Aandelen

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) 11,5 9,9 2,4 35,9 -23,4 26,2 3,5 13,9 -9,5
Beperkende benchmark 1 (%) 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
12,49 10,28 3,89 - 8,00
Beperkende benchmark 1 (%) 18,85 12,79 5,63 - 8,84
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
15,11 2,36 10,84 13,02 12,49 34,13 21,00 - 112,60
Beperkende benchmark 1 (%) 21,01 1,78 10,55 16,06 18,85 43,49 31,49 - 129,25
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

-19,43 10,41 27,97 -11,33 13,44
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2023

-11,72 0,42 22,96 -4,59 19,86

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in JPY, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in JPY.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 04/okt/2023 JPY 21.083.088.637
Introductiedatum 13/nov/2013
Introductie fonds 13/mei/1987
Valuta reeks JPY
Basisvaluta JPY
Beleggingscategorie Aandelen
Beperkende benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,82%
ISIN LU0992622497
Kostenratio 0,75%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg JPY 10.000.000,00
Minimale vervolginleg JPY 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGSMI2J
SEDOL BGDWPW1

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 89
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2023 12,04%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2023 0,99
P/E-ratio per 31/aug/2023 14,34
P/B-ratio per 31/aug/2023 1,15

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class I2, per 30/sep/2023, in vergelijking met 178 Japan Small/Mid-Cap Equity fondsen.

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3,28
77 BANK LTD/THE 2,40
KYUDENKO CORP 2,18
CMK CORPORATION 2,12
KYUSHU RAILWAY CO 1,90
Naam Weging (%)
KONOIKE TRANSPORT CO LTD 1,89
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION 1,89
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,80
VALQUA LTD 1,70
KOHOKU KOGYO CO LTD 1,68
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE I2 JPY Niet uitkerend 2.024,00 -52,00 -2,50 04/okt/2023 2.182,00 1.786,00 LU0992622497
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 63,95 -1,50 -2,29 04/okt/2023 68,36 62,25 LU0252965594
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 18,50 -0,47 -2,48 04/okt/2023 19,88 15,94 LU0931342652
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 67,20 -1,27 -1,85 04/okt/2023 73,24 61,17 LU0827883108
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 56,78 -1,34 -2,31 04/okt/2023 60,72 55,50 LU0171289068
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 50,41 -1,26 -2,44 04/okt/2023 54,14 49,63 LU0827883017
KLASSE A2 JPY Niet uitkerend 8.887,00 -232,00 -2,54 04/okt/2023 9.585,00 7.885,00 LU0249411835
KLASSE D2 JPY Niet uitkerend 10.008,00 -262,00 -2,55 04/okt/2023 10.792,00 8.844,00 LU0496417709
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10,82 -0,28 -2,52 04/okt/2023 11,65 9,38 LU1822774102
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 55,67 -1,46 -2,56 04/okt/2023 59,94 48,54 LU0255399742
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 60,45 -1,58 -2,55 04/okt/2023 65,07 52,50 LU0827883280
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 59,67 -1,13 -1,86 04/okt/2023 65,07 54,70 LU0006061252
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 48,91 -1,23 -2,45 04/okt/2023 52,41 47,94 LU0204063480
KLASSE I2 EUR - 12,93 -0,30 -2,27 04/okt/2023 13,82 12,57 LU1822774011
KLASSE X2 JPY Niet uitkerend 10.979,00 -286,00 -2,54 04/okt/2023 11.834,00 9.650,00 LU0249423681

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging JPY 1.000.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
765.630 JPY
-23,4%
357.270 JPY
-18,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
765.630 JPY
-23,4%
1.006.150 JPY
0,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
1.107.590 JPY
10,8%
1.370.370 JPY
6,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
1.468.340 JPY
46,8%
1.913.670 JPY
13,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten