Obligaties

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -5,0
Index (%) -5,3
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

- - - - -4,97
Index (%)

per 31/dec/2022

- - - - -5,25
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-4,97 - - - -1,74
Index (%)

per 31/dec/2022

-5,25 - - - -1,98
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-4,97 3,30 2,29 -1,80 -4,97 - - - -2,08
Index (%)

per 31/dec/2022

-5,25 3,23 2,19 -2,01 -5,25 - - - -2,37

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 03/feb/2023 USD 100.815
Fondsomvang per 03/feb/2023 USD 199.197.971
Introductiedatum 18/okt/2021
Introductie fonds 18/okt/2021
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index (USD)
Index Ticker I32561US
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,24%
Kostenratio 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 500.000,00
Minimale vervolginleg USD 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code ISCBIIA
ISIN IE000VJMUIV7
SEDOL BMYX8N7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/jan/2023 47
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 31/jan/2023 2,83%
Modified duration per 31/jan/2023 5,82
Weighted Av YTM per 31/jan/2023 2,83%
Effectieve duration per 31/jan/2023 5,84 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/jan/2023 7,64 jaar
WAL to Worst per 31/jan/2023 7,64 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2023
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 10,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 7,16
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 6,91
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 5,97
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 5,12
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 4,84
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 3,87
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 3,41
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 3,13
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 04/05/2026 3,09
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class Institutional USD - 10,09 -0,03 -0,32 03/feb/2023 10,46 9,34 IE000VJMUIV7 -
KLASSE D USD - 10,10 -0,03 -0,32 03/feb/2023 10,47 9,34 IE000CW2NLR8 -
Class S USD - 9,75 -0,03 -0,32 03/feb/2023 10,40 9,15 IE000720VRP1 -
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24/mei/2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6 -
KLASSE D GBP - 11,66 0,13 1,12 03/feb/2023 12,48 10,79 IE000WV9SR42 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Iain Court
Iain Court

Documenten

Documenten