Aandelen

BSF Global Event Driven Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

- 1,29 -0,29 4,16 -4,16
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,02 1,47 - - 1,72
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,24 1,51 0,47 2,02 4,47 - - 7,49

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 02/jul/2020 USD 3.553,85
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 04/aug/2015
Introductiedatum aandelenklasse 09/mrt/2016
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Alt - Event Driven
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,87%
ISIN LU1376384878
Bloomberg-code BSGA2RE
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 20,00%
SEDOL BYQ71X2
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds. 

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 29/mei/2020
Naam Weging (%)
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 7,40
QIAGEN NV 6,41
WRIGHT MEDICAL GROUP NV 4,09
E TRADE FINANCIAL CORP 3,87
TIFFANY & CO. 3,72
Naam Weging (%)
ANIXTER INTERNATIONAL INC. 3,67
CAESARS ENTERTAINMENT CORP 3,62
ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC 3,26
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3,12
LEGG MASON INC 2,18
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/mei/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 29/mei/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 108,36 - - 109,07 93,77 - LU1376384878 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 110,48 - - 111,23 95,70 - LU1387771113 - -
Class IA2 USD - 109,44 - - 110,04 94,92 - LU1921562119 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 108,63 - - 109,39 94,46 - LU1400751324 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 114,39 - - 115,11 98,83 - LU1373034930 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 128,34 - - 129,15 110,91 - LU1258025839 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 117,42 - - 118,15 101,46 - LU1288049940 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 111,13 - - 111,82 96,07 - LU1373035077 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 121,66 - - 122,46 105,14 - LU1251620883 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 137,81 - - 138,74 118,08 - LU1264793958 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 112,73 - - 113,42 97,48 - LU1382784764 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 115,38 - - 116,09 99,79 - LU1603214153 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10.717,05 - - 10.788,89 9.287,56 - LU1781817421 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 123,90 - - 124,68 107,16 - LU1251621188 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 106,26 - - 106,96 91,96 - LU1603214401 - -
KLASSE Z2 HEDGED GBP Niet uitkerend 121,81 - - 122,56 105,21 - LU1288049866 - -
Class IA2 Hedged EUR - 100,71 - - 101,25 86,88 - LU2125116769 - -
KLASSE I5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 110,09 - - 110,74 95,18 - LU1603215044 - -
Class AI2 EUR - 100,49 - - 101,14 86,65 - LU2103007592 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 100,80 - - 101,45 86,72 - LU2114397859 - -
KLASSE Z2 HEDGED CHF Niet uitkerend 115,38 - - 116,16 99,77 - LU1341466644 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 108,02 - - 108,68 93,81 - LU1817852764 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 104,06 - - 104,80 90,05 - LU1697783881 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 77,96 - - 104,30 66,69 - LU2008661006 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 1.008,55 - - 1.014,97 868,72 - LU2114397776 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 114,23 - - 114,93 98,70 - LU1251621345 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Mark McKenna
Mark McKenna

Documenten

Documenten