Aandelen

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.Het vermogen van het Fonds om de prestaties van de referentie-index te kopiëren, is afhankelijk van de tegenpartijen die continu de prestaties van de referentie-index moeten leveren in overeenstemming met de swapovereenkomst (d.w.z. het tegenpartijrisico) en wordt eveneens beïnvloed door enige spread tussen de prijszetting van de swaps en de prijszetting van de referentie-index. Als een tegenpartij bij een swap er niet in slaagt om voldoende activa te leveren als zekerheid voor bedragen die aan het Fonds zijn verschuldigd, dan kan er op een gegeven moment een grotere blootstelling aan het tegenpartijrisico bestaan.ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de netto-inventariswaarden van de ETF's.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 25/feb/2021 USD 611.958.888
Basisvaluta USD
Introductiedatum aandelenklasse 24/sep/2020
Beleggingscategorie Aandelen
Total Expense Ratio 0,07%
Productstructuur Synthetisch
Methodologie Swap
Domicilie Ierland
UCITS Ja
Index S&P 500 Index
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
ISIN IE00BMTX1Y45
Bloomberg-code I500 NA
Uitgevende onderneming iShares VI plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 25/feb/2021 100.272.401
Aantal posities per 25/feb/2021 106
Indexniveau per 26/feb/2021 USD 6.948,10
Index-code SPTR500N
Einde boekjaar 31 maart

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 05/feb/2021 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 05/feb/2021 5,03
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 05/feb/2021 30,94
MSCI ESG % Dekking per 05/feb/2021 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 05/feb/2021 Equity US
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 05/feb/2021 694,72
Fondsen in peergroup per 05/feb/2021 3.277
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/feb/2021, op basis van posities vanaf 30/sep/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 25/feb/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Hier worden de effecten vermeld die het fonds op de getoonde datum in bezit heeft. Dit is een swapfonds dat de prestaties van de Benchmarkindex wil volgen in plaats van de prestaties van de hierboven vermelde fysieke deelnemingen. De deelnemingen veranderen.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 25/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 25/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 25/feb/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.

Benchmark Bestanddelen

Benchmark Bestanddelen

per 25/feb/2021
Locatie Weging (%) ISIN Naam Sector Productcode
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.

Benchmark Uitsplitsingen

Benchmark Uitsplitsingen

per 25/feb/2021

Onderverdelingen van benchmarks hebben voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de indexcomponenten waaraan het Fonds indirect blootgesteld tracht te zijn via het gebruik van derivaten, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kunnen ze echter de locatie weerspiegelen waar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 25/feb/2021

per 25/feb/2021

De hier getoonde uitsplitsingen vertegenwoordigen die van de Benchmarkindex

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Euronext Amsterdam I500 USD 28/sep/2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29/sep/2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29/sep/2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06/nov/2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Documenten

Documenten