Obligaties

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/apr/2019 USD 4.687,48
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 26/jun/1997
Introductiedatum aandelenklasse 28/feb/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie -
Index JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in CHF
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,63%
ISIN LU1781817694
Bloomberg-code BGLCI2C
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BG0QD00
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg CHF 5.000,00
Minimale vervolginleg CHF 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/mrt/2019
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,42
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 2,24
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,07
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,04
Naam Weging (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2020 1,98
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,71
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,68
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,67
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/mrt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 CHF - 25,06 0,07 0,28 26,95 21,47 - LU1781817694 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,79 -0,02 -0,23 10,30 8,05 - LU1688375184 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 24,73 -0,04 -0,16 27,91 22,10 - LU0383940458 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 7,04 -0,01 -0,14 8,73 6,65 - LU1133072774 - -
Class AI5 EUR - - - - - - - LU1960220660 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 9,82 -0,01 -0,10 11,27 8,85 - LU1505939139 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 8,46 0,03 0,36 9,21 7,64 - LU0995350831 - -
KLASSE X2 AUD Niet uitkerend 9,71 0,02 0,21 10,05 8,61 - LU1554267051 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 9,51 -0,02 -0,21 11,41 8,89 - LU1495982867 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 3,82 -0,01 -0,26 4,57 3,54 - LU0278477574 - -
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 25,05 0,07 0,28 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,66 -0,02 -0,26 8,96 6,99 - LU0622213642 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 21,99 0,07 0,32 22,51 19,00 - LU1559746307 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 23,66 0,07 0,30 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,19 -0,01 -0,12 9,41 7,39 - LU0358998713 - -
KLASSE C2 USD Niet uitkerend 20,05 -0,04 -0,20 23,02 18,11 - LU0278476923 - -
Class S3 Hedged GBP - 10,42 -0,02 -0,19 10,71 10,00 - LU1911699996 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 5,34 0,00 0,00 5,50 4,77 - LU1688375267 - -
KLASSE I2 GBP - 19,00 0,00 0,00 19,67 17,03 - LU1741217027 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 20,76 0,06 0,29 21,39 18,01 - LU0278457204 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 15,74 -0,03 -0,19 19,06 14,11 - LU0548402170 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 3,85 -0,01 -0,26 4,61 3,56 - LU0278470132 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 3,40 0,01 0,29 3,69 3,04 - LU0278461065 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,87 -0,02 -0,29 8,42 6,43 - LU0995345831 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,52 -0,02 -0,27 8,84 6,89 - LU0359002093 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,90 -0,01 -0,14 8,46 6,46 - LU0995336418 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 7,97 -0,01 -0,13 9,90 7,54 - LU1676225185 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 3,42 0,01 0,29 3,72 3,06 - LU0278457469 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 30,22 -0,05 -0,17 36,19 27,93 - LU0388349754 - -
KLASSE C2 EUR Niet uitkerend 17,82 0,05 0,28 18,59 15,58 - LU0278457972 - -
Class E5 Hedged EUR Eens per kwartaal 6,54 -0,02 -0,30 8,13 6,23 - LU1062843260 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 14,17 0,05 0,35 15,41 12,66 - LU0827884924 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 8,66 -0,02 -0,23 10,63 8,14 - LU1408528211 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 23,36 -0,04 -0,17 26,49 20,93 - LU0278470058 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 14,00 0,05 0,36 15,39 12,14 - LU0478974834 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 89,31 -0,17 -0,19 105,17 81,81 - LU1715605868 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,47 -0,02 -0,24 9,69 7,62 - LU0827884767 - -
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 8,67 0,01 0,12 9,55 8,10 - LU1694209807 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 14,06 0,05 0,36 15,47 12,15 - LU0827885145 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 14,24 -0,03 -0,21 16,45 12,90 - LU0827885491 - -
KLASSE E2 USD Niet uitkerend 21,97 -0,04 -0,18 25,05 19,76 - LU0374975414 - -
Class C1 USD Uitkering dagelijks 3,82 0,00 0,00 4,57 3,53 - LU0278478119 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,89 -0,02 -0,25 9,21 7,19 - LU0473186707 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,48 -0,01 -0,15 7,84 6,02 - LU0827884841 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 21,98 0,07 0,32 22,53 19,01 - LU0329592702 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 15,94 -0,02 -0,13 19,08 14,72 - LU0523291242 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 10,00 -0,02 -0,20 11,48 9,01 - LU0827884684 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 24,74 -0,04 -0,16 27,87 22,08 - LU0520955575 - -
KLASSE E2 EUR Niet uitkerend 19,53 0,06 0,31 20,23 17,00 - LU0278459671 - -
KLASSE D3 HKD Uitkering maandelijks 125,03 -0,22 -0,18 149,76 115,55 - LU0827885061 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 8,24 -0,02 -0,24 10,36 7,85 - LU1408528302 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 15,81 -0,03 -0,19 19,16 14,13 - LU0827885228 - -
Class AI2 EUR - 10,04 0,03 0,30 10,08 9,90 - LU1960220587 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,01 -0,02 -0,20 10,12 9,87 - LU1954752702 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 8,66 -0,01 -0,12 10,76 8,20 - LU1408528641 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,68 -0,01 -0,10 11,16 8,75 - LU0480535052 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,49 -0,01 -0,15 7,85 6,02 - LU0575500318 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 533,33 2,29 0,43 543,45 463,69 - LU1791177113 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,19 -0,01 -0,14 8,49 6,60 - LU0474536231 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 6,95 -0,01 -0,14 7,79 6,19 - LU0344905624 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 86,59 -0,15 -0,17 107,50 81,97 - LU1408528484 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 6,18 0,02 0,32 6,29 5,32 - LU0531082021 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 8,75 -0,02 -0,23 10,86 8,26 - LU1408528724 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,37 -0,01 -0,14 8,67 6,76 - LU0623004180 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten