Aandelen

BGF Japan Flexible Equity Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018
Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019
Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021
Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2022

2,32 1,70 -0,88 36,93 -5,17
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-5,15 6,49 5,67 - 9,29
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,73 -3,10 -5,84 -5,15 20,77 31,76 - 134,51

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in JPY.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 17/mei/2022 JPY 31.450,50
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 31/mrt/2022 48
Basisvaluta Japanese Yen
Introductiedatum Fonds 18/feb/2005
Introductiedatum aandelenklasse 27/sep/2012
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Japan Large-Cap Equity
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,08%
ISIN LU0827883447
Bloomberg-code BGJVD2E
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B8K67S0
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 100.000,00
Minimale vervolginleg EUR 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 06/mei/2022 AA
MSCI ESG % Dekking per 06/mei/2022 100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 06/mei/2022 7,67
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 06/mei/2022 38,72
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 06/mei/2022 Equity Japan
Fondsen in peergroup per 06/mei/2022 891
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 06/mei/2022 80,06
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 06/mei/2022 96,74
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 06/mei/2022, op basis van posities vanaf 30/nov/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige portefeuillebeoordelingen met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Japan Flexible Equity Fund, Class D2, per 31/dec/2017, in vergelijking met 786 Japan Large-Cap Equity fondsen.

Posities

Posities

per 31/mrt/2022
Naam Weging (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 7,14
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3,94
SONY GROUP CORP 3,84
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,46
NIDEC CORPORATION 2,88
Naam Weging (%)
MITSUI & CO LTD 2,81
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,77
PANASONIC CORP 2,69
ORIX CORPORATION 2,66
BRIDGESTONE CORPORATION 2,60
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
per 29/apr/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 15,02 -0,26 -1,70 18,59 15,01 - LU0827883447 - -
KLASSE A4 GBP Eens per jaar 11,19 -0,26 -2,27 14,04 11,05 - LU0236176334 - -
Class X2 GBP GBP - 14,06 -0,33 -2,29 17,43 13,86 - LU1967588366 - -
KLASSE X2 JPY Niet uitkerend 2.273,00 0,00 0,00 2.655,00 2.134,00 - LU0497860428 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 10,82 0,00 0,00 13,00 10,25 - LU0255399239 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 13,44 -0,23 -1,68 16,71 13,43 - LU0212924608 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Niet uitkerend 18,43 0,00 0,00 21,86 17,40 - LU0940328577 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 14,16 -0,06 -0,42 19,76 14,16 - LU0212924517 - -
KLASSE D4 GBP Eens per jaar 11,47 -0,27 -2,30 14,32 11,31 - LU0827883363 - -
KLASSE A2 JPY Niet uitkerend 1.835,00 -1,00 -0,05 2.170,00 1.729,00 - LU0249410860 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,63 0,00 0,00 13,92 11,00 - LU0827883793 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 15,83 -0,07 -0,44 21,98 15,83 - LU0827883520 - -
KLASSE I2 JPY Niet uitkerend 1.670,00 0,00 0,00 1.961,00 1.571,00 - LU1495982941 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR - 13,53 0,00 0,00 16,08 12,77 - LU2004776857 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tad Fukushima
Tad Fukushima
Rie Shigekawa
Rie Shigekawa

Documenten

Documenten