Aandelen

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%)
Index (%)
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

- - - - -
Index (%)

per 31/mrt/2022

- - - - -
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
- - - - -9,80
Index (%) - - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-5,67 -0,82 -4,62 -6,79 - - - - -9,65
Index (%) -5,68 -0,91 -4,71 -6,98 - - - - -9,98

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 12/mei/2022 GBP 13.338.467
Net Assets of Fund per 12/mei/2022 USD 184.069.393,01
Introductiedatum aandelenklasse 06/mei/2021
Introductiedatum Fonds 06/mei/2021
Valuta reeks GBP
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
SFDR-classificatie Artikel 8
Index MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index Net GBP
Index Ticker -
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,10%
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg GBP 1.000.000,00
Minimale vervolginleg GBP 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code -
ISIN IE00BNNLPT42
SEDOL BNNLPT4

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 29/apr/2022 1.268
P/E-ratio per 29/apr/2022 12,17
P/B-ratio per 29/apr/2022 1,82
Bèta 3 jr. per - -
Standaarddeviatie (3j) per - -

Ratings

Posities

Posities

per 29/apr/2022
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,87
TENCENT HOLDINGS LTD 4,23
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,91
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,02
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,59
Naam Weging (%)
MEITUAN 1,37
INFOSYS LTD 1,05
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,05
JD.COM CLASS A INC 1,04
AL RAJHI BANK 0,88
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Geografische blootstelling verwijst voornamelijk naar de vestigingsplaats van de emittenten van de in het product aangehouden effecten, die bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kan deze echter verwijzen naar het land waar de emittent van de effecten veel van zijn activiteiten uitoefent.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class Flexible GBP - 8,52 -0,13 -1,45 12/mei/2022 10,36 8,26 IE00BNNLPT42 -
Class Flexible EUR - 8,69 -0,10 -1,10 12/mei/2022 10,48 8,54 IE00BKPTWY98 -
KLASSE D USD - 7,49 -0,18 -2,35 12/mei/2022 10,40 7,49 IE00BKPTWZ06 -
Class Flexible USD - 7,50 -0,18 -2,35 12/mei/2022 10,40 7,50 IE00BKPTWX81 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Documenten

Documenten