Obligaties

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

2,33 4,85 0,28 5,59 4,56
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,56 3,45 3,50 - 3,17
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,13 0,00 2,46 4,56 10,71 18,78 - 28,12

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/okt/2020 USD 9.940,28
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/sep/2020 3.062
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 31/jan/2007
Introductiedatum aandelenklasse 18/okt/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,72%
ISIN LU0278469043
Bloomberg-code MLFIUD2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B1PF5M3
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/sep/2020 2,72%
Modified duration per 30/sep/2020 4,47
Effectieve duration per 30/sep/2020 3,39 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/sep/2020 6,24 jaar
WAL to Worst per 30/sep/2020 6,24 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds. 

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3
Totale Morningstar-rating voor BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2, per 30/sep/2020, in vergelijking met 307 Global Flexible Bond - USD Hedged fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven, hun hoogste rating (Per 22/apr/2020)

Posities

Posities

per 30/sep/2020
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,02
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2,08
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,47
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,18
Naam Weging (%)
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,98
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0,77
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,76
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,73
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,86 0,00 0,00 15,91 14,05 - LU0278469043 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,83 0,00 0,00 10,87 9,68 - LU0278456651 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,39 0,00 0,00 16,45 14,63 - LU0480534915 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,16 0,00 0,00 10,20 9,11 - LU0278453476 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 11,06 0,00 0,00 11,09 9,81 - LU1153584724 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Eens per kwartaal 9,34 0,00 0,00 9,45 8,44 - LU1681056062 - -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 10,36 0,00 0,00 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,85 0,00 0,00 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,89 0,00 0,00 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,87 -0,01 -0,15 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 97,10 -0,01 -0,01 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Eens per kwartaal 966,00 0,00 0,00 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,25 0,00 0,00 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,76 0,00 0,00 10,79 9,57 - LU1786038098 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,68 0,00 0,00 11,72 10,44 - LU1270847004 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.070,00 0,00 0,00 1.074,00 957,00 - LU1005243099 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,06 0,00 0,00 17,12 15,18 - LU0827879684 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,18 0,00 0,00 11,22 9,98 - LU0368231436 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 10,37 0,00 0,00 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.120,00 0,00 0,00 1.123,00 998,00 - LU1005243172 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 21,76 -0,01 -0,05 21,84 19,39 - LU0278465488 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 15,25 -0,01 -0,07 15,31 13,55 - LU0278466700 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 11,71 -0,01 -0,09 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Eens per jaar 9,98 0,00 0,00 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Eens per kwartaal 14,76 0,00 0,00 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,38 0,00 0,00 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 10,89 0,00 0,00 10,96 9,74 - LU0737136415 - -
KLASSE I5 JPY Eens per kwartaal 1.062,00 0,00 0,00 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,67 0,00 0,00 11,70 10,36 - LU0278465058 - -
Class S5 USD - 10,43 -0,01 -0,07 10,50 9,33 - LU1992159068 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 12,20 0,00 0,00 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,13 0,00 0,00 12,17 10,80 - LU1263143379 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 8,76 -0,01 -0,11 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,44 -0,01 -0,07 10,48 9,33 - LU1992159654 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,69 0,00 0,00 11,73 10,41 - LU0278463947 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,74 0,00 0,00 10,78 9,60 - LU1181257202 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 12,34 0,00 0,00 12,38 10,90 - LU0278469985 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 22,65 0,00 0,00 22,72 20,12 - LU0827879767 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 10,37 0,00 0,00 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,80 -0,01 -0,08 11,84 10,51 - LU0999670564 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,63 -0,01 -0,08 12,68 11,18 - LU0986736956 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 4,76 0,00 0,00 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 8,76 -0,01 -0,11 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 12,89 -0,01 -0,08 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,40 -0,01 -0,08 10,44 9,30 - LU1992159902 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 13,40 -0,02 -0,15 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 10,38 0,00 0,00 10,42 9,31 - LU1003077234 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 92,00 -0,01 -0,01 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,10 0,00 0,00 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,38 0,00 0,00 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,94 0,00 0,00 10,98 9,79 - LU0972027022 - -
Class S2 USD - 10,79 -0,01 -0,07 10,82 9,55 - LU1992160157 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,10 -0,01 -0,07 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,69 0,00 0,00 11,73 10,39 - LU1136394076 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 10,23 0,00 0,00 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 10,14 0,00 0,00 10,20 9,06 - LU1083819141 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 103,83 -0,02 -0,02 104,21 92,76 - LU1121320748 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 12,73 0,00 0,00 12,77 11,28 - LU1093512371 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,84 0,00 0,00 11,88 10,54 - LU0278456909 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,80 0,00 0,00 11,84 10,45 - LU1214678283 - -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 9,56 0,00 0,00 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 9,44 0,00 0,00 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,71 0,00 0,00 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,28 0,00 0,00 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,14 0,00 0,00 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 9,13 0,00 0,00 9,23 8,23 - LU1129992308 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Documenten

Documenten