Aandelen

BSF Global Event Driven Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 2,3 1,4 3,6 5,2 0,3 -5,6 2,3
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,32 -2,66 0,07 - 0,91
Vergelijkende benchmark 1 (%) 5,40 3,03 2,16 - 1,83
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,64 -0,60 -2,11 -2,64 0,32 -7,77 0,34 - 7,69
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,63 0,41 1,32 2,63 5,40 9,37 11,26 - 16,01
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

0,92 7,80 -7,22 -0,90 0,32
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

1,63 0,09 0,17 3,59 5,40

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 23/jul/2024
USD 1.829.907.573
Introductie fonds
04/aug/2015
Basisvaluta
USD
Vergelijkende benchmark 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU1400751324
Prestatievergoeding
20,00%
Minimale vervolginleg
CHF 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BSGA2CH
Introductiedatum
27/apr/2016
Valuta reeks
CHF
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,85%
Kostenratio
1,50%
Minimale eerste inleg
CHF 5.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Event Driven
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BD9XW04

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
277
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
0,76
P/B-ratio
per 28/jun/2024
2,45
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
5,27%
P/E-ratio
per 28/jun/2024
22,42

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,14%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,14%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,41%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,02%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
57,64%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
10,42%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder beoordeelt de fundamentele en strategische aspecten van effecten waarin het Fonds kan beleggen. Bij de evaluatie van beleggingskansen kan hij zo alle aspecten van het bedrijf gedetailleerd en nauwgezet doorlichten en analyseren, met inbegrip van het ESG-beleid. De doorgedreven due diligence van de Fondsbeheerder geeft een holistisch beeld van een bepaalde emittent en kan de beleggingsbeslissing beïnvloeden. Daarnaast beoordeelt de Fondsbeheerder op gezette tijdstippen de risico's in de portefeuille in overleg tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis-groep van BlackRock. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
HESS CORP 4,43
CATALENT INC 3,72
COTY INC 3,08
CAESARS ENTERTAINMENT INC 2,82
UNITED STATES STEEL CORP 2,55
Naam Weging (%)
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 2,54
HOWMET AEROSPACE INC 2,50
TENET HEALTHCARE CORPORATION 2,06
ALBERTSONS COMPANIES INC 2,05
AMEDISYS INC 1,71
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED CHF 108,49 0,46 0,43 23/jul/2024 110,68 104,14 LU1400751324
Class IA2 Hedged EUR 109,07 0,48 0,44 23/jul/2024 109,62 101,85 LU2125116769
KLASSE D4 HEDGED GBP 107,50 0,47 0,44 23/jul/2024 109,42 101,42 LU2215606471
KLASSE I2 HEDGED EUR 120,87 0,52 0,43 23/jul/2024 121,62 113,27 LU1382784764
KLASSE Z2 USD 149,71 0,67 0,45 23/jul/2024 150,01 138,25 LU1258025839
KLASSE I2 HEDGED CHF 109,44 0,47 0,43 23/jul/2024 111,15 104,44 LU1603214401
KLASSE Z2 HEDGED CHF 120,48 0,51 0,43 23/jul/2024 122,25 114,78 LU1341466644
KLASSE I5 USD 132,96 0,59 0,45 23/jul/2024 133,28 122,97 LU1603214153
KLASSE D2 HEDGED GBP 126,65 0,55 0,44 23/jul/2024 127,14 117,84 LU1373034930
KLASSE Z2 HEDGED GBP 138,11 0,60 0,44 23/jul/2024 138,48 128,02 LU1288049866
Class IA2 USD 127,66 0,57 0,45 23/jul/2024 127,87 117,64 LU1921562119
KLASSE A2 USD 135,92 0,60 0,44 23/jul/2024 136,48 126,43 LU1251620883
KLASSE I2 HEDGED JPY 10.938,70 45,42 0,42 23/jul/2024 11.207,07 10.565,78 LU1781817421
KLASSE D2 HEDGED EUR 117,79 0,51 0,43 23/jul/2024 118,59 110,63 LU1373035077
KLASSE D2 HEDGED CHF 112,52 0,48 0,43 23/jul/2024 114,43 107,60 LU1387771113
KLASSE X2 USD 168,40 0,74 0,44 23/jul/2024 168,68 154,62 LU1264793958
KLASSE Z2 HEDGED EUR 127,59 0,56 0,44 23/jul/2024 128,32 119,38 LU1288049940
KLASSE D2 USD 141,16 0,62 0,44 23/jul/2024 141,59 130,83 LU1251621188
KLASSE A2 HEDGED SGD 108,83 0,47 0,43 23/jul/2024 110,04 102,84 LU2114397859
KLASSE A2 HEDGED HKD 1.097,85 4,78 0,44 23/jul/2024 1.105,38 1.028,78 LU2114397776
KLASSE I5 HEDGED GBP 122,71 0,53 0,43 23/jul/2024 123,63 114,42 LU1603215044
KLASSE X2 HEDGED AUD 105,84 0,47 0,45 23/jul/2024 106,16 98,21 LU2649166159
KLASSE I2 USD 131,62 0,58 0,44 23/jul/2024 131,94 121,73 LU1251621345
KLASSE A4 HEDGED EUR 108,14 0,47 0,44 23/jul/2024 109,04 101,93 LU1697783881
KLASSE I4 HEDGED EUR 114,28 0,50 0,44 23/jul/2024 116,67 108,66 LU1817852764
KLASSE A2 HEDGED EUR 112,65 0,49 0,44 23/jul/2024 113,58 106,19 LU1376384878
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 104,08 -0,09 -0,09 23/jul/2024 117,29 101,49 LU2008661006

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Mark McKenna
Mark McKenna

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging CHF 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.960 CHF
-20,4%
6.820 CHF
-7,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.810 CHF
-11,9%
8.720 CHF
-2,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.540 CHF
-4,6%
10.130 CHF
0,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.850 CHF
8,5%
11.150 CHF
2,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten