mei/2021
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,23
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,21
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 0,64
Naam Weging (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,60
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,47
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,34
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 0,30
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2 04/22/2027 0,20
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 19,31 0,14 0,73 19,45 14,95 - LU0827880690 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 81,65 0,25 0,31 81,65 66,29 - LU0984173384 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 62,95 0,18 0,29 62,95 51,98 - LU0408221512 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 47,14 0,33 0,70 47,52 37,07 - LU0212925753 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 17,99 0,13 0,73 18,12 14,02 - LU0308772762 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 22,43 0,16 0,72 22,61 17,55 - LU0468326631 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 71,71 0,22 0,31 71,71 58,77 - LU0523293024 - -
KLASSE A2 HUF Niet uitkerend 22.710,87 20,59 0,09 23.142,80 18.714,15 - LU0566074125 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 97,58 0,70 0,72 98,19 74,63 - LU0328507826 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 52,21 0,37 0,71 52,61 40,75 - LU0329591480 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 54,58 0,26 0,48 54,58 47,71 - LU1852330908 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 15,37 0,11 0,72 15,50 12,11 - LU0343169966 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 38,84 0,27 0,70 39,14 30,37 - LU0236177068 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 27,01 0,20 0,75 27,19 20,78 - LU0525289509 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 85,70 0,61 0,72 86,28 66,17 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 21,86 0,16 0,74 22,03 17,10 - LU0480534592 - -
Class X4 USD Eens per jaar 16,92 0,12 0,71 17,03 13,11 - LU0953392981 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 16,42 0,11 0,67 16,55 12,85 - LU0827880260 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.516,00 10,00 0,66 1.526,00 1.167,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 64,75 0,19 0,29 64,75 53,46 - LU0171283459 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 43,80 0,31 0,71 44,16 34,44 - LU0240613025 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 15,21 0,11 0,73 15,32 11,76 - LU0260352280 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 18,45 0,13 0,71 18,59 14,36 - LU0788109477 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 44,23 0,32 0,73 44,56 34,68 - LU0827880773 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 23,95 0,17 0,71 24,13 18,60 - LU0827880187 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 71,77 0,21 0,29 71,77 58,70 - LU1653088838 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 23,34 0,17 0,73 23,51 18,12 - LU0827880427 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 179,57 1,34 0,75 180,72 136,99 - LU1062906877 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 41,45 0,30 0,73 41,74 32,16 - LU0827880344 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 19,41 0,13 0,67 19,55 15,03 - LU0810842038 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 85,78 0,61 0,72 86,35 66,09 - LU0368249560 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 75,23 0,52 0,70 75,79 58,52 - LU0724617625 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 51,74 0,37 0,72 52,12 40,30 - LU0368231949 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 63,59 0,18 0,28 63,59 52,35 - LU0827880005 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 77,38 0,54 0,70 77,95 60,19 - LU0072462426 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documenten

Documenten