Obligaties

BGF US Government Mortgage Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico’s als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. Deze aandelenklasse kan dividenden uitkeren of kosten dekken vanuit het kapitaal. Hierdoor kunnen hogere opbrengsten worden uitgekeerd, maar het kan ook de waarde van uw aandelen en het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn verminderen. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 3,4 -2,0 5,5 0,5 1,0 1,6 -0,9 6,5 5,1 -1,8
Beperkende benchmark 1 (%) 2,6 -1,5 6,1 1,6 1,6 2,5 1,0 6,7 4,0 -1,2
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-13,70 -3,57 -1,20 0,05 4,40
Beperkende benchmark 1 (%) -11,50 -3,00 -0,33 0,82 5,80
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-13,48 2,83 -4,22 -5,95 -13,70 -10,33 -5,87 0,53 399,43
Beperkende benchmark 1 (%) -11,42 4,08 -2,59 -4,45 -11,50 -8,74 -1,66 8,56 721,76
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

-2,41 6,99 5,37 -0,46 -14,86
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2022

-0,96 8,07 4,48 -0,53 -13,98

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 09/dec/2022 USD 93.387.398
Introductiedatum 02/aug/1985
Introductie fonds 02/aug/1985
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 Bloomberg US MBS Index
SFDR-classificatie Artikel 9
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,01%
Kostenratio 0,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Uitkeringsfrequentie Uitkering maandelijks
Gebruik van winst Uitkerend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie USD Government Bond
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MERFSAI
ISIN LU0035308682
SEDOL 4909556

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 30/nov/2022 288
Rendement 12 mnd. per 30/nov/2022 2,91
Standaarddeviatie (3j) per 30/nov/2022 5,44%
Bèta 3 jr. per 30/nov/2022 0,93
Yield to Maturity per 30/nov/2022 4,86%
Modified duration per 30/nov/2022 6,28
Weighted Av YTM per 30/nov/2022 4,86%
Effectieve duration per 30/nov/2022 6,43 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/nov/2022 8,85 jaar
WAL to Worst per 30/nov/2022 8,85 jaar

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF US Government Mortgage Fund, Class A1, per 30/nov/2022, in vergelijking met 224 USD Government Bond fondsen.

Posities

Posities

per 30/nov/2022
Naam Weging (%)
GNMA2 30YR 54,78
UMBS 30YR TBA(REG A) 19,47
FNMA 30YR UMBS 18,11
UMBS 30YR TBA 15,81
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,99
Naam Weging (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 5,27
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,31
UMBS 15YR TBA 3,15
FHLMC 30YR UMBS 2,02
GNMA_21-191B BI 1,50
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 7,68 -0,02 -0,26 09/dec/2022 8,99 7,22 LU0035308682 -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 7,85 -0,01 -0,13 09/dec/2022 9,19 7,39 LU1456639035 -
Class ZI2 USD - 10,55 -0,02 -0,19 09/dec/2022 10,57 9,86 LU2533725599 -
Class ZI2 Hedged EUR - 10,49 -0,02 -0,19 09/dec/2022 10,51 9,86 LU2533725326 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 18,08 -0,03 -0,17 09/dec/2022 20,60 16,92 LU0096258446 -
KLASSE I2 USD - 9,46 -0,01 -0,11 09/dec/2022 10,73 8,84 LU2011139206 -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 7,71 -0,01 -0,13 09/dec/2022 9,02 7,25 LU0592702145 -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 7,69 -0,01 -0,13 09/dec/2022 9,00 7,23 LU0172418690 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 18,94 -0,03 -0,16 09/dec/2022 21,51 17,71 LU0424777026 -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 7,84 -0,01 -0,13 09/dec/2022 9,18 7,38 LU1246652132 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Documenten

Documenten