-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 23/sep/2020 USD 2.331,86
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 26/jun/1997
Introductiedatum aandelenklasse 07/mei/2014
Beleggingscategorie -
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Index J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,78%
ISIN LU1065150267
Bloomberg-code BGELD2C
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BMH4MX5
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 100.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 01/sep/2020 83,05
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 01/sep/2020 Bond Emerging Markets Global LC
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/sep/2020, op basis van posities vanaf 31/mrt/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,01%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2020
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,36
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,90
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,30
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,07
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,99
Naam Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,93
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,90
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1,84
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1,82
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,76
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 22,96 -0,11 -0,48 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class S3 Hedged GBP - 9,45 -0,10 -1,05 10,67 8,21 - LU1911699996 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 24,89 -0,26 -1,03 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 5,54 -0,05 -0,89 5,88 4,95 - LU1688375267 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 9,66 -0,11 -1,13 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,26 -0,07 -1,11 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
KLASSE C2 USD Niet uitkerend 19,68 -0,21 -1,06 21,37 16,73 - LU0278476923 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 21,53 -0,10 -0,46 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,22 -0,08 -1,10 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,26 -0,07 -1,11 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
KLASSE I2 GBP - 19,58 -0,18 -0,91 20,87 17,54 - LU1741217027 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,06 -0,09 -1,10 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
KLASSE X2 AUD Niet uitkerend 9,94 0,03 0,30 11,22 9,75 - LU1554267051 - -
Class AI5 EUR - 9,08 -0,07 -0,77 10,84 8,47 - LU1960220660 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,48 -0,09 -1,05 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 3,06 -0,02 -0,65 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,23 -0,07 -1,11 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 3,58 -0,04 -1,10 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 8,85 -0,09 -1,01 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 7,58 -0,05 -0,66 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 21,36 -0,14 -0,65 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 3,61 -0,03 -0,82 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
KLASSE I2 CHF - 23,02 -0,11 -0,48 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 27,95 -0,30 -1,06 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 3,09 -0,02 -0,64 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 19,98 -0,13 -0,65 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 23,34 -0,25 -1,06 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,41 -0,08 -1,07 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 12,23 -0,09 -0,73 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 8,24 -0,07 -0,84 9,28 7,56 - LU1694209807 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 7,12 -0,07 -0,97 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 14,29 -0,15 -1,04 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 7,86 -0,08 -1,01 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
Class E5 Hedged EUR Eens per kwartaal 5,85 -0,07 -1,18 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
KLASSE C2 EUR Niet uitkerend 16,85 -0,11 -0,65 19,53 15,49 - LU0278457972 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 85,80 -0,94 -1,08 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 12,77 -0,09 -0,70 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 14,92 -0,16 -1,06 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 5,90 -0,07 -1,17 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 21,31 -0,14 -0,65 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 13,89 -0,15 -1,07 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class C1 USD Uitkering dagelijks 3,57 -0,04 -1,11 3,97 3,08 - LU0278478119 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 24,95 -0,27 -1,07 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,65 -0,08 -1,03 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
KLASSE E2 EUR Niet uitkerend 18,66 -0,13 -0,69 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,84 -0,11 -1,11 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,25 -0,08 -0,65 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
KLASSE E2 USD Niet uitkerend 21,80 -0,23 -1,04 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,40 -0,09 -1,06 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 7,23 -0,08 -1,09 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
KLASSE D3 HKD Uitkering maandelijks 115,63 -1,22 -1,04 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
Class AI2 EUR - 9,66 -0,06 -0,62 11,11 8,83 - LU1960220587 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 537,32 -5,26 -0,97 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,46 -0,10 -1,05 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,85 -0,07 -1,01 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 7,80 -0,08 -1,02 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 14,31 -0,16 -1,11 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 7,70 -0,08 -1,03 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,02 -0,10 -1,10 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 5,90 -0,07 -1,17 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 78,18 -0,83 -1,05 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 7,06 -0,08 -1,12 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,05 -0,08 -1,12 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 6,05 -0,04 -0,66 6,91 5,49 - LU0531082021 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten