Aandelen

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 61,4 12,3 10,7 3,3 36,8 -22,9 27,2 4,3 14,7 -8,8
Beperkende benchmark 1 (%) 54,1 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,76 10,29 2,31 7,46 11,86
Beperkende benchmark 1 (%) 13,39 12,24 2,64 7,81 11,21
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,12 1,57 1,71 0,20 2,76 34,14 12,11 105,25 265,53
Beperkende benchmark 1 (%) 8,47 3,30 5,69 7,57 13,39 41,38 13,91 112,03 241,78
  Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2023

-12,30 -7,60 47,94 -3,80 -0,97
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2023

-8,22 -13,47 40,18 -4,97 7,47

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in JPY, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in JPY.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 02/jun/2023 JPY 18.491.786.023
Introductiedatum 07/okt/2011
Introductie fonds 13/mei/1987
Valuta reeks JPY
Basisvaluta JPY
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,07%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg JPY 10.000.000,00
Minimale vervolginleg JPY 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGJSX2Y
ISIN LU0249423681
SEDOL B6QHL14

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 28/apr/2023 89
Standaarddeviatie (3j) per 30/apr/2023 13,76%
Bèta 3 jr. per 30/apr/2023 1,00
P/E-ratio per 28/apr/2023 11,95
P/B-ratio per 28/apr/2023 1,05

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class X2, per 31/mei/2023, in vergelijking met 178 Japan Small/Mid-Cap Equity fondsen.

Posities

Posities

per 28/apr/2023
Naam Weging (%)
77 BANK LTD/THE 2,76
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,62
KYUDENKO CORP 2,51
RAITO KOGYO CO LTD 2,17
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 2,09
Naam Weging (%)
SOJITZ CORP 2,01
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,99
MATSUKIYOCOCOKARA & CO 1,91
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP 1,84
KYUSHU RAILWAY CO 1,78
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/apr/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE X2 JPY Niet uitkerend 10.557,00 148,00 1,42 02/jun/2023 10.699,00 9.275,00 LU0249423681 -
KLASSE I2 JPY Niet uitkerend 1.951,00 27,00 1,40 02/jun/2023 1.977,00 1.726,00 LU0992622497 -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 61,67 0,51 0,83 02/jun/2023 63,78 54,70 LU0006061252 -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 50,89 0,40 0,79 02/jun/2023 54,14 48,03 LU0827883017 -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 49,18 0,39 0,80 02/jun/2023 52,41 46,43 LU0204063480 -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 69,28 0,58 0,84 02/jun/2023 71,46 61,17 LU0827883108 -
KLASSE D2 JPY Niet uitkerend 9.656,00 135,00 1,42 02/jun/2023 9.789,00 8.565,00 LU0496417709 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,30 0,14 1,38 02/jun/2023 10,43 9,06 LU1822774102 -
KLASSE A2 JPY Niet uitkerend 8.596,00 120,00 1,42 02/jun/2023 8.736,00 7.679,00 LU0249411835 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 53,20 0,75 1,43 02/jun/2023 53,87 47,21 LU0255399742 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 57,62 0,80 1,41 02/jun/2023 58,34 50,77 LU0827883280 -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 64,48 0,48 0,75 02/jun/2023 68,71 60,28 LU0252965594 -
KLASSE I2 EUR - 13,03 0,10 0,77 02/jun/2023 13,85 12,15 LU1822774011 -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 17,56 0,24 1,39 02/jun/2023 17,76 15,15 LU0931342652 -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 57,40 0,42 0,74 02/jun/2023 61,53 54,05 LU0171289068 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging JPY 1.000.000,00
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
746.040 JPY
-25,4%
357.950 JPY
-18,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
771.330 JPY
-22,9%
909.940 JPY
-1,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
1.112.250 JPY
11,2%
1.446.400 JPY
7,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
1.479.380 JPY
47,9%
1.991.100 JPY
14,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten