Aandelen

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -0,8 -5,2 11,7 1,0 -0,6 0,0 3,3 0,7 10,7
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
18,30 5,92 4,22 - 2,98
Vergelijkende benchmark 1 (%) 5,36 2,73 2,07 - 1,52
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,02 0,29 5,11 14,34 18,30 18,84 22,96 - 31,67
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,73 0,43 1,29 2,66 5,36 8,41 10,77 - 15,15
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

-3,39 8,78 -3,26 2,70 18,61
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2024

2,25 0,12 0,06 2,50 5,24

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 17/mei/2024 USD 21.603.828
Introductiedatum 17/dec/2014
Introductie fonds 02/jun/2014
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Vergelijkende benchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,68%
ISIN LU1153525040
Kostenratio 1,20%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 0,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Equity Market Neutral USD
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGLSD2U
SEDOL BTF8131

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/apr/2024 2.418
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2024 5,12%
Bèta 3 jr. per 30/apr/2024 4,17
P/E-ratio per 30/apr/2024 -2,32
P/B-ratio per 30/apr/2024 -0,11

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder kan in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking nemen bij het onderzoek en de besluitvorming. Fondsen met ESG-gerelateerde doelstellingen kunnen ook ESG-overwegingen in aanmerking nemen bij de samenstelling van de portefeuille. Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van relevant intern ESG-onderzoek om bepaalde kenmerken te beoordelen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, economische en ecologische transitie, marktstructuur, superieure groei, kwaliteit van het management en risicokenmerken die verband houden met milieu, maatschappij en governance. ESG-inzichten kunnen gecombineerd worden met andere interne onderzoeksbevindingen als basis voor de actieve weging van de portefeuille in vergelijking met een referentie benchmark (of de weging die wordt toegepast om een absoluut rendement te realiseren, indien van toepassing). De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class D2, per 30/apr/2024, in vergelijking met 102 Equity Market Neutral USD fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 27/jul/2023)

Posities

Posities

per 30/apr/2024
Naam Weging (%)
NOVO NORDISK A/S 1,91
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1,43
MASTERCARD INC 1,38
A2A SPA 1,30
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED 1,24
Naam Weging (%)
VERISIGN INC 1,19
ELI LILLY AND COMPANY 1,17
SOFINA SA 1,13
VISA INC 1,12
MONCLER SPA 1,10
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2016

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 USD 133,55 -0,12 -0,09 17/mei/2024 133,67 108,95 LU1153525040
KLASSE D2 HEDGED EUR 118,89 -0,12 -0,10 17/mei/2024 119,01 98,65 LU1069250972
KLASSE X2 USD 161,93 -0,14 -0,09 17/mei/2024 162,07 130,19 LU1069250386
KLASSE A2 HEDGED SEK 1.098,48 -1,08 -0,10 17/mei/2024 1.099,56 916,85 LU1122056838
KLASSE I2 HEDGED EUR 112,15 -0,10 -0,09 17/mei/2024 112,25 92,79 LU1139081738
KLASSE D2 HEDGED GBP 127,60 -0,12 -0,09 17/mei/2024 127,72 104,42 LU1103452089
KLASSE A2 HEDGED EUR 108,02 -0,11 -0,10 17/mei/2024 108,13 90,15 LU1162516717
KLASSE A2 USD 131,62 -0,13 -0,10 17/mei/2024 131,75 108,01 LU1069250113

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.400 USD
-16,0%
7.240 USD
-6,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.620 USD
-13,8%
9.650 USD
-0,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.700 USD
-3,0%
10.370 USD
0,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.270 USD
12,7%
11.770 USD
3,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten