Obligaties

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 1,7 3,1 3,1 -2,9 -18,4
Index (%) 2,4 3,1 3,1 -2,8 -18,4
  Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2022

1,71 3,08 3,07 -2,85 -18,41
Index (%)

per 31/dec/2022

2,38 3,13 3,14 -2,82 -18,36
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-18,41 -6,51 -3,05 - -2,83
Index (%)

per 31/dec/2022

-18,36 -6,47 -2,88 - -2,72
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-18,41 -4,51 -2,92 -7,50 -18,41 -18,30 -14,34 - -14,76
Index (%)

per 31/dec/2022

-18,36 -4,50 -2,91 -7,50 -18,36 -18,17 -13,60 - -14,22

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 03/feb/2023 EUR 125.967.481
Fondsomvang per 03/feb/2023 EUR 371.128.683
Introductiedatum 09/jun/2017
Introductie fonds 01/jul/2011
Valuta reeks EUR
Basisvaluta EUR
Beleggingscategorie Obligaties
Index Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Index Ticker -
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,10%
Kostenratio 0,07%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BRUHDEA
ISIN IE00BDRK7H99
SEDOL BDRK7H9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/jan/2023 89
Standaarddeviatie (3j) per 31/dec/2022 6,97%
Bèta 3 jr. per 31/dec/2022 1,00
Yield to Maturity per 31/jan/2023 2,39%
Modified duration per 31/jan/2023 7,46
Weighted Av YTM per 31/jan/2023 2,39%
Effectieve duration per 31/jan/2023 7,56 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/jan/2023 8,61 jaar
WAL to Worst per 31/jan/2023 8,61 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/nov/2022 A
MSCI ESG % Dekking per 21/nov/2022 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/nov/2022 5,86
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/nov/2022 45,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/nov/2022 Bond EMU Government
Fondsen in peergroup per 21/nov/2022 180
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per - -
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/nov/2022 0,00
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/nov/2022, op basis van posities vanaf 31/jul/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Ratings

Posities

Posities

per 31/jan/2023
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 2,50
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 2,43
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 2,37
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2025 2,33
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 2,18
Naam Weging (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 02/15/2024 2,17
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/04/2044 2,10
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 2,06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 2,04
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 1,98
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D EUR Niet uitkerend 8,76 -0,09 -1,06 03/feb/2023 10,41 8,56 IE00BDRK7H99 -
Inst EUR Niet uitkerend 10,83 -0,12 -1,06 03/feb/2023 12,88 10,59 IE00B4XCK338 -
Flex EUR Niet uitkerend 11,07 -0,12 -1,06 03/feb/2023 13,15 10,82 IE00B4Z7ZH51 -
Flex EUR - 7,92 -0,08 -1,05 03/feb/2023 9,51 7,79 IE00BKPX8H66 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documenten

Documenten