Aandelen

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 8 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -1,2 -6,3 9,5 -1,5 -3,4 -1,4 2,3 -1,3
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,29 0,55 -0,22 - 0,10
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,81 0,99 1,44 - 1,00
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,16 0,36 -0,58 4,16 1,29 1,66 -1,10 - 0,92
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,39 0,31 1,08 2,09 2,81 3,00 7,43 - 9,31
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

-0,16 -6,13 7,75 -4,18 0,28
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2023

2,12 2,25 0,12 0,06 2,50

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/jun/2023 USD 37.053.907
Introductiedatum 02/jun/2014
Introductie fonds 02/jun/2014
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Vergelijkende benchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,67%
Kostenratio 1,20%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 0,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Equity Market Neutral EUR
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSGLSD2
ISIN LU1069250972
SEDOL BMPGZT0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/apr/2023 4.680
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2023 4,70%
Bèta 3 jr. per 30/apr/2023 1,69
P/E-ratio per 28/apr/2023 59,74
P/B-ratio per 28/apr/2023 -56,29

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevant, intern ESG-onderzoek omvatten dat, samen met meerdere andere onderzoeksinzichten, actieve portefeuilleweging bepaalt ten opzichte van een referentiebenchmark (of weging die wordt toegepast om een absoluut rendementsresultaat te behalen, indien van toepassing). De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund, Class D2 Hedged, per 31/mei/2023, in vergelijking met 222 Equity Market Neutral EUR fondsen.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 12/jul/2022)

Posities

Posities

per 28/apr/2023
Naam Weging (%)
MICROSOFT CORPORATION 1,54
NVIDIA CORPORATION 1,41
VERISIGN INC 1,41
COCA-COLA CO 0,99
ALTRIA GROUP INC 0,92
Naam Weging (%)
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,84
MANHATTAN ASSOCIATES INC 0,83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,80
S&P GLOBAL INC 0,80
DUPONT DE NEMOURS INC 0,74
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2016

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 99,87 0,30 0,30 02/jun/2023 101,70 96,57 LU1069250972 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 928,20 2,63 0,28 02/jun/2023 946,09 899,05 LU1122056838 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 110,34 0,33 0,30 02/jun/2023 112,07 104,76 LU1153525040 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 91,26 0,27 0,30 02/jun/2023 93,12 88,64 LU1162516717 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 109,38 0,33 0,30 02/jun/2023 111,15 104,30 LU1069250113 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 93,95 0,28 0,30 02/jun/2023 95,57 90,68 LU1139081738 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 105,76 0,32 0,30 02/jun/2023 107,47 101,11 LU1103452089 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 131,91 0,40 0,30 02/jun/2023 133,82 123,91 LU1069250386 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.540 EUR
-14,6%
7.200 EUR
-6,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.560 EUR
-14,4%
8.750 EUR
-2,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.510 EUR
-4,9%
9.620 EUR
-0,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.580 EUR
5,8%
10.530 EUR
1,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten