Aandelen

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Beleggingen in China zijn onderhevig aan bepaalde extra risico's, met name wat betreft de mogelijkheid om binnen China in effecten te handelen ten gevolge van problemen met de liquiditeit of repatriëring van het kapitaal. Als gevolg hiervan kan het Fonds ervoor kiezen om indirect blootstelling aan Chinese aandelen te verwerven en is het mogelijk dat geen volledige blootstelling aan de Chinese aandelenbeurzen kan worden verkregen. De strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van de Fondsen toeneemt. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het Fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het Fonds kan beleggen in aandelen van kleinere bedrijven die minder voorspelbaar en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere bedrijven. Het Fonds kan beleggen exchange traded funds (ETF’s) die blootstelling hebben aan vastgoedeffecten en grondstoffen (via een index). Vastgoedbeleggingen zijn onderhevig aan ongunstige veranderingen in de economische omstandigheden, ongunstige lokale marktomstandigheden en risico's verbonden aan de overname, financiering, eigendom, exploitatie en de vervreemding van onroerend goed. De onderliggende grondstoffenindex kan de belegging concentreren op geselecteerde commodity futures van multinationale markten. Dit maakt het exchange traded fund zeer afhankelijk van de prestaties van de betrokken grondstoffenmarkten. Het Fonds kan meer dan 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in eenheden van icbe's en/of andere beleggingsfondsen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

3,10 -0,91 4,77 7,96 13,00
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
16,07 9,44 5,73 - 5,82
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
13,66 1,94 6,77 16,07 31,09 32,15 - 34,59

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 01/dec/2021 USD 35,88
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/okt/2021 91
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 31/aug/2016
Introductiedatum aandelenklasse 31/aug/2016
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Long/Short Equity - Other
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,08%
ISIN LU1417814214
Bloomberg-code BSAPX2U
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BZB1TP4
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Weekly, Business Day
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Posities

Posities

per 29/okt/2021
Naam Weging (%)
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 3,46
PRUDENTIAL PLC 3,09
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 2,77
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,71
WUXI APPTEC CO LTD 2,60
Naam Weging (%)
SK INNOVATION CO LTD 2,55
ILJIN HYSOLUS CO LTD 2,44
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD 2,39
SHENZHEN TOPBAND CO LTD 2,34
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2,32
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 133,34 -1,25 -0,93 134,59 114,90 - LU1417814214 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 120,53 -0,61 -0,50 122,88 100,27 - LU1495982602 - -
KLASSE A2 GBP Niet uitkerend 110,37 -0,70 -0,63 111,10 95,54 - LU1513020419 - -
KLASSE Z2 HEDGED CHF Niet uitkerend 110,46 -0,89 -0,80 111,35 97,92 - LU1417814560 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 116,44 -0,60 -0,51 118,72 96,87 - LU1417813836 - -
KLASSE Z2 HEDGED EUR Niet uitkerend 111,94 -0,91 -0,81 112,85 99,46 - LU1417814487 - -
KLASSE Z2 USD Niet uitkerend 123,41 -0,99 -0,80 124,40 109,20 - LU1417814305 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 114,05 -0,88 -0,77 114,93 101,73 - LU1417814057 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 110,94 -0,86 -0,77 111,80 98,83 - LU1495982511 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 121,75 -0,92 -0,75 122,67 108,44 - LU1495982438 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 107,74 -0,84 -0,77 108,58 96,14 - LU1417813919 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Documenten

Documenten