Skip to content

Obligaties

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

12,50 1,49 -0,91 1,67 11,68
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,68 4,01 5,14 - 6,55
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,84 1,41 5,32 11,68 12,51 28,46 - 42,88

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/okt/2019 USD 9.804,45
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 31/jan/2007
Introductiedatum aandelenklasse 18/dec/2013
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,22%
ISIN LU1005243339
Bloomberg-code BGFGA3E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BH89CV2
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 03/apr/2017)

Posities

Posities

per 30/sep/2019
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 5,24
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,60
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,43
Naam Weging (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,25
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,49
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 9,09 -0,01 -0,11 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 15,85 0,00 0,00 15,87 15,10 - LU0480534915 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,40 0,00 0,00 11,44 11,02 - LU1270847004 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,57 0,00 0,00 10,60 10,19 - LU0278456651 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.045,00 0,00 0,00 1.049,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,96 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
KLASSE I5 HEDGED JPY Eens per kwartaal 961,00 0,00 0,00 972,00 949,00 - LU1791183194 - -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 10,64 0,00 0,00 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
KLASSE I3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,69 0,00 0,00 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
KLASSE D4 HEDGED CAD Eens per jaar 9,82 0,00 0,00 10,13 9,60 - LU1270847186 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,41 0,00 0,00 16,44 15,57 - LU0827879684 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,36 -0,01 -0,11 9,69 9,32 - LU1340096590 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,89 0,00 0,00 10,92 10,48 - LU0368231436 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.086,00 0,00 0,00 1.089,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 10,13 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,15 -0,02 -0,16 12,60 11,44 - LU1085283973 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 21,01 0,00 0,00 21,04 19,96 - LU0278465488 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,63 0,00 0,00 14,65 13,82 - LU0278466700 - -
KLASSE A5 HEDGED SGD Eens per kwartaal 14,51 0,00 0,00 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,86 -0,01 -0,15 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 10,67 0,00 0,00 10,69 10,21 - LU1153584724 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,13 -0,01 -0,07 15,15 14,23 - LU0278469043 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,88 0,00 0,00 6,96 6,80 - LU0827879841 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,39 0,00 0,00 10,40 9,83 - LU1786038098 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,22 0,00 0,00 11,24 10,67 - LU0278465058 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 4,72 0,00 0,00 4,88 4,66 - LU1294567364 - -
KLASSE D5 HEDGED CHF Eens per kwartaal 9,35 0,00 0,00 9,47 9,28 - LU1681056062 - -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,77 0,00 0,00 11,81 11,33 - LU1263143379 - -
Class S5 USD - 10,20 0,01 0,10 10,28 10,17 - LU1992159068 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 12,17 0,00 0,00 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 10,12 -0,01 -0,10 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 21,75 -0,01 -0,05 21,78 20,58 - LU0827879767 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,18 0,01 0,10 10,21 10,00 - LU1992159654 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,41 0,00 0,00 11,43 10,89 - LU0999670564 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,04 0,00 0,00 12,05 11,31 - LU0986736956 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,46 0,00 0,00 10,48 10,03 - LU1181257202 - -
KLASSE X3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 9,23 0,00 0,00 9,32 9,13 - LU1003077317 - -
KLASSE I5 JPY Eens per kwartaal 1.075,00 -1,00 -0,09 1.095,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 9,09 -0,01 -0,11 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 10,13 0,00 0,00 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,32 0,00 0,00 11,34 10,81 - LU0278463947 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 95,87 -0,01 -0,01 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 11,70 0,00 0,00 11,71 10,95 - LU0278469985 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 13,58 -0,03 -0,22 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,13 -0,02 -0,15 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,16 0,01 0,10 10,20 10,00 - LU1992159902 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,02 0,00 0,00 10,12 9,81 - LU1877503935 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 9,36 -0,01 -0,11 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 10,14 0,00 0,00 10,18 9,78 - LU1003077234 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,70 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 91,72 -0,02 -0,02 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,08 0,00 0,00 10,19 10,00 - LU1992161049 - -
Class S2 USD - 10,28 0,00 0,00 10,29 10,00 - LU1992160157 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 9,12 0,00 0,00 9,22 9,01 - LU1129992308 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,96 0,00 0,00 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 9,42 -0,01 -0,11 9,54 9,31 - LU1685502194 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 9,99 0,00 0,00 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 9,48 0,00 0,00 9,58 9,28 - LU1165522217 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 12,22 0,00 0,00 12,24 11,52 - LU1093512371 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,28 0,00 0,00 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,47 0,00 0,00 11,50 11,00 - LU0278456909 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,91 0,00 0,00 9,99 9,55 - LU1083819141 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 101,36 -0,02 -0,02 101,71 97,96 - LU1121320748 - -
KLASSE X3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 10,59 0,00 0,00 10,66 10,30 - LU1003077820 - -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,23 0,00 0,00 11,24 10,62 - LU1136394076 - -
KLASSE X2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,27 -0,01 -0,09 11,29 10,63 - LU1214678283 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Documenten

Documenten