Obligaties

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven, kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door overheden gegarandeerd zijn. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Dit fonds streeft ernaar het valutarisico af te dekken (te “hedgen”). Het valutarisico is het risico dat ontstaat door valutaschommelingen tussen de valuta waarin het fonds genoteerd is (de “basisvaluta”) en de valuta’s waarin de onderliggende effecten worden verhandeld. Deze hedgingstrategie kan het fonds niet volledig tegen valutaschommelingen beschermen. Hedging wordt toegepast ongeacht of de basisvaluta stijgt of daalt ten opzichte van de andere valuta; dit kan een positief of een negatief effect hebben op de performance van het fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

1,22 -2,10 -1,48 1,94 1,54
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,54 0,65 0,21 - 0,50
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,11 0,44 -0,35 1,54 1,98 1,05 - 4,76

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 20/okt/2021 EUR 164,86
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/sep/2021 797
Basisvaluta Euro
Introductiedatum Fonds 25/mei/2012
Introductiedatum aandelenklasse 25/mei/2012
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Flexible Bond - EUR Hedged
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,33%
ISIN LU0783530669
Bloomberg-code BRGARA2
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B4MWFM8
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 5.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/sep/2021 1,40%
Modified duration per 30/sep/2021 -0,82
Effectieve duration per 30/sep/2021 -1,21 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/sep/2021 6,39 jaar
WAL to Worst per 30/sep/2021 6,39 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2021
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 9,62
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,45
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,84
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,28
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,07
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 1,07
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 0,90
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 0,76
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0,71
HFHL_20-2 B RegS 0,65
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 103,89 0,03 0,03 105,86 103,33 - LU0783530669 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 108,71 0,03 0,03 110,48 107,58 - LU0802639707 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 101,04 0,03 0,03 103,21 100,70 - LU1311313644 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 105,29 0,03 0,03 106,90 104,00 - LU1129992563 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK Niet uitkerend 1.050,69 0,30 0,03 1.065,38 1.034,94 - LU1129992647 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 105,92 0,04 0,04 107,28 104,05 - LU1834329234 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 113,46 0,04 0,04 115,19 111,94 - LU0972010309 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 116,70 0,03 0,03 118,26 114,71 - LU0783530743 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 1.018,12 0,27 0,03 1.035,60 1.009,64 - LU0884611699 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 98,61 0,03 0,03 100,23 98,28 - LU2331123641 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Simon Blundell
Simon Blundell
Joe Di Censo
Portfolio manager, BlackRock’s Global Fixed Income Group

     

Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Documenten

Documenten