Obligaties

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 02/dec/2021 USD 102.170
Net Assets of Fund per 02/dec/2021 USD 643.695.595,04
Introductiedatum aandelenklasse 18/okt/2021
Introductiedatum Fonds 18/okt/2021
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
SFDR-classificatie Overige
Index Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Index Ticker -
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,20%
Kostenratio 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +2 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code -
ISIN IE000VJMUIV7
SEDOL BMYX8N7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per - -
Gewogen gem. YTM per - -
Effectieve duration per - -
Gewogen gem. looptijd per - -
Standaarddeviatie (3j) per - -

Ratings

Posities

Posities

Gegevens niet beschikbaar.
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class Institutional USD - 10,23 -0,01 -0,09 02/dec/2021 10,24 10,00 IE000VJMUIV7 -
KLASSE D USD - 10,23 -0,01 -0,09 02/dec/2021 10,24 10,00 IE000CW2NLR8 -
Class S USD - 10,23 -0,01 -0,09 02/dec/2021 10,24 10,00 IE000720VRP1 -
KLASSE D GBP - 10,82 -0,03 -0,25 02/dec/2021 10,85 10,00 IE000WV9SR42 -
Class Flexible USD - 10,23 -0,01 -0,09 02/dec/2021 10,24 10,00 IE00058RY3Y6 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Iain Court
Iain Court

Documenten

Documenten