Multi-asset

BGF Global Allocation Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

7,71 10,51 1,31 0,59 11,20
Index (%)

per 30/sep/2020

10,65 10,08 6,24 4,98 9,05
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,88 6,10 6,77 6,99 7,46
Index (%)

per 30/nov/2020

12,25 7,89 8,65 7,65 8,07
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
13,50 10,21 5,61 15,88 19,45 38,77 96,48 109,50
Index (%)

per 30/nov/2020

9,88 8,03 3,94 12,25 25,58 51,38 109,09 122,00

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Aantal emittenten 919
Fondsomvang (mln.) per 04/dec/2020 USD 15.225,36
Rendement 12 mnd. -
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 03/jan/1997
Valuta reeks AUD
Introductiedatum aandelenklasse 22/jan/2010
Beleggingscategorie Multi-asset
Morningstar-categorie Other Allocation
Index S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,77%
ISIN LU0468326631
Bloomberg-code BGA2AUD
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3WV0J0
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg AUD 5.000,00
Minimale vervolginleg AUD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

P/E-ratio per 30/okt/2020 20,69
Gem. marktkapitalisatie per 30/okt/2020 USD 298.130 M
Effectieve duration per 30/okt/2020 2,17 jaar
Effectieve duration vastrentend per 30/okt/2020 8,51
Effectieve duration vastrentend en cash per 30/okt/2020 6,37

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/okt/2020 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/okt/2020 6,38
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/okt/2020 87,57
MSCI ESG % Dekking per 01/okt/2020 90,51
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/okt/2020 Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 01/okt/2020 155,30
Fondsen in peergroup per 01/okt/2020 177
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/okt/2020, op basis van posities vanaf 31/mrt/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per - -
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per - -
MSCI – Kernwapens per - -
MSCI – Ketelkool per - -
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per - -
MSCI – Oliezand per - -
MSCI – Tabak per - -

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per - -
Percentage niet-gedekt Fonds per - -
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool -% en voor oliezand -%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Posities

Posities

per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORP 2,02
APPLE INC 1,93
AMAZON COM INC 1,82
ALPHABET INC CLASS C 1,52
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,01
Naam Weging (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,95
JOHNSON & JOHNSON 0,92
NEXTERA ENERGY INC 0,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,90
SIEMENS N AG 0,88
per 30/okt/2020
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,73
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,95
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 1,88
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1,42
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 1,32
Naam Weging (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,90
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,82
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3 03/21/2047 0,73
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,72
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,66
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED AUD Niet uitkerend 20,67 0,04 0,19 20,67 14,33 - LU0468326631 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 24,66 0,05 0,20 24,66 16,89 - LU0525289509 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 17,68 0,03 0,17 17,68 12,15 - LU0827880690 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 40,71 0,08 0,20 40,71 28,27 - LU0827880773 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 73,05 0,16 0,22 73,97 55,85 - LU0984173384 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 64,50 0,14 0,22 65,32 49,64 - LU0523293024 - -
KLASSE A2 HUF Niet uitkerend 20.957,45 87,94 0,42 21.431,34 15.897,45 - LU0566074125 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 20,15 0,03 0,15 20,15 13,93 - LU0480534592 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 69,12 0,13 0,19 69,12 47,51 - LU0724617625 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 57,20 0,13 0,23 57,93 44,22 - LU0827880005 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 21,43 0,04 0,19 21,43 14,73 - LU0827880427 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 14,23 0,03 0,21 14,23 9,88 - LU0343169966 - -
Class X4 USD Eens per jaar 15,40 0,03 0,20 15,40 10,60 - LU0953392981 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 78,39 0,16 0,20 78,39 53,52 - LU0368249560 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 13,93 0,03 0,22 13,93 9,56 - LU0260352280 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 38,02 0,07 0,18 38,02 26,19 - LU0827880344 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 15,14 0,03 0,20 15,14 10,46 - LU0827880260 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Niet uitkerend 21,98 0,04 0,18 21,98 15,16 - LU0827880187 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 47,57 0,09 0,19 47,57 32,83 - LU0368231949 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 56,86 0,13 0,23 57,60 43,99 - LU0408221512 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 64,48 0,14 0,22 65,30 49,55 - LU1653088838 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.384,00 2,00 0,14 1.384,00 946,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 16,97 0,04 0,24 16,97 11,65 - LU0788109477 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 78,41 0,16 0,20 78,41 53,61 - LU0329592538 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Niet uitkerend 17,80 0,04 0,23 17,80 12,21 - LU0810842038 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 40,49 0,08 0,20 40,49 28,13 - LU0240613025 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 51,44 -0,11 -0,21 51,85 40,98 - LU1852330908 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 88,80 0,17 0,19 88,80 60,32 - LU0328507826 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 35,79 0,07 0,20 35,79 24,78 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 43,57 0,08 0,18 43,57 30,28 - LU0212925753 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 71,09 0,14 0,20 71,09 48,87 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 16,54 0,03 0,18 16,54 11,43 - LU0308772762 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 48,06 0,09 0,19 48,06 33,22 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 58,48 0,13 0,22 59,24 45,24 - LU0171283459 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Niet uitkerend 163,18 0,33 0,20 163,18 110,83 - LU1062906877 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Documenten

Documenten