Aandelen

BGF Japan Flexible Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/dec/2015
Tot
31/dec/2016
Van
31/dec/2016
Tot
31/dec/2017
Van
31/dec/2017
Tot
31/dec/2018
Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2020

-3,74 23,06 -18,93 19,10 17,33
Index (%)

per 31/dec/2020

-0,74 19,75 -15,15 18,48 8,76
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
17,33 4,25 6,06 - 13,22
Index (%)

per 31/dec/2020

8,76 3,02 5,38 - 13,33
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
17,33 3,31 13,18 17,33 13,29 34,20 - 178,81
Index (%)

per 31/dec/2020

8,76 3,10 12,77 8,76 9,34 29,97 - 181,04

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in JPY.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 27/jan/2021 JPY 16.263,48
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 31/dec/2020 54
Basisvaluta JPY
Introductiedatum Fonds 18/feb/2005
Introductiedatum aandelenklasse 27/sep/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Index MSCI Japan Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,08%
ISIN LU0827883793
Bloomberg-code BJVD2EH
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B8KJZ29
Bloomberg-indexcode NDDLJN
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jan/2021 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jan/2021 5,94
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jan/2021 32,18
MSCI ESG % Dekking per 07/jan/2021 99,52
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jan/2021 Equity Japan
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jan/2021 50,30
Fondsen in peergroup per 07/jan/2021 867
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jan/2021, op basis van posities vanaf 31/jul/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3
Totale Morningstar-rating voor BGF Japan Flexible Equity Fund, Class D2 Hedged, per 31/jul/2018, in vergelijking met 228 Other Equity fondsen.

Posities

Posities

per 31/dec/2020
Naam Weging (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 4,98
SOFTBANK GROUP CORP 4,86
SONY CORPORATION 4,59
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,49
KEYENCE CORP 3,31
Naam Weging (%)
NIDEC CORPORATION 3,31
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,02
DAIKIN INDUSTRIES LTD 2,96
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2,84
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,59
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 31/dec/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/dec/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,24 0,09 0,74 12,30 7,37 - LU0827883793 - -
Class X2 GBP GBP - 16,20 0,08 0,50 16,31 10,49 - LU1967588366 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 15,17 0,14 0,93 15,21 9,74 - LU0212924608 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,49 0,08 0,70 11,55 6,97 - LU0255399239 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 13,19 0,06 0,46 13,29 8,68 - LU0236176334 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 20,27 0,04 0,20 20,45 11,90 - LU0827883520 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 19,20 0,13 0,68 19,29 11,54 - LU0940328577 - -
KLASSE A2 JPY Niet uitkerend 1.906,00 13,00 0,69 1.916,00 1.150,00 - LU0249410860 - -
KLASSE I2 JPY Niet uitkerend 1.711,00 11,00 0,65 1.719,00 1.023,00 - LU1495982941 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 13,45 0,07 0,52 13,55 8,84 - LU0827883363 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 18,31 0,03 0,16 18,48 10,82 - LU0212924517 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 14,04 0,09 0,65 14,11 8,39 - LU2004776857 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 16,79 0,15 0,90 16,83 10,72 - LU0827883447 - -
KLASSE X2 JPY Niet uitkerend 2.307,00 16,00 0,70 2.317,00 1.370,00 - LU0497860428 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Documenten

Documenten