Cash

BGF US Dollar Reserve Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Een geldmarktfonds (GMF) is geen gegarandeerd beleggingsinstrument. Een belegging in een GMF verschilt van een belegging in deposito's; de in een GMF belegde hoofdsom kan fluctueren en de belegger draagt het risico op verlies van de hoofdsom. Het GMF gebruikt geen externe steun om zijn liquiditeit te garanderen of de NIW per aandeel te stabiliseren. Op de korte termijn gerichte geldmarktfondsen ondergaan gewoonlijk geen extreme koersschommelingen. Rentetariefwijzigingen zullen van invloed zijn op het Fonds. Kapitaalverlies: er kan een automatische aandelenterugkoop plaatsvinden om het aantal aandelen per belegger te verlagen. Deze verlaging levert kapitaalverlies op voor beleggers. Tegenpartijrisico: de insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies. Kredietrisico: de emittent van financiële activa binnen het Fonds betaalt op de vervaldatum mogelijk geen rente of aflossingen aan het Fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016
Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

0,11 -0,35 -0,45 0,07 0,00
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,00 -0,13 -0,13 0,00 2,45
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,03 -0,08 -0,03 0,00 -0,38 -0,63 0,02 89,11

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 08/apr/2020 USD 617,79
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 30/nov/1993
Introductiedatum aandelenklasse 30/nov/1993
Beleggingscategorie Cash
Morningstar-categorie Money Market - Other
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,55%
ISIN LU0297945965
Bloomberg-code MIGSDAG
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B1YLJL9
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 5.000,00
Minimale vervolginleg GBP 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

Naam Naam emittent Instrument Weging (%) Nominaal Marktwaarde ISIN CUSIP Coupon Looptijd Locatie Maturity/Reset
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/mrt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 08/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 08/apr/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED GBP Niet uitkerend 189,18 -0,01 -0,01 08/apr/2020 189,43 189,00 - LU0297945965 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 10,68 0,00 0,01 09/apr/2020 10,68 10,45 - LU0462857789 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 158,18 0,01 0,00 09/apr/2020 158,20 155,61 - LU0006061419 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 190,59 -0,01 -0,01 08/apr/2020 190,82 190,17 - LU0329591720 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Murdoch Johnson
Murdoch Johnson

Documenten

Documenten