Cash

BGF US Dollar Reserve Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Een geldmarktfonds (GMF) is geen gegarandeerd beleggingsinstrument. Een belegging in een GMF verschilt van een belegging in deposito's; de in een GMF belegde hoofdsom kan fluctueren en de belegger draagt het risico op verlies van de hoofdsom. Het GMF gebruikt geen externe steun om zijn liquiditeit te garanderen of de NIW per aandeel te stabiliseren. Op de korte termijn gerichte geldmarktfondsen ondergaan gewoonlijk geen extreme koersschommelingen. Rentetariefwijzigingen zullen van invloed zijn op het Fonds. Kapitaalverlies: er kan een automatische aandelenterugkoop plaatsvinden om het aantal aandelen per belegger te verlagen. Deze verlaging levert kapitaalverlies op voor beleggers. Tegenpartijrisico: de insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies. Kredietrisico: de emittent van financiële activa binnen het Fonds betaalt op de vervaldatum mogelijk geen rente of aflossingen aan het Fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,6 2,0 0,4 0,0
Vergelijkende benchmark 1 (%) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,99 0,47 0,99 0,58 1,87
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,31 0,57 1,10 0,67 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,99 0,30 0,66 1,00 0,99 1,42 5,05 5,97 71,08
Vergelijkende benchmark 1 (%) 1,30 0,30 0,76 1,19 1,31 1,72 5,63 6,92 -
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

1,34 2,09 0,73 -0,03 0,49
Vergelijkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

1,53 2,20 0,70 -0,03 0,76

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 09/dec/2022 USD 492.175.403
Introductiedatum 30/nov/1993
Introductie fonds 30/nov/1993
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Cash
Vergelijkende benchmark 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,43%
Kostenratio 0,45%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie USD Money Market - Short Term
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MIGSDRI
ISIN LU0006061419
SEDOL 0938952

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/sep/2022 116
Gewogen gem. looptijd per 08/dec/2022 13 days
Gewogen gem. resterende looptijd per 08/dec/2022 63 days
Bèta 3 jr. per 30/nov/2022 0,87
Eendaags rendement per 09/dec/2022 3,42%

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds houdt rekening met ESG-informatie tijdens de onderzoeks-, effectenselectie- en portefeuilleherzieningsfasen van het beleggingsproces. De beheerder van het Fonds houdt tweewekelijkse kredietvergaderingen, waarbij elk krediet wordt onderzocht aan de hand van een interne analyse van de relatieve waarde, die kwalitatieve governanceoverwegingen bevat in combinatie met maatstaven inzake milieu, maatschappij en governance afkomstig van externe gegevensleveranciers. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten de bespreking van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's.

Ratings

Posities

Posities

Naam Instrument Marktwaarde Weging (%) Nominaal holdings.all.localMarketValue ISIN Looptijd Maturity/Reset
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 08/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 08/dec/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 159,97 0,02 0,01 09/dec/2022 159,97 158,12 LU0006061419 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 191,40 0,02 0,01 09/dec/2022 191,40 189,74 LU0329591720 -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 10,88 0,00 0,01 09/dec/2022 10,88 10,71 LU0462857789 -
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 189,66 0,02 0,01 09/dec/2022 189,66 188,25 LU0297945965 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Documenten

Documenten