Aandelen

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -4,0 9,1 4,5 39,1 -22,7 26,3 8,3 1,7 -22,7 11,3
Beperkende benchmark 1 (%) 0,5 13,0 6,9 30,1 -15,9 17,9 5,3 -2,5 -12,9 14,2
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
8,45 -3,95 2,34 3,77 5,41
Beperkende benchmark 1 (%) 10,76 -0,71 2,91 5,04 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,11 1,11 13,70 7,68 8,45 -11,39 12,28 44,74 591,40
Beperkende benchmark 1 (%) 1,02 1,02 12,71 4,45 10,76 -2,11 15,42 63,45 -
  Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2023

26,34 8,34 1,69 -22,72 11,33
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/dec/2023

17,94 5,28 -2,49 -12,91 14,17

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in JPY.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 20/feb/2024 JPY 23.888.393.774
Introductiedatum 14/mei/1987
Introductie fonds 13/mei/1987
Valuta reeks USD
Basisvaluta JPY
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Doorlopende kosten 1,82%
ISIN LU0006061252
Kostenratio 1,50%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 5.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code MIGSJOI
SEDOL 0938930

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/jan/2024 89
Standaarddeviatie (3j) per 31/jan/2024 13,90%
Bèta 3 jr. per 31/jan/2024 0,94
P/E-ratio per 31/jan/2024 17,07
P/B-ratio per 31/jan/2024 1,21

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2, per 31/jan/2024, in vergelijking met 177 Japan Small/Mid-Cap Equity fondsen.

Posities

Posities

per 31/jan/2024
Naam Weging (%)
KYUDENKO CORP 2,35
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2,29
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD 2,17
KINDEN CORPORATION 2,04
DAI-DAN CO LTD 2,00
Naam Weging (%)
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 1,93
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,86
EBARA CORPORATION 1,84
KAJIMA CORPORATION 1,83
KONOIKE TRANSPORT CO LTD 1,65
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 USD 69,41 -0,02 -0,03 20/feb/2024 69,43 59,67 LU0006061252
KLASSE I2 HEDGED EUR 12,89 -0,02 -0,15 20/feb/2024 12,91 9,38 LU1822774102
Class A10 Hedged USD 10,54 -0,02 -0,19 20/feb/2024 10,56 9,99 LU2728923348
Class A10 Hedged HKD 105,27 -0,18 -0,17 20/feb/2024 105,45 99,80 LU2728923264
KLASSE I2 JPY 2.377,00 -5,00 -0,21 20/feb/2024 2.382,00 1.786,00 LU0992622497
KLASSE D2 JPY 11.745,00 -22,00 -0,19 20/feb/2024 11.767,00 8.844,00 LU0496417709
KLASSE D2 HEDGED EUR 71,93 -0,12 -0,17 20/feb/2024 72,05 52,50 LU0827883280
KLASSE D2 EUR 72,40 -0,44 -0,60 20/feb/2024 72,84 62,25 LU0252965594
KLASSE X2 JPY 12.933,00 -24,00 -0,19 20/feb/2024 12.957,00 9.650,00 LU0249423681
KLASSE A2 HEDGED USD 22,08 -0,04 -0,18 20/feb/2024 22,12 15,94 LU0931342652
KLASSE D2 USD 78,40 -0,02 -0,03 20/feb/2024 78,42 66,91 LU0827883108
KLASSE A4 GBP 54,63 -0,27 -0,49 20/feb/2024 54,90 47,94 LU0204063480
KLASSE A2 HEDGED EUR 66,06 -0,11 -0,17 20/feb/2024 66,17 48,54 LU0255399742
KLASSE D4 GBP 56,46 -0,27 -0,48 20/feb/2024 56,73 49,63 LU0827883017
KLASSE A2 EUR 64,10 -0,40 -0,62 20/feb/2024 64,50 55,50 LU0171289068
KLASSE I2 EUR 14,65 -0,09 -0,61 20/feb/2024 14,74 12,57 LU1822774011
KLASSE A2 JPY 10.399,00 -20,00 -0,19 20/feb/2024 10.419,00 7.885,00 LU0249411835

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.310 USD
-36,9%
3.640 USD
-18,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.310 USD
-36,9%
7.560 USD
-5,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.050 USD
0,5%
12.020 USD
3,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.500 USD
35,0%
16.120 USD
10,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten