Obligaties

BGF US Government Mortgage Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
  Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017
Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2021

-0,17 0,10 3,61 7,38 1,40
Index (%)

per 31/mrt/2021

0,06 0,77 4,48 7,83 -0,49
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,85 4,17 2,39 2,59 2,70
Index (%)

per 31/mei/2021

-0,47 3,93 2,50 2,68 2,81
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,53 -0,18 0,03 0,85 13,03 12,52 29,09 30,90
Index (%)

per 31/mei/2021

-0,84 -0,25 -0,13 -0,47 12,25 13,14 30,27 32,33

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/jun/2021 USD 145,72
Rendement 12 mnd. per 31/mei/2021 3,48
Aantal posities per 28/mei/2021 378
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 02/aug/1985
Introductiedatum aandelenklasse 19/apr/2011
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie USD Government Bond
Index FTSE Mortgage Index
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,66%
ISIN LU0592702145
Bloomberg-code BGFGMD3
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B3X5057
Bloomberg-indexcode SBMT
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 100.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 28/mei/2021 1,72%
Modified duration per 28/mei/2021 4,26
Effectieve duration per 28/mei/2021 4,60 jaar
Gewogen gem. looptijd per 28/mei/2021 5,57 jaar
WAL to Worst per 28/mei/2021 5,57 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar. Er zijn momenteel geen MSCI-ratings beschikbaar voor dit fonds.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF US Government Mortgage Fund, Class D3, per 31/mei/2021, in vergelijking met 186 USD Government Bond fondsen.

Posities

Posities

per 28/mei/2021
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 34,16
GNMA2 30YR 28,50
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 13,07
FHLMC 30YR UMBS 12,90
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,49
Naam Weging (%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 4,98
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 2,17
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,04
FNMA 30YR 3% LB200K 2020 0,74
FNMA 15YR 2.5% LB200K 2020 0,73
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/mei/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 9,19 0,00 0,00 9,49 9,18 - LU0592702145 - -
KLASSE I2 USD - 10,75 0,00 0,00 10,88 10,68 - LU2011139206 - -
KLASSE X3 USD Uitkering maandelijks 9,36 0,01 0,11 9,65 9,35 - LU1246652132 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 9,16 0,01 0,11 9,46 9,15 - LU0035308682 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 21,59 0,01 0,05 21,85 21,48 - LU0424777026 - -
KLASSE I3 USD Uitkering maandelijks 9,37 0,01 0,11 9,67 9,36 - LU1456639035 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 20,71 0,00 0,00 20,99 20,68 - LU0096258446 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 9,17 0,00 0,00 9,46 9,16 - LU0172418690 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Documenten

Documenten