Aandelen

BSF Global Event Driven Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 3,6 5,6 6,8 1,9
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,9 2,3 0,7 0,0
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,86 2,41 2,84 - 2,86
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,78 0,58 1,16 - 1,15
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,94 1,72 0,80 -1,50 -1,86 7,42 15,03 - 16,74
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,76 0,16 0,57 0,71 0,78 1,76 5,95 - 6,48
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

1,47 5,55 4,22 5,14 -3,40
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

1,59 2,39 1,10 0,07 0,62

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/dec/2022 USD 4.386.434.076
Introductiedatum 03/mei/2017
Introductie fonds 04/aug/2015
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Vergelijkende benchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 1,07%
Kostenratio 1,00%
Prestatievergoeding 20,00%
Minimale eerste inleg GBP 10.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Eens per kwartaal
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Event Driven
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BSGI5RH
ISIN LU1603215044
SEDOL BZ4TGQ5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/okt/2022 279
Rendement 12 mnd. per 28/feb/2021 0,01
Standaarddeviatie (3j) per 31/okt/2022 5,95%
Bèta 3 jr. per 31/okt/2022 -10,29
P/E-ratio per 31/okt/2022 18,89
P/B-ratio per 31/okt/2022 3,51

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/okt/2022 0,01%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Kernwapens per 31/okt/2022 0,01%
MSCI – Ketelkool per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/okt/2022 0,13%
MSCI – Oliezand per 31/okt/2022 0,00%
MSCI – Tabak per 31/okt/2022 0,84%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/okt/2022 45,79%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/okt/2022 14,26%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,07%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds evalueert de fundamentele en strategische aspecten van elk effect waarin het Fonds kan beleggen. Dit kan een gedetailleerde, alomvattende evaluatie en analyse van alle aspecten van het bedrijf omvatten, met inbegrip van het ESG-beleid, bij het evalueren van kansen. Het grondige duediligenceonderzoek van de beheerder van het Fonds bepaalt een holistisch perspectief op een bepaalde emittent en kan een impact hebben op de beleggingsbeslissing. Daarnaast voert de beheerder van het Fonds regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 17/mrt/2022)

Posities

Posities

per 31/okt/2022
Naam Weging (%)
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 4,96
SWEDISH MATCH AB 3,82
HOWMET AEROSPACE INC 3,39
ACTIVISION BLIZZARD INC 2,86
ROGERS CORPORATION 2,64
Naam Weging (%)
ATLANTIA SPA 2,53
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC 2,35
VMWARE INC 2,32
HOMESERVE PLC 2,21
SHAW COMMUNICATIONS INC. 2,20
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/okt/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE I5 HEDGED GBP Eens per kwartaal 115,73 -0,20 -0,17 02/dec/2022 119,41 111,07 LU1603215044 -
KLASSE Z2 HEDGED CHF Niet uitkerend 119,29 -0,22 -0,18 02/dec/2022 124,51 115,43 LU1341466644 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 109,23 -0,20 -0,18 02/dec/2022 114,79 106,19 LU1400751324 -
Class IA2 Hedged EUR - 103,89 -0,18 -0,17 02/dec/2022 107,83 100,20 LU2125116769 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 116,06 -0,20 -0,17 02/dec/2022 120,89 112,21 LU1382784764 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 112,34 -0,21 -0,19 02/dec/2022 117,66 108,96 LU1387771113 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 113,66 -0,20 -0,18 02/dec/2022 118,62 110,04 LU1373035077 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 11.155,36 -20,92 -0,19 02/dec/2022 11.609,99 10.796,02 LU1781817421 -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 122,09 -0,21 -0,17 02/dec/2022 126,97 117,91 LU1288049940 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 105,21 -0,18 -0,17 02/dec/2022 108,46 100,98 LU2114397859 -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 102,84 -0,18 -0,17 02/dec/2022 106,31 98,83 LU2215606471 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 131,49 -0,24 -0,18 02/dec/2022 134,54 125,51 LU1251621188 -
Class IA2 USD - 117,39 -0,20 -0,17 02/dec/2022 119,78 111,64 LU1921562119 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 109,60 -0,19 -0,17 02/dec/2022 114,76 106,36 LU1376384878 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 95,65 -0,42 -0,44 02/dec/2022 103,15 79,85 LU2008661006 -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 122,03 -0,21 -0,17 02/dec/2022 124,70 116,33 LU1251621345 -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 105,19 -0,19 -0,18 02/dec/2022 110,15 102,09 LU1697783881 -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 111,30 -0,19 -0,17 02/dec/2022 115,88 107,59 LU1817852764 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 153,62 -0,26 -0,17 02/dec/2022 156,52 145,76 LU1264793958 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Niet uitkerend 1.049,40 -1,87 -0,18 02/dec/2022 1.085,06 1.009,59 LU2114397776 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 127,65 -0,23 -0,18 02/dec/2022 131,06 122,13 LU1251620883 -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 138,32 -0,25 -0,18 02/dec/2022 141,27 131,73 LU1258025839 -
KLASSE I2 HEDGED CHF Niet uitkerend 108,76 -0,21 -0,19 02/dec/2022 113,70 105,37 LU1603214401 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 119,49 -0,21 -0,18 02/dec/2022 123,53 114,83 LU1373034930 -
KLASSE Z2 HEDGED GBP Niet uitkerend 129,23 -0,23 -0,18 02/dec/2022 133,13 123,89 LU1288049866 -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 123,26 -0,22 -0,18 02/dec/2022 125,96 117,50 LU1603214153 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Mark McKenna
Mark McKenna

Documenten

Documenten