Obligaties

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds belegt niet in vennootschappen die activiteiten ontplooien die niet consistent zijn met ESG criteria. Investeerders dienen derhalve voorafgaand aan een investering in het Fonds een persoonlijke ethische beoordeling te maken van een ESG toets door het Fonds. Een dergelijke ESG toets kan de waarde van de investeringen van het Fonds nadelig beïnvloeden vergeleken met een fonds dat een dergelijke toets niet hanteert.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

- - - - 0,94
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,69 - - - 1,51
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-1,54 -0,16 -1,51 0,69 - - - 2,61

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 26/nov/2021 USD 884,47
Introductiedatum Fonds 12/feb/2020
Introductiedatum aandelenklasse 12/feb/2020
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 29/okt/2021 5.863
Basisvaluta U.S. Dollar
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
SFDR-classificatie Artikel 8
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,16%
ISIN IE00BJN4RG66
Bloomberg-code BIEDEHA
Kostenratio 0,09%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BJN4RG6
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 500.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/okt/2021
Naam Weging (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,22
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,16
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,11
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
Naam Weging (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,10
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,10
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,09
AT&T INC 3.5 09/15/2053 0,08
GE CAPITAL FUNDING LLC (US) 4.4 05/15/2030 0,08
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class D Acc Hedged EUR - 10,26 0,06 0,56 10,45 10,01 10,25 IE00BJN4RG66 10,30 -
Class Q Acc Hedged EUR - 10,61 0,06 0,57 10,80 10,35 10,60 IE00BJN4RJ97 10,65 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,93 0,06 0,57 10,28 9,77 9,93 IE00BJN4RF59 9,97 -
Class Inst Acc USD - 10,54 0,08 0,80 10,89 10,40 10,53 IE00BJN4RH73 10,58 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 10,00 0,06 0,57 10,15 9,92 9,99 IE00BP2C1Z01 10,04 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 10,07 0,06 0,57 10,25 9,82 10,06 IE00BMC44015 10,11 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 9,98 0,06 0,57 10,14 9,69 9,98 IE00BJN4S634 10,02 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson

Documenten

Documenten