Obligaties

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door overheden gegarandeerd zijn. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Dit fonds streeft ernaar het valutarisico af te dekken (te “hedgen”). Het valutarisico is het risico dat ontstaat door valutaschommelingen tussen de valuta waarin het fonds genoteerd is (de “basisvaluta”) en de valuta’s waarin de onderliggende effecten worden verhandeld. Deze hedgingstrategie kan het fonds niet volledig tegen valutaschommelingen beschermen. Hedging wordt toegepast ongeacht of de basisvaluta stijgt of daalt ten opzichte van de andere valuta; dit kan een positief of een negatief effect hebben op de performance van het fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

0,37 -2,57 -4,83 9,65 -3,91
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-3,76 0,06 -0,40 - -0,05
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,13 0,03 -1,02 -3,76 0,18 -1,97 - -0,51

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in SEK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 25/mei/2022 EUR 154,28
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/apr/2022 700
Basisvaluta Euro
Introductiedatum Fonds 25/mei/2012
Introductiedatum aandelenklasse 06/feb/2013
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,34%
ISIN LU0884611699
Bloomberg-code BRGAA2S
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B7Y0758
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg SEK 5.000,00
Minimale vervolginleg SEK 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 29/apr/2022 1,50%
Modified duration per 29/apr/2022 -1,05
Effectieve duration per 29/apr/2022 -1,28 jaar
Gewogen gem. looptijd per 29/apr/2022 4,38 jaar
WAL to Worst per 29/apr/2022 4,38 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BlackRock Global Absolute Return Bond Fund, Class A2 Hedged, per 31/jul/2018, in vergelijking met 364 Other Bond fondsen.

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 5,21
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 1,74
ISH CORE EURO CORP BND ETF EUR DIS 1,31
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2 04/22/2027 0,84
HFHL_20-2 B RegS 0,69
Naam Weging (%)
PIER_21-1 B RegS 0,65
CLMT_16-CLNE A 144A 0,64
OATH_2 A RegS 0,63
ELVET_20-1 A RegS 0,59
PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS 3.75 02/21/2024 0,53
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 989,37 -2,20 -0,22 1.035,14 979,40 - LU0884611699 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 102,66 -0,24 -0,23 106,90 101,52 - LU1129992563 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK Niet uitkerend 1.025,13 -2,25 -0,22 1.065,38 1.013,31 - LU1129992647 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 105,87 -0,25 -0,24 110,46 104,74 - LU0802639707 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 97,72 -0,22 -0,22 103,20 97,01 - LU1311313644 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 114,13 -0,26 -0,23 118,26 112,74 - LU0783530743 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 96,59 -0,22 -0,23 100,23 95,29 - LU2331123641 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 103,86 -0,24 -0,23 107,28 102,42 - LU1834329234 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 110,89 -0,25 -0,22 115,19 109,53 - LU0972010309 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 100,85 -0,23 -0,23 105,75 99,88 - LU0783530669 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Simon Blundell
Simon Blundell
Joe Di Censo
Portfolio manager, BlackRock’s Global Fixed Income Group

     

Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Documenten

Documenten