Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/okt/2021 USD 10.771,00
Rendement 12 mnd. per 30/sep/2021 1,49
Aantal posities per 30/sep/2021 3.317
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 31/jan/2007
Introductiedatum aandelenklasse 01/feb/2007
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - USD Hedged
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,22%
ISIN LU0280465617
Bloomberg-code MLFIUA5
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B1PF5G7
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/sep/2021 2,04%
Modified duration per 30/sep/2021 2,34
Effectieve duration per 30/sep/2021 1,67 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/sep/2021 7,33 jaar
WAL to Worst per 30/sep/2021 7,33 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 30/sep/2021 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 30/sep/2021 0,55%
MSCI – Kernwapens per 30/sep/2021 0,00%
MSCI – Ketelkool per 30/sep/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 30/sep/2021 0,02%
MSCI – Oliezand per 30/sep/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 30/sep/2021 0,25%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 30/sep/2021 16,89%
Percentage niet-gedekt Fonds per 30/sep/2021 84,10%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,15% en voor oliezand 0,36%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5, per 30/sep/2021, in vergelijking met 507 Global Flexible Bond - USD Hedged fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/mrt/2021)

Posities

Posities

per 30/sep/2021
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 16,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 3,48
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,31
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,33
Naam Weging (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,02
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,62
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,60
UMBS 30YR TBA(REG C) 0,53
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 10,50 -0,01 -0,10 10,66 10,32 - LU0280465617 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,10 0,00 0,00 11,18 10,79 - LU0278456651 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 15,69 -0,01 -0,06 15,80 15,19 - LU0278466700 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.154,00 0,00 0,00 1.162,00 1.115,00 - LU1005243172 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Eens per kwartaal 974,00 -1,00 -0,10 992,00 962,00 - LU1791183194 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,47 -0,01 -0,09 11,56 11,13 - LU0368231436 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 16,39 -0,01 -0,06 16,50 15,79 - LU0278469043 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,96 -0,01 -0,08 12,05 11,63 - LU1270847004 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,97 0,00 0,00 10,11 9,79 - LU1234671672 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,08 -0,02 -0,17 12,29 11,58 - LU1085283973 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,35 -0,01 -0,10 10,46 10,11 - LU0278453476 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Eens per kwartaal 14,95 -0,01 -0,07 15,18 14,70 - LU0280468637 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Eens per jaar 10,09 -0,01 -0,10 10,35 9,94 - LU1270847186 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,80 -0,01 -0,06 16,93 16,32 - LU0480534915 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,42 0,00 0,00 9,67 9,34 - LU1340096590 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.095,00 -1,00 -0,09 1.104,00 1.065,00 - LU1005243099 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 22,38 -0,01 -0,04 22,54 21,67 - LU0278465488 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 11,44 0,00 0,00 11,51 11,01 - LU1153584724 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,90 -0,01 -0,14 7,05 6,84 - LU0280467159 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 11,03 -0,01 -0,09 11,21 10,84 - LU0737136415 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,57 -0,01 -0,06 17,70 16,99 - LU0827879684 - -
Class S5 USD Eens per kwartaal 10,57 -0,01 -0,09 10,74 10,39 - LU1992159068 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 12,17 0,00 0,00 12,47 12,12 - LU1051767835 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,01 -0,01 -0,09 11,10 10,70 - LU1181257202 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 97,96 -0,03 -0,03 99,59 96,43 - LU1165523371 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 11,10 -0,01 -0,09 11,18 10,71 - LU1786038098 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,92 0,00 0,00 7,07 6,86 - LU0827879841 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 23,40 -0,01 -0,04 23,56 22,56 - LU0827879767 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 12,47 -0,01 -0,08 12,56 12,08 - LU1263143379 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,71 0,00 0,00 10,79 10,40 - LU1992159654 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,10 -0,01 -0,08 12,18 11,62 - LU0278465058 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,04 -0,01 -0,08 12,13 11,64 - LU0278463947 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Eens per kwartaal 9,36 0,00 0,00 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,29 0,00 0,00 9,47 9,19 - LU1003077317 - -
KLASSE I5 JPY Eens per kwartaal 1.166,00 -8,00 -0,68 1.176,00 1.055,00 - LU1926936912 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 12,84 -0,01 -0,08 12,92 12,30 - LU0278469985 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 13,08 -0,01 -0,08 13,17 12,58 - LU0986736956 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 9,05 -0,01 -0,11 9,10 8,62 - LU1005244220 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 9,04 -0,01 -0,11 9,09 8,62 - LU1005243339 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 10,51 0,00 0,00 10,65 10,31 - LU1003076939 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 10,51 0,00 0,00 10,66 10,32 - LU1003076855 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 12,18 -0,01 -0,08 12,27 11,76 - LU0999670564 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 4,81 0,00 0,00 4,94 4,74 - LU1294567364 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 14,11 -0,01 -0,07 14,18 13,25 - LU1005243503 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,41 -0,01 -0,11 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,50 -0,02 -0,15 13,58 12,74 - LU1005243255 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,64 -0,01 -0,09 10,73 10,36 - LU1992159902 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 91,62 -0,04 -0,04 94,03 91,26 - LU1051769021 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 10,53 0,00 0,00 10,67 10,32 - LU1003077234 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Eens per kwartaal 10,21 0,00 0,00 10,38 10,06 - LU1877503935 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,18 -0,01 -0,09 11,28 10,89 - LU0972027022 - -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 9,48 0,00 0,00 9,68 9,40 - LU1685502194 - -
Class S4 Hedged EUR Eens per jaar 10,14 0,00 0,00 10,43 10,06 - LU1992161049 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,20 -0,01 -0,08 12,29 11,79 - LU0278456909 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD Niet uitkerend 12,26 -0,01 -0,08 12,34 11,76 - LU1214678283 - -
Class S2 USD - 11,16 0,00 0,00 11,23 10,74 - LU1992160157 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 12,09 0,00 0,00 12,17 11,65 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 9,66 0,00 0,00 9,82 9,52 - LU1165522217 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 13,20 -0,01 -0,08 13,29 12,68 - LU1093512371 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 9,17 0,00 0,00 9,36 9,09 - LU1129992308 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 10,27 -0,01 -0,10 10,43 10,10 - LU1083819141 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,31 -0,01 -0,10 10,43 10,09 - LU1121327164 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,82 -0,01 -0,09 10,99 10,64 - LU1003077820 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 10,36 -0,01 -0,10 10,59 10,18 - LU1153584997 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,27 0,00 0,00 9,49 9,22 - LU1165522480 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 106,07 -0,05 -0,05 106,92 103,39 - LU1121320748 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Documenten

Documenten