Aandelen

4BRZ

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- - - -33,05 20,48
Index (%)

per 30/sep/2021

- - - -32,49 20,98
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,47 -7,92 - - -7,94
Index (%) -10,08 -7,36 - - -7,36
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-21,16 -1,50 -22,16 -24,82 -10,47 -21,93 - - -22,58
Index (%) -20,85 -1,46 -22,03 -24,66 -10,08 -20,50 - - -21,07
  2016 2017 2018 2019 2020
Totaalrendement (%) - - - 25,30 -19,69
Index (%) - - - 26,30 -19,02
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de nettovermogenswaarde (NVW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NVW.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 02/dec/2021 USD 367.264.351
Net Assets of Fund per 02/dec/2021 USD 367.264.350,59
Introductiedatum aandelenklasse 24/okt/2018
Introductiedatum Fonds 24/okt/2018
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
SFDR-classificatie Overige
Index MSCI Brazil Index Net USD
Uitgegeven aandelen per 02/dec/2021 13.000.000
Total Expense Ratio 0,33%
Gebruik van winst Herbeleggend
Rendement uit securities lending -
Domicilie Duitsland
Productstructuur Fysiek
Herwegingsfrequentie Halfjaarlijks
Methodologie Replicatie
UCITS Ja
Uitgevende onderneming iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Einde boekjaar 28 februari
Bloomberg-code 4BRZ GY
ISIN DE000A0Q4R85
Creatie-koers -
Ophef-koers -

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 01/dec/2021 53
Indexniveau per 02/dec/2021 USD 413,30
Index-code -
P/E-ratio per 01/dec/2021 16,18
P/B-ratio per 01/dec/2021 1,80
Bèta 3 jr. per 30/nov/2021 1,00
Standaarddeviatie (3j) per 30/nov/2021 37,95%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/nov/2021 BB
MSCI ESG % Dekking per 05/nov/2021 98,56
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/nov/2021 3,72
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/nov/2021 26,92
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/nov/2021 Equity Brazil
Fondsen in peergroup per 05/nov/2021 1.705
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/nov/2021 288,84
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/nov/2021, op basis van posities vanaf 30/sep/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 01/dec/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 01/dec/2021 30,93%
MSCI – Kernwapens per 01/dec/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 01/dec/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 01/dec/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 01/dec/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 01/dec/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 01/dec/2021 100,00%
Percentage niet-gedekt Fonds per 01/dec/2021 0,00%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 16,18% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Italië

 • Luxemburg

 • Mexico

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 01/dec/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra 4BRZ USD 26/okt/2018 BFXM126 4BRZ GY 4BRZ.DE - - DE000A0Q4R85 A0Q4R8 - - -
Bolsa Mexicana De Valores 4BRZ MXN 28/feb/2019 BGMGJL1 4BRZN MM 4BRZN.MX - - DE000A0Q4R85 - - - -
SIX Swiss Exchange 4BRZ USD 05/aug/2019 BJBM784 4BRZ SE 4BRZ.S - - - A0Q4R8 43398616 - -

Documenten

Documenten