Obligaties

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -4,9 2,6
Index (%) -5,3 2,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

- - - -3,50 5,93
Index (%)

per 30/jun/2024

- - - -3,80 5,98
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,93 - - - 0,72
Index (%) 5,98 - - - 0,58
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,38 0,61 1,22 1,38 5,93 - - - 1,95
Index (%) 1,38 0,62 1,21 1,38 5,98 - - - 1,58

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 23/jul/2024
USD 138.741.578
Introductiedatum
18/okt/2021
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
I32561US
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
ISIN
IE000CW2NLR8
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISCBIDS
Fondsomvang
per 23/jul/2024
USD 139.312.297
Introductie fonds
18/okt/2021
Basisvaluta
USD
Index
BBG China Treasury + Policy Bank Total Return Index in USD (USD)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,17%
Kostenratio
0,12%
Minimale eerste inleg
USD 100.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMYX8P9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
66
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 28/jun/2024
6,05
Effectieve duration
per 28/jun/2024
6,05 jaar
WAL to Worst
per 28/jun/2024
7,69 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
2,06%
Weighted Av YTM
per 28/jun/2024
2,06%
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
7,69 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/mei/2024)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 6,33
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 5,24
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 06/15/2029 4,62
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.53 10/18/2051 4,38
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12 09/13/2031 4,26
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 4,22
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 4,08
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 08/25/2026 4,02
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036 4,02
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 3,35
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D USD 10,22 0,01 0,10 23/jul/2024 10,22 9,58 IE000CW2NLR8
Class Flexible USD 10,02 -0,01 -0,07 24/mei/2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6
Class S USD 9,60 0,01 0,10 23/jul/2024 9,60 9,12 IE000720VRP1
KLASSE D GBP 11,14 0,02 0,15 23/jul/2024 11,53 10,65 IE000WV9SR42
Class Institutional USD 10,21 0,01 0,10 23/jul/2024 10,21 9,57 IE000VJMUIV7

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Iain Court
Iain Court

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.800 USD
-12,0%
8.010 USD
-7,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.260 USD
-7,4%
9.740 USD
-0,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.210 USD
2,1%
11.010 USD
3,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.360 USD
13,6%
12.380 USD
7,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten