Obligaties

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
Gegevens niet beschikbaar.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,40 -1,18 0,16 - 1,26
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-7,40 0,33 1,13 -1,09 -7,40 -3,49 0,82 - 10,46
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

-1,48 6,04 4,47 -0,24 -7,40

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 03/feb/2023 USD 7.957.791.000
Introductiedatum 14/jan/2015
Introductie fonds 31/jan/2007
Valuta reeks AUD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,22%
Kostenratio 1,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg AUD 5.000,00
Minimale vervolginleg AUD 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Uitkering maandelijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Other Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGFIA8A
ISIN LU1165522480
SEDOL BVB2SK7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/dec/2022 3.051
Rendement 12 mnd. per 31/dec/2022 2,72
Standaarddeviatie (3j) per 31/dec/2022 6,07%
Yield to Maturity per 30/dec/2022 5,90%
Modified duration per 30/dec/2022 2,85
Weighted Av YTM per 30/dec/2022 5,87%
Effectieve duration per 30/dec/2022 2,49 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/dec/2022 5,97 jaar
WAL to Worst per 30/dec/2022 5,97 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 12/mrt/2019)

Posities

Posities

per 30/dec/2022
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 5,48
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,03
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,69
Naam Weging (%)
FNMA 30YR 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,53
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,28
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,73
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,72
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 8,44 -0,01 -0,12 03/feb/2023 9,07 8,16 LU1165522480 -
KLASSE I3 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 9,27 -0,01 -0,11 03/feb/2023 9,81 8,93 LU1234671672 -
KLASSE A5 USD Eens per kwartaal 9,83 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,36 9,43 LU0280465617 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 9,62 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,21 9,26 LU0278453476 -
KLASSE D5 USD Eens per kwartaal 10,33 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,88 9,91 LU0737136415 -
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 10,85 -0,01 -0,09 03/feb/2023 11,32 10,40 LU1153584724 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 16,69 -0,02 -0,12 03/feb/2023 16,71 15,77 LU0480534915 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 21,28 -0,02 -0,09 03/feb/2023 22,13 20,34 LU0278465488 -
KLASSE I5 HEDGED JPY Eens per kwartaal 885,00 -1,00 -0,11 03/feb/2023 960,00 861,00 LU1791183194 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,15 -0,01 -0,09 03/feb/2023 11,81 10,76 LU1270847004 -
KLASSE A5 HEDGED SGD Eens per kwartaal 13,94 -0,02 -0,14 03/feb/2023 14,75 13,40 LU0280468637 -
KLASSE A5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,28 -0,01 -0,16 03/feb/2023 6,79 6,09 LU0280467159 -
KLASSE I2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.078,00 -2,00 -0,19 03/feb/2023 1.141,00 1.041,00 LU1005243172 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,37 -0,02 -0,19 03/feb/2023 10,96 9,98 LU0278456651 -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,22 0,07 0,58 03/feb/2023 13,45 12,08 LU1085283973 -
KLASSE D4 HEDGED CAD Eens per jaar 9,48 -0,01 -0,11 03/feb/2023 9,99 9,05 LU1270847186 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,75 -0,01 -0,09 03/feb/2023 11,33 10,33 LU0368231436 -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,63 -0,01 -0,12 03/feb/2023 9,30 8,30 LU1340096590 -
KLASSE A2 HEDGED JPY Niet uitkerend 1.015,00 -1,00 -0,10 03/feb/2023 1.082,00 982,00 LU1005243099 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,98 -0,02 -0,13 03/feb/2023 15,51 14,29 LU0278466700 -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 17,58 -0,02 -0,11 03/feb/2023 17,60 16,58 LU0827879684 -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 11,18 -0,01 -0,09 03/feb/2023 11,91 10,77 LU1051767835 -
KLASSE I2 HEDGED AUD - 10,57 -0,01 -0,09 03/feb/2023 10,99 10,11 LU1786038098 -
KLASSE X3 HEDGED EUR Uitkering maandelijks 8,43 -0,01 -0,12 03/feb/2023 9,12 8,19 LU1003077317 -
KLASSE D5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 6,30 -0,01 -0,16 03/feb/2023 6,81 6,10 LU0827879841 -
KLASSE I5 JPY Eens per kwartaal 1.259,00 20,00 1,61 03/feb/2023 1.397,00 1.145,00 LU1926936912 -
KLASSE D5 HEDGED CHF Eens per kwartaal 8,48 -0,02 -0,24 03/feb/2023 9,20 8,25 LU1681056062 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,41 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,88 9,98 LU1181257202 -
KLASSE X2 HEDGED CHF Niet uitkerend 11,68 -0,02 -0,17 03/feb/2023 12,32 11,26 LU1263143379 -
Class S5 USD Eens per kwartaal 9,90 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,43 9,49 LU1992159068 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,46 -0,01 -0,09 03/feb/2023 11,91 10,96 LU0278463947 -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,61 -0,01 -0,09 03/feb/2023 12,00 11,09 LU0278465058 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 22,39 -0,03 -0,13 03/feb/2023 23,17 21,38 LU0827879767 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Uitkering maandelijks 88,38 -0,11 -0,12 03/feb/2023 95,85 85,96 LU1165523371 -
Class S2 Hedged EUR - 10,02 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,57 9,64 LU1992159654 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,75 -0,02 -0,13 03/feb/2023 16,23 15,01 LU0278469043 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,81 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,35 9,44 LU1003076939 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 12,59 -0,02 -0,16 03/feb/2023 12,96 11,99 LU0986736956 -
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 9,06 0,05 0,55 03/feb/2023 9,94 8,97 LU1005244220 -
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 9,82 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,36 9,44 LU1003076855 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 12,44 -0,02 -0,16 03/feb/2023 12,74 11,84 LU0278469985 -
Class S2 Hedged CHF - 9,91 -0,02 -0,20 03/feb/2023 10,50 9,56 LU1992159902 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 83,42 -0,12 -0,14 03/feb/2023 89,66 80,53 LU1051769021 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 14,54 0,08 0,55 03/feb/2023 15,77 14,12 LU1005243503 -
Class I5 GBP Hedged GBP Eens per kwartaal 9,46 -0,01 -0,11 03/feb/2023 10,06 9,12 LU1877503935 -
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 11,62 -0,01 -0,09 03/feb/2023 12,06 11,11 LU0999670564 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,82 0,07 0,51 03/feb/2023 15,03 13,50 LU1005243255 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 8,62 -0,02 -0,23 03/feb/2023 9,28 8,31 LU0973708182 -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 9,82 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,36 9,46 LU1003077234 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 4,49 0,00 0,00 03/feb/2023 4,76 4,30 LU1294567364 -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 9,06 0,05 0,55 03/feb/2023 9,94 8,97 LU1005243339 -
KLASSE I2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,60 -0,02 -0,17 03/feb/2023 11,97 11,06 LU1136394076 -
Class S4 Hedged EUR Eens per jaar 9,30 -0,01 -0,11 03/feb/2023 10,02 8,94 LU1992161049 -
KLASSE X2 HEDGED CAD Niet uitkerend 11,84 -0,02 -0,17 03/feb/2023 12,16 11,28 LU1214678283 -
Class S2 USD - 10,74 -0,01 -0,09 03/feb/2023 11,05 10,23 LU1992160157 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 10,40 -0,02 -0,19 03/feb/2023 11,04 10,04 LU0972027022 -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,62 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,13 9,23 LU1083819141 -
KLASSE X3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 9,98 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,64 9,65 LU1003077820 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 99,08 -0,13 -0,13 03/feb/2023 104,66 95,34 LU1121320748 -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 8,95 -0,01 -0,11 03/feb/2023 9,52 8,62 LU1165522217 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 9,53 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,16 9,21 LU1121327164 -
Class X5 Hedged EUR Eens per kwartaal 8,63 -0,01 -0,12 03/feb/2023 9,32 8,36 LU1685502194 -
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,51 -0,01 -0,09 03/feb/2023 12,07 11,04 LU0278456909 -
KLASSE X2 HEDGED AUD Niet uitkerend 12,64 -0,02 -0,16 03/feb/2023 13,08 12,08 LU1093512371 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Eens per kwartaal 8,35 -0,01 -0,12 03/feb/2023 9,02 8,08 LU1129992308 -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 9,76 -0,01 -0,10 03/feb/2023 10,25 9,31 LU1153584997 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Documenten

Documenten