Aandelen

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -0,6 -5,6 10,4 -0,5 -2,4 -0,8 2,9 0,2 10,0
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,1 0,3 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0 1,5 5,0
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
22,45 5,91 3,29 - 2,61
Vergelijkende benchmark 1 (%) 5,45 2,89 2,12 - 1,51
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,20 2,13 6,79 12,98 22,45 18,80 17,55 - 28,43
Vergelijkende benchmark 1 (%) 2,21 0,48 1,36 2,69 5,45 8,92 11,05 - 15,71
  Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2024

-5,08 8,21 -3,45 1,96 18,11
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2024

2,25 0,12 0,06 2,50 5,24

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in GBP, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 13/jun/2024
USD 22.420.446
Introductie fonds
02/jun/2014
Basisvaluta
USD
Vergelijkende benchmark 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
ISIN
LU1103452089
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
GBP 0,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BSLSD2G
Introductiedatum
10/sep/2014
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,68%
Kostenratio
1,20%
Minimale eerste inleg
GBP 100.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Equity Market Neutral Other
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BQ717R3

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/mei/2024
2.449
Bèta 3 jr.
per 31/mei/2024
4,42
P/B-ratio
per 31/mei/2024
-0,23
Standaarddeviatie (3j)
per 31/mei/2024
5,19%
P/E-ratio
per 31/mei/2024
1,37

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder kan in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking nemen bij het onderzoek en de besluitvorming. Fondsen met ESG-gerelateerde doelstellingen kunnen ook ESG-overwegingen in aanmerking nemen bij de samenstelling van de portefeuille. Bij het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van relevant intern ESG-onderzoek om bepaalde kenmerken te beoordelen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, economische en ecologische transitie, marktstructuur, superieure groei, kwaliteit van het management en risicokenmerken die verband houden met milieu, maatschappij en governance. ESG-inzichten kunnen gecombineerd worden met andere interne onderzoeksbevindingen als basis voor de actieve weging van de portefeuille in vergelijking met een referentie benchmark (of de weging die wordt toegepast om een absoluut rendement te realiseren, indien van toepassing). De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 27/jul/2023)

Posities

Posities

per 31/mei/2024
Naam Weging (%)
NOVO NORDISK A/S 1,47
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1,47
VISA INC 1,38
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED 1,35
A2A SPA 1,33
Naam Weging (%)
AMAZON.COM INC 1,23
VERISIGN INC 1,19
MERCK & CO INC 1,13
MASTERCARD INC 1,12
SOFINA SA 1,12
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/jun/2016

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/mei/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 HEDGED GBP 130,42 -1,11 -0,84 13/jun/2024 131,53 106,21 LU1103452089
KLASSE A2 HEDGED EUR 110,21 -0,97 -0,87 13/jun/2024 111,18 91,62 LU1162516717
KLASSE D2 HEDGED EUR 121,36 -1,06 -0,87 13/jun/2024 122,42 100,28 LU1069250972
KLASSE D2 USD 136,51 -1,17 -0,85 13/jun/2024 137,68 110,85 LU1153525040
KLASSE A2 USD 134,48 -1,16 -0,86 13/jun/2024 135,64 109,86 LU1069250113
KLASSE A2 HEDGED SEK 1.119,88 -9,41 -0,83 13/jun/2024 1.129,29 931,77 LU1122056838
KLASSE X2 USD 165,70 -1,42 -0,85 13/jun/2024 167,12 132,58 LU1069250386
KLASSE I2 HEDGED EUR 114,49 -1,00 -0,87 13/jun/2024 115,49 94,35 LU1139081738

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging GBP 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.380 GBP
-16,2%
7.210 GBP
-6,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.620 GBP
-13,8%
9.170 GBP
-1,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.590 GBP
-4,1%
9.830 GBP
-0,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.630 GBP
16,3%
11.350 GBP
2,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten