Obligaties

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

-3,18 3,09 1,06 -1,63 -4,96
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-4,96 -1,87 -1,16 - -0,36
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,03 -7,47 -7,03 -4,96 -5,51 -5,69 - -2,20

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in JPY en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 03/apr/2020 USD 9.200,29
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 31/jan/2007
Introductiedatum aandelenklasse 08/jan/2014
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,23%
ISIN LU1005243099
Bloomberg-code BGFIA2J
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BH7T570
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg JPY 5.000,00
Minimale vervolginleg JPY 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 12/mrt/2019)

Posities

Posities

per 28/feb/2020
Naam Weging (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,79
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,31
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,45
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 1,03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,96
Naam Weging (%)
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,91
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,69
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,48
SPDR S&P ETF TRUST 0,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/feb/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 985,00 -13,00 -1,30 1.065,00 957,00 - LU1005243099 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Eens per kwartaal 895,00 -12,00 -1,32 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 15,06 -0,20 -1,31 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 10,11 -0,14 -1,37 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,75 -0,15 -1,38 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 15,64 -0,20 -1,26 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Eens per jaar 9,36 -0,12 -1,27 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 19,99 -0,26 -1,28 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,97 -0,13 -1,29 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,98 -0,19 -1,34 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 9,86 -0,13 -1,30 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,11 -0,12 -1,30 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.027,00 -13,00 -1,25 1.109,00 998,00 - LU1005243172 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,28 -0,14 -1,34 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,50 -0,19 -1,29 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Eens per kwartaal 13,65 -0,18 -1,30 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 10,05 -0,13 -1,28 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,40 -0,08 -1,23 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,38 -0,12 -1,26 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,02 -0,08 -0,66 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 9,56 -0,13 -1,34 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 11,40 -0,15 -1,30 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 20,75 -0,27 -1,28 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,12 -0,15 -1,33 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
Class S2 Hedged EUR - 9,60 -0,13 -1,34 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,59 -0,11 -1,26 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Eens per kwartaal 8,69 -0,11 -1,25 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
Class S5 USD - 9,63 -0,12 -1,23 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 12,96 -0,10 -0,77 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,66 -0,14 -1,30 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 11,54 -0,15 -1,28 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,39 -0,08 -1,24 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 9,88 -0,13 -1,30 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 13,44 -0,09 -0,67 14,43 12,98 - LU1005243503 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 90,10 -1,21 -1,33 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,71 -0,14 -1,29 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,81 -0,14 -1,28 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 9,58 -0,13 -1,34 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 8,88 -0,06 -0,67 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 85,88 -1,14 -1,31 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,08 -0,13 -1,27 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 9,58 -0,13 -1,34 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,57 -0,13 -1,34 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 4,47 -0,06 -1,32 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 11,24 -0,15 -1,32 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,84 -0,11 -1,23 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 8,87 -0,07 -0,78 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,35 -0,12 -1,27 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
KLASSE I5 JPY Eens per kwartaal 1.015,00 -2,00 -0,20 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class S2 Hedged CHF - 9,58 -0,12 -1,24 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,82 -0,11 -1,23 9,66 8,56 - LU0973708182 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD Niet uitkerend 10,78 -0,14 -1,28 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
Class S4 Hedged EUR - 9,52 -0,12 -1,24 10,29 9,24 - LU1992161049 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,37 -0,12 -1,26 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 8,84 -0,12 -1,34 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 10,71 -0,14 -1,29 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
Class S2 USD - 9,85 -0,13 -1,30 10,58 9,55 - LU1992160157 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,48 -0,11 -1,28 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,35 -0,13 -1,37 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 9,55 -0,12 -1,24 10,26 9,25 - LU1153584997 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,85 -0,15 -1,36 11,72 10,54 - LU0278456909 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,91 -0,13 -1,29 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 95,60 -1,29 -1,33 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 8,76 -0,12 -1,35 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 11,63 -0,15 -1,27 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,65 -0,11 -1,26 9,40 8,42 - LU1165522480 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Documenten

Documenten