Aandelen

BSF Global Event Driven Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 2,8 5,2 4,7 7,4 7,2 1,9 -2,3
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,47 3,41 4,36 - 3,81
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,81 0,99 1,44 - 1,15
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,24 -0,03 -0,16 1,27 0,47 10,58 23,81 - 33,59
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,39 0,31 1,08 2,09 2,81 3,00 7,43 - 9,29
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

7,16 -1,35 15,97 0,55 -0,30
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2023

2,12 2,25 0,12 0,06 2,50

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 01/jun/2023 USD 3.449.410.481
Introductiedatum 05/aug/2015
Introductie fonds 04/aug/2015
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Vergelijkende benchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,36%
Kostenratio 1,00%
Prestatievergoeding 20,00%
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 0,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Event Driven
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSGEDD2
ISIN LU1251621188
SEDOL BYX1XR5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/apr/2023 276
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2023 4,19%
Bèta 3 jr. per 30/apr/2023 -0,81
P/E-ratio per 28/apr/2023 13,27
P/B-ratio per 28/apr/2023 2,61

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 28/apr/2023 0,03%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 28/apr/2023 0,93%
MSCI – Kernwapens per 28/apr/2023 0,03%
MSCI – Ketelkool per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 28/apr/2023 0,20%
MSCI – Oliezand per 28/apr/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 28/apr/2023 0,27%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/apr/2023 52,95%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/apr/2023 13,56%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 1,40% en voor oliezand 0,15%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds evalueert de fundamentele en strategische aspecten van elk effect waarin het Fonds kan beleggen. Dit kan een gedetailleerde, alomvattende evaluatie en analyse van alle aspecten van het bedrijf omvatten, met inbegrip van het ESG-beleid, bij het evalueren van kansen. Het grondige duediligenceonderzoek van de beheerder van het Fonds bepaalt een holistisch perspectief op een bepaalde emittent en kan een impact hebben op de beleggingsbeslissing. Daarnaast voert de beheerder van het Fonds regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 13/mrt/2023)

Posities

Posities

per 28/apr/2023
Naam Weging (%)
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,87
SEAGEN INC 3,40
VMWARE INC 2,88
FIRST HORIZON CORP 2,76
OAK STREET HEALTH INC 2,54
Naam Weging (%)
HOWMET AEROSPACE INC 2,53
PROMETHEUS BIOSCIENCES INC 2,44
COTY INC 2,41
TOWER SEMICONDUCTOR LTD. 2,18
TOSHIBA CORPORATION 2,04
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 129,89 0,05 0,04 01/jun/2023 135,22 125,51 LU1251621188 -
KLASSE Z2 HEDGED CHF Niet uitkerend 115,61 0,01 0,01 01/jun/2023 123,21 115,43 LU1341466644 -
Class IA2 USD - 116,41 0,04 0,03 01/jun/2023 120,88 111,64 LU1921562119 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 108,60 0,01 0,01 01/jun/2023 116,21 108,48 LU1387771113 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 113,20 0,02 0,02 01/jun/2023 119,79 112,21 LU1382784764 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 105,34 0,01 0,01 01/jun/2023 113,17 105,23 LU1400751324 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 110,70 0,02 0,02 01/jun/2023 117,42 110,04 LU1373035077 -
KLASSE Z2 HEDGED GBP Niet uitkerend 127,13 0,05 0,04 01/jun/2023 132,69 123,89 LU1288049866 -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 121,94 0,05 0,04 01/jun/2023 126,82 117,50 LU1603214153 -
KLASSE I5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 113,72 0,04 0,04 01/jun/2023 118,90 111,07 LU1603215044 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 117,25 0,04 0,03 01/jun/2023 122,87 114,83 LU1373034930 -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 119,21 0,03 0,03 01/jun/2023 125,93 117,91 LU1288049940 -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 136,98 0,06 0,04 01/jun/2023 142,36 131,73 LU1258025839 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 125,78 0,04 0,03 01/jun/2023 131,16 122,13 LU1251620883 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 152,72 0,07 0,05 01/jun/2023 158,39 145,76 LU1264793958 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 1.026,99 0,36 0,04 01/jun/2023 1.078,54 1.009,59 LU2114397776 -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 108,60 0,03 0,03 01/jun/2023 114,88 107,59 LU1817852764 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 105,25 0,00 0,00 01/jun/2023 112,43 105,14 LU1603214401 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 102,97 0,04 0,04 01/jun/2023 108,00 100,98 LU2114397859 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 100,65 0,66 0,66 01/jun/2023 106,24 85,14 LU2008661006 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per kwartaal 102,21 0,02 0,02 01/jun/2023 108,83 102,08 LU1697783881 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 106,49 0,03 0,03 01/jun/2023 113,40 106,35 LU1376384878 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 120,72 0,05 0,04 01/jun/2023 125,55 116,33 LU1251621345 -
Class IA2 Hedged EUR - 101,58 0,03 0,03 01/jun/2023 107,06 100,20 LU2125116769 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10.721,96 -0,15 0,00 01/jun/2023 11.531,64 10.711,56 LU1781817421 -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 100,91 0,03 0,03 01/jun/2023 105,75 98,83 LU2215606471 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Mark McKenna
Mark McKenna

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.940 USD
-20,6%
6.830 USD
-7,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.010 USD
-9,9%
9.350 USD
-1,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.720 USD
-2,8%
11.550 USD
2,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.020 USD
10,2%
12.730 USD
4,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten