Obligaties

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
30/jun/2015
Tot
30/jun/2016
Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017
Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

-0,14 5,12 0,33 3,28 1,59
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,59 1,72 2,02 4,38 4,66
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,12 1,14 6,95 1,59 5,26 10,50 53,55 60,00

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in PLN en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 07/jul/2020 USD 9.328,77
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 31/jan/2007
Introductiedatum aandelenklasse 05/mrt/2010
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,22%
ISIN LU0480534915
Bloomberg-code BGFXA2P
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B62C1N5
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg PLN 5.000,00
Minimale vervolginleg PLN 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds. 

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 12/mrt/2019)

Posities

Posities

per 30/jun/2020
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,19
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,57
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,05
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,96
Naam Weging (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,92
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,73
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048 0,66
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,08 0,02 0,12 16,26 14,63 - LU0480534915 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,63 0,01 0,09 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 21,33 0,02 0,09 21,54 19,39 - LU0278465488 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.049,00 0,00 0,00 1.065,00 957,00 - LU1005243099 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,46 0,01 0,09 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 10,18 0,00 0,00 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,68 0,00 0,00 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 10,70 0,01 0,09 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,71 0,02 0,12 16,86 15,18 - LU0827879684 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Eens per kwartaal 951,00 1,00 0,11 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,98 0,01 0,10 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,42 0,01 0,11 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,96 0,01 0,09 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,78 0,01 0,15 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Eens per kwartaal 14,52 0,02 0,14 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Eens per jaar 9,99 0,01 0,10 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,28 0,05 0,41 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.096,00 1,00 0,09 1.109,00 998,00 - LU1005243172 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,94 0,02 0,13 15,03 13,55 - LU0278466700 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 10,81 0,01 0,09 10,92 9,81 - LU1153584724 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,51 0,02 0,13 15,57 14,05 - LU0278469043 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,52 0,01 0,10 10,65 9,57 - LU1786038098 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,87 0,01 0,08 12,02 10,80 - LU1263143379 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 12,05 0,01 0,08 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Eens per kwartaal 9,21 0,00 0,00 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,44 0,01 0,09 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
Class S5 USD - 10,24 0,01 0,10 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 95,44 0,10 0,10 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 22,16 0,02 0,09 22,35 20,12 - LU0827879767 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,53 0,01 0,10 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,12 0,01 0,11 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,40 0,01 0,09 11,52 10,36 - LU0278465058 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,23 0,01 0,10 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,79 0,01 0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
KLASSE I5 JPY Eens per kwartaal 1.072,00 2,00 0,19 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,35 0,01 0,08 12,39 11,18 - LU0986736956 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 9,04 0,05 0,56 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 10,19 0,01 0,10 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 10,20 0,01 0,10 10,32 9,29 - LU1003076855 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 9,03 0,04 0,44 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 12,04 0,01 0,08 12,07 10,90 - LU0278469985 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,55 0,01 0,09 11,69 10,51 - LU0999670564 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,23 0,06 0,46 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 4,77 0,00 0,00 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 13,74 0,07 0,51 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,38 0,00 0,00 9,65 8,56 - LU0973708182 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,20 0,02 0,20 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 10,20 0,01 0,10 10,33 9,31 - LU1003077234 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 9,94 0,01 0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 90,90 0,08 0,09 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,74 0,01 0,09 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 101,90 0,09 0,09 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,44 0,01 0,09 11,54 10,39 - LU1136394076 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,14 0,01 0,10 10,29 9,24 - LU1992161049 - -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 9,30 0,01 0,11 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,15 0,01 0,11 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,96 0,01 0,10 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,97 0,01 0,10 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 10,20 0,01 0,10 10,26 9,25 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 9,40 0,01 0,11 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 9,00 0,01 0,11 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class S2 USD - 10,53 0,01 0,10 10,58 9,55 - LU1992160157 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,53 0,01 0,09 11,61 10,45 - LU1214678283 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 12,43 0,01 0,08 12,56 11,28 - LU1093512371 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,53 0,01 0,10 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,59 0,01 0,09 11,72 10,54 - LU0278456909 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Documenten

Documenten