Obligaties

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 10,3 -6,4 -4,1 -7,6 5,6
Beperkende benchmark 1 (%) 11,5 -6,3 -5,9 -10,3 2,5
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
1,88 -1,84 -1,42 - -1,89
Beperkende benchmark 1 (%) 1,12 -4,18 -2,88 - -2,02
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,88 -1,52 -2,23 2,88 1,88 -5,41 -6,89 - -11,39
Beperkende benchmark 1 (%) 2,80 -1,47 -1,86 2,80 1,12 -12,01 -13,61 - -12,10
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

-7,65 6,59 -15,34 9,66 1,88
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2024

-5,56 3,96 -16,40 4,09 1,12

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 16/jul/2024
USD 1.625.039.102
Introductie fonds
26/jun/1997
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Aankoopkosten (maximaal)
-
ISIN
LU1781817694
Prestatievergoeding
-
Minimale vervolginleg
CHF 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGLCI2C
Introductiedatum
28/feb/2018
Valuta reeks
CHF
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,57%
Kostenratio
0,50%
Minimale eerste inleg
CHF 10.000.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BG0QD00

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
191
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
1,10
Modified duration
per 28/jun/2024
6,46
Effectieve duration
per 28/jun/2024
6,49 jaar
WAL to Worst
per 28/jun/2024
7,94 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
8,76%
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
8,83%
Weighted Av YTM
per 28/jun/2024
8,83%
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
7,94 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 3,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,50
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,43
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,90
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,84
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,74
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,63
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE I2 CHF 23,71 0,13 0,55 16/jul/2024 24,28 21,30 LU1781817694
KLASSE A2 CHF 21,62 0,11 0,51 16/jul/2024 22,17 19,52 LU0938162186
KLASSE I2 EUR 24,31 0,15 0,62 16/jul/2024 24,59 22,48 LU1559746307
KLASSE A2 HEDGED SGD 8,02 0,03 0,38 16/jul/2024 8,29 7,31 LU0358998713
KLASSE I5 USD 7,53 0,02 0,27 16/jul/2024 8,02 7,07 LU1495982867
KLASSE A8 HEDGED AUD 4,94 0,01 0,20 16/jul/2024 5,33 4,70 LU1133072774
KLASSE X2 GBP 5,89 0,03 0,51 16/jul/2024 6,10 5,59 LU1688375267
Class SR2 USD 10,08 0,04 0,40 16/jul/2024 10,28 9,00 LU2319963547
KLASSE D2 CHF 23,51 0,13 0,56 16/jul/2024 24,08 21,14 LU1065150267
Class SR3 USD 8,34 0,03 0,36 16/jul/2024 8,87 7,83 LU2319963620
KLASSE D3 HEDGED GBP 5,09 0,02 0,39 16/jul/2024 5,45 4,80 LU0995345831
KLASSE D2 USD 26,24 0,09 0,34 16/jul/2024 26,78 23,46 LU0383940458
Class SR3 Hedged GBP 8,04 0,03 0,37 16/jul/2024 8,61 7,58 LU2319963463
KLASSE D2 HEDGED CHF 7,95 0,02 0,25 16/jul/2024 8,30 7,35 LU1688375184
KLASSE A2 HEDGED EUR 6,85 0,02 0,29 16/jul/2024 7,08 6,25 LU0359002093
KLASSE A1 USD 3,03 0,01 0,33 16/jul/2024 3,22 2,86 LU0278477574
KLASSE A1 EUR 2,78 0,01 0,36 16/jul/2024 2,92 2,71 LU0278461065
KLASSE X2 AUD 11,35 0,12 1,07 16/jul/2024 11,73 10,70 LU1554267051
KLASSE X2 HEDGED GBP 10,05 0,03 0,30 16/jul/2024 10,25 8,98 LU1505939139
Class SR2 Hedged EUR 9,31 0,03 0,32 16/jul/2024 9,60 8,45 LU2319963380
KLASSE I5 EUR 6,92 0,04 0,58 16/jul/2024 7,27 6,73 LU0995350831
KLASSE D2 HEDGED EUR 7,17 0,02 0,28 16/jul/2024 7,39 6,51 LU0622213642
KLASSE I2 GBP 20,42 0,13 0,64 16/jul/2024 21,21 19,44 LU1741217027
KLASSE D5 GBP 6,90 0,05 0,73 16/jul/2024 7,42 6,78 LU1694209807
KLASSE A2 EUR 22,18 0,14 0,64 16/jul/2024 22,50 20,61 LU0278457204
KLASSE D3 USD 12,66 0,05 0,40 16/jul/2024 13,47 11,89 LU0523291242
KLASSE A4 EUR 11,68 0,07 0,60 16/jul/2024 12,19 10,85 LU0478974834
KLASSE A2 USD 24,14 0,09 0,37 16/jul/2024 24,71 21,66 LU0278470058
KLASSE A3 USD 3,06 0,01 0,33 16/jul/2024 3,26 2,87 LU0278470132
KLASSE A4 USD 12,71 0,04 0,32 16/jul/2024 13,45 11,41 LU0548402170
KLASSE A6 HEDGED SGD 5,44 0,02 0,37 16/jul/2024 5,97 5,24 LU1676225185
KLASSE A3 EUR 2,81 0,02 0,72 16/jul/2024 2,95 2,73 LU0278457469
KLASSE D2 EUR 24,11 0,16 0,67 16/jul/2024 24,40 22,32 LU0329592702
KLASSE A6 USD 6,27 0,02 0,32 16/jul/2024 6,74 5,95 LU1408528211
KLASSE D3 EUR 11,63 0,07 0,61 16/jul/2024 12,21 11,31 LU0827884924
KLASSE I2 HEDGED EUR 7,45 0,02 0,27 16/jul/2024 7,67 6,76 LU0473186707
KLASSE D3 HEDGED AUD 4,75 0,02 0,42 16/jul/2024 5,14 4,52 LU0827884841
KLASSE A2 HEDGED SEK 81,29 0,27 0,33 16/jul/2024 84,12 74,28 LU1715605868
KLASSE D2 HEDGED GBP 14,09 0,05 0,36 16/jul/2024 14,41 12,65 LU0827885491
KLASSE D4 EUR 11,74 0,08 0,69 16/jul/2024 12,25 10,87 LU0827885145
KLASSE A3 HKD 23,89 0,08 0,34 16/jul/2024 25,42 22,51 LU0388349754
KLASSE I2 USD 26,46 0,09 0,34 16/jul/2024 26,99 23,63 LU0520955575
KLASSE D2 HEDGED SGD 8,50 0,02 0,24 16/jul/2024 8,77 7,72 LU0827884767
KLASSE D2 HEDGED PLN 10,52 0,03 0,29 16/jul/2024 10,76 9,46 LU0827884684
KLASSE X2 EUR 7,01 0,04 0,57 16/jul/2024 7,08 6,46 LU0531082021
KLASSE A2 HEDGED PLN 9,92 0,03 0,30 16/jul/2024 10,17 8,95 LU0480535052
KLASSE D4 USD 12,78 0,05 0,39 16/jul/2024 13,51 11,42 LU0827885228
KLASSE A3 HEDGED AUD 4,75 0,02 0,42 16/jul/2024 5,15 4,52 LU0575500318
KLASSE D3 HKD 98,81 0,35 0,36 16/jul/2024 105,15 93,09 LU0827885061
KLASSE X2 USD 7,63 0,02 0,26 16/jul/2024 7,77 6,79 LU0344905624
KLASSE A6 HEDGED GBP 5,52 0,01 0,18 16/jul/2024 5,98 5,27 LU1408528302
KLASSE A6 HEDGED CAD 5,98 0,02 0,34 16/jul/2024 6,49 5,71 LU1408528641
KLASSE A2 HEDGED CHF 6,49 0,02 0,31 16/jul/2024 6,79 6,02 LU0623004180
KLASSE A8 HEDGED NZD 6,23 0,02 0,32 16/jul/2024 6,71 5,92 LU1408528724
Class X5 Hedged GBP 7,38 0,02 0,27 16/jul/2024 7,91 6,96 LU1954752702
KLASSE A2 CZK 561,95 1,72 0,31 16/jul/2024 569,28 504,92 LU1791177113
KLASSE A6 HEDGED HKD 60,45 0,20 0,33 16/jul/2024 65,68 57,86 LU1408528484

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging CHF 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.270 CHF
-17,3%
5.530 CHF
-17,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.270 CHF
-17,3%
8.210 CHF
-6,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.190 CHF
1,9%
9.820 CHF
-0,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.870 CHF
18,7%
12.090 CHF
6,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten