Aandelen

BSF Global Event Driven Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2021

- - 3,00 1,51 7,97
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,70 3,86 - - 2,53
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,57 -1,84 -2,07 4,70 12,04 - - 9,96

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 05/aug/2021 USD 6.305,71
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities 275
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 04/aug/2015
Introductiedatum aandelenklasse 11/okt/2017
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Event Driven
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,91%
ISIN LU1697783881
Bloomberg-code BSGA4EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BF2F4V6
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg -
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds evalueert de fundamentele en strategische aspecten van elk effect waarin het Fonds kan beleggen. Dit kan een gedetailleerde, alomvattende evaluatie en analyse van alle aspecten van het bedrijf omvatten, met inbegrip van het ESG-beleid, bij het evalueren van kansen. Het grondige duediligenceonderzoek van de beheerder van het Fonds bepaalt een holistisch perspectief op een bepaalde emittent en kan een impact hebben op de beleggingsbeslissing. Daarnaast voert de beheerder van het Fonds regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 30/jul/2021
Naam Weging (%)
IHS MARKIT LTD 6,03
XILINX INC 5,88
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC 5,58
NUANCE COMMUNICATIONS INC 4,99
KANSAS CITY SOUTHERN 3,46
Naam Weging (%)
SUEZ SA 2,72
PPD INC 2,63
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,52
PROOFPOINT INC 2,52
WILLIS TOWERS WATSON PLC 2,51
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 30/jul/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 108,39 0,90 0,84 112,92 104,92 - LU1697783881 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 106,01 0,88 0,84 110,29 101,73 - LU2114397859 - -
Class IA2 Hedged EUR - 105,20 0,87 0,83 109,35 101,53 - LU2125116769 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 124,12 1,04 0,84 129,10 118,54 - LU1288049940 - -
KLASSE Z2 HEDGED GBP Niet uitkerend 129,42 1,08 0,84 134,45 123,05 - LU1288049866 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 118,34 0,98 0,84 123,13 113,74 - LU1382784764 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 120,48 1,00 0,84 125,25 115,46 - LU1373034930 - -
Class IA2 USD - 115,79 0,98 0,85 120,16 110,51 - LU1921562119 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 112,98 0,93 0,83 117,70 109,53 - LU1400751324 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 131,06 1,10 0,85 136,20 125,11 - LU1251621188 - -
KLASSE I5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 116,24 0,97 0,84 120,80 111,14 - LU1603215044 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 111,33 0,91 0,82 115,84 107,21 - LU1603214401 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 115,42 0,94 0,82 120,16 111,44 - LU1387771113 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 1.061,49 8,93 0,85 1.104,33 1.018,11 - LU2114397776 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 150,52 1,27 0,85 156,18 139,57 - LU1264793958 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 116,34 0,97 0,84 121,09 112,09 - LU1373035077 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 122,39 1,03 0,85 127,13 116,54 - LU1603214153 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 128,08 1,08 0,85 133,21 122,80 - LU1251620883 - -
KLASSE Z2 HEDGED CHF Niet uitkerend 121,75 1,00 0,83 126,65 116,47 - LU1341466644 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 11.314,97 93,82 0,84 11.759,36 10.818,62 - LU1781817421 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 136,96 1,16 0,85 142,23 129,70 - LU1258025839 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 121,17 1,03 0,86 125,86 115,37 - LU1251621345 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 103,69 0,86 0,84 107,79 99,50 - LU2215606471 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 86,41 1,69 1,99 92,85 73,49 - LU2008661006 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 113,43 0,94 0,84 118,01 108,99 - LU1817852764 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 112,92 0,94 0,84 117,63 109,26 - LU1376384878 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Mark McKenna
Mark McKenna

Documenten

Documenten