Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 2,0 -2,9 2,4 10,9 -11,3 13,8 18,3 5,7 -18,3 8,4
Beperkende benchmark 1 (%) 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6 15,7
Vergelijkende benchmark 2 (%) 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2
Vergelijkende benchmark 3 (%) -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,31 -2,47 4,07 2,49 3,58
Beperkende benchmark 1 (%) 11,89 2,19 6,40 5,77 6,51
Vergelijkende benchmark 2 (%) 20,38 6,89 11,97 9,37 -
Vergelijkende benchmark 3 (%) -0,63 -6,92 -3,20 -1,20 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,03 1,73 0,39 5,03 8,31 -7,24 22,10 27,94 51,29
Beperkende benchmark 1 (%) 5,53 1,27 1,21 5,53 11,89 6,70 36,34 75,19 110,19
Vergelijkende benchmark 2 (%) 11,56 2,18 2,75 11,56 20,38 22,14 76,03 144,83 -
Vergelijkende benchmark 3 (%) -3,96 -0,03 -1,58 -3,96 -0,63 -19,35 -15,00 -11,35 -
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

3,52 27,15 -17,94 4,37 8,31
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

4,22 22,60 -13,37 10,08 11,89
Vergelijkende benchmark 2 (%)

per 30/jun/2024

2,73 40,28 -14,58 18,78 20,38
Vergelijkende benchmark 3 (%)

per 30/jun/2024

4,60 0,76 -16,77 -2,49 -0,63

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 19/jul/2024
USD 15.009.276.261
Introductie fonds
03/jan/1997
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Vergelijkende benchmark 3
FTSE World Government Bond Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU0827880260
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
CHF 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGGAD2C
Introductiedatum
20/sep/2012
Valuta reeks
CHF
Beleggingscategorie
Multi-asset
Vergelijkende benchmark 2
FTSE World Index
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,01%
Kostenratio
0,75%
Minimale eerste inleg
CHF 100.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
CHF Moderate Allocation
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B6XLBD1

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
1.266
P/E Ratio
19,30
Effectieve duration
per 28/jun/2024
1,91 jaar
Effectieve duration vastrentend en cash
per 28/jun/2024
5,25
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
0,87
Gem. marktkapitalisatie
per 28/jun/2024
USD 629.542 M
Effectieve duration vastrentend
per 28/jun/2024
6,98

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jun/2024
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jun/2024
6,68
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jun/2024
Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/jun/2024
107,67
MSCI ESG % Dekking
per 21/jun/2024
87,78
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jun/2024
72,12
Fondsen in peergroup
per 21/jun/2024
269
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jun/2024
65,42
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jun/2024, op basis van posities per 31/jan/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,03%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,02%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,08%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,10%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,41%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,43%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
72,38%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
27,54%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,80% en voor oliezand 2,64%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
Het Global Allocation Investment Team is van mening dat het vermogen van een bedrijf om met wezenlijke uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om te gaan, iets kan zeggen over het vermogen van het bedrijf om op lange termijn te blijven groeien en waarde voor de aandeelhouders te genereren, en houdt daarom in het beleggingsproces rekening met ESG-prestatie-indicatoren. Het team analyseert ESG-data bij het onderzoek en de due diligence van mogelijke nieuwe beleggingen en bij de monitoring van bestaande beleggingen in de portefeuille. In het kader van de continue monitoring van de portefeuille bespreekt het team op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Global Allocation Fund, Class D2 Hedged, per 30/jun/2024, in vergelijking met 470 CHF Moderate Allocation fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 16/mei/2024)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 3,51
NVIDIA CORP 2,43
AMAZON COM INC 2,19
ALPHABET INC CLASS C 1,77
APPLE INC 1,68
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 1,02
MASTERCARD INC CLASS A 0,85
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,81
ELI LILLY 0,73
JPMORGAN CHASE & CO 0,73
per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,91
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,30
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,26
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,10
Naam Weging (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,90
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,81
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,64
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,49
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,49
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 HEDGED CHF 15,28 -0,15 -0,97 19/jul/2024 15,54 13,04 LU0827880260
Class A10 Hedged ZAR 103,09 -1,04 -1,00 19/jul/2024 104,73 90,13 LU2637965943
Class A10 Hedged AUD 10,20 -0,10 -0,97 19/jul/2024 10,37 8,99 LU2637965869
KLASSE X2 HEDGED JPY 1.429,00 -14,00 -0,97 19/jul/2024 1.453,00 1.224,00 LU1445720094
Class A9 USD 9,36 -0,09 -0,95 19/jul/2024 9,51 7,97 LU2354320561
Class A10 Hedged EUR 10,32 -0,10 -0,96 19/jul/2024 10,49 9,02 LU2637965786
KLASSE D4 GBP 58,86 -0,34 -0,57 19/jul/2024 59,93 51,92 LU1852330908
KLASSE A2 EUR 71,72 -0,52 -0,72 19/jul/2024 72,86 61,35 LU0171283459
KLASSE A4 HEDGED EUR 40,62 -0,40 -0,98 19/jul/2024 41,29 34,31 LU0240613025
KLASSE A2 HEDGED EUR 44,20 -0,44 -0,99 19/jul/2024 44,94 37,34 LU0212925753
Class X4 USD 16,94 -0,17 -0,99 19/jul/2024 17,21 13,94 LU0953392981
Class A9 Hedged SGD 9,01 -0,09 -0,99 19/jul/2024 9,16 7,78 LU2354320645
Class A9 Hedged AUD 8,88 -0,09 -1,00 19/jul/2024 9,02 7,65 LU2354320728
KLASSE D2 USD 88,43 -0,89 -1,00 19/jul/2024 89,87 73,29 LU0329592538
Class A10 Hedged HKD 103,32 -1,04 -1,00 19/jul/2024 105,03 90,31 LU2637965430
Class A10 USD 10,41 -0,10 -0,95 19/jul/2024 10,58 9,05 LU2637965356
KLASSE X2 EUR 95,31 -0,69 -0,72 19/jul/2024 96,79 80,54 LU0984173384
KLASSE A2 HEDGED GBP 37,80 -0,38 -1,00 19/jul/2024 38,42 31,62 LU0236177068
KLASSE A2 HEDGED PLN 22,64 -0,23 -1,01 19/jul/2024 23,01 18,93 LU0480534592
KLASSE A4 EUR 68,96 -0,50 -0,72 19/jul/2024 70,06 58,99 LU0408221512
KLASSE D2 HEDGED EUR 50,09 -0,51 -1,01 19/jul/2024 50,92 42,09 LU0329591480
KLASSE X2 USD 103,71 -1,04 -0,99 19/jul/2024 105,36 85,35 LU0328507826
KLASSE D2 HEDGED AUD 23,46 -0,24 -1,01 19/jul/2024 23,85 19,68 LU0827880187
KLASSE X2 HEDGED AUD 27,25 -0,28 -1,02 19/jul/2024 27,69 22,69 LU0525289509
KLASSE D4 EUR 69,89 -0,51 -0,72 19/jul/2024 70,99 59,47 LU0827880005
KLASSE A2 HEDGED SGD 17,47 -0,18 -1,02 19/jul/2024 17,76 14,76 LU0308772762
Class A10 Hedged CNH 101,27 -1,03 -1,01 19/jul/2024 102,98 89,78 LU2637965604
Class A10 Hedged SGD 10,26 -0,10 -0,97 19/jul/2024 10,43 9,00 LU2637965513
KLASSE D2 HEDGED SGD 19,19 -0,20 -1,03 19/jul/2024 19,51 16,12 LU0827880690
Class X10 USD 11,22 -0,11 -0,97 19/jul/2024 11,39 9,96 LU2699150301
KLASSE A2 HUF 28.019,17 -178,35 -0,63 19/jul/2024 28.749,05 23.463,25 LU0566074125
KLASSE X2 HEDGED EUR 15,03 -0,15 -0,99 19/jul/2024 15,28 12,54 LU0260352280
KLASSE I2 EUR 81,87 -0,60 -0,73 19/jul/2024 83,16 69,56 LU1653088838
KLASSE A2 HEDGED AUD 21,47 -0,22 -1,01 19/jul/2024 21,83 18,11 LU0468326631
KLASSE D2 EUR 81,27 -0,59 -0,72 19/jul/2024 82,55 69,15 LU0523293024
KLASSE A2 HEDGED CHF 13,97 -0,14 -0,99 19/jul/2024 14,21 11,99 LU0343169966
KLASSE A4 USD 75,04 -0,75 -0,99 19/jul/2024 76,26 62,53 LU0724617625
KLASSE A2 HEDGED HKD 18,10 -0,18 -0,98 19/jul/2024 18,40 15,19 LU0788109477
KLASSE A2 HEDGED CNH 175,25 -1,77 -1,00 19/jul/2024 178,21 148,90 LU1062906877
KLASSE D2 HEDGED GBP 41,27 -0,42 -1,01 19/jul/2024 41,94 34,34 LU0827880344
KLASSE D2 HEDGED PLN 24,75 -0,25 -1,00 19/jul/2024 25,14 20,58 LU0827880427
KLASSE A2 USD 78,04 -0,78 -0,99 19/jul/2024 79,31 65,03 LU0072462426
KLASSE I2 HEDGED SGD 19,20 -0,20 -1,03 19/jul/2024 19,52 16,15 LU0810842038
KLASSE I2 USD 89,09 -0,89 -0,99 19/jul/2024 90,53 73,72 LU0368249560
KLASSE I2 HEDGED EUR 49,97 -0,50 -0,99 19/jul/2024 50,79 41,91 LU0368231949
KLASSE D4 HEDGED EUR 41,13 -0,41 -0,99 19/jul/2024 41,81 34,56 LU0827880773

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging CHF 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.950 CHF
-30,5%
4.570 CHF
-14,5%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.570 CHF
-24,3%
8.740 CHF
-2,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.630 CHF
-3,7%
10.910 CHF
1,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.100 CHF
31,0%
13.820 CHF
6,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten