Obligaties

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaalrendement (%) -1,6 13,5 -6,1 -1,2 -1,6
Beperkende benchmark 1 (%) 4,2 13,6 -6,4 -3,1 -5,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
20,62 4,82 5,12 - 3,77
Beperkende benchmark 1 (%) 17,85 2,18 3,46 - 3,48
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
14,83 0,36 4,27 13,78 20,62 15,18 28,34 - 27,18
Beperkende benchmark 1 (%) 13,00 1,25 3,30 11,26 17,85 6,67 18,55 - 24,89
  Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2023

11,89 -2,53 0,70 -10,53 21,98
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/jun/2023

14,75 -0,95 -2,27 -11,87 15,06

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in AUD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 22/sep/2023 USD 1.566.278.963
Introductiedatum 28/feb/2017
Introductie fonds 26/jun/1997
Valuta reeks AUD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Beperkende benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,11%
ISIN LU1554267051
Kostenratio 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg AUD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGEMX2A
SEDOL BYWPND4

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2023 188
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2023 8,83%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2023 0,94
Yield to Maturity per 31/aug/2023 7,68%
Modified duration per 31/aug/2023 5,82
Weighted Av YTM per 31/aug/2023 7,68%
Effectieve duration per 31/aug/2023 5,85 jaar
Gewogen gem. looptijd per 31/aug/2023 7,51 jaar
WAL to Worst per 31/aug/2023 7,51 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij het onderzoek, in combinatie met andere informatie. Dat kunnen relevante inzichten van externe partijen zijn, evenals interne bevindingen na overleg met emittenten, en inbreng van het BlackRock Investment Stewardship-team op het gebied van governance. De Fondsbeheerder bespreekt op gezette tijdstippen de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis-groep en de Chief Investment Officers. Bij deze beoordeling komen, waar relevant, de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke ESG-risico's, de blootstelling aan duurzaamheidsgerelateerde bedrijfsactiviteiten, klimaatmaatstaven en andere factoren ter sprake.

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2023
Naam Weging (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2,52
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,13
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,01
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,86
Naam Weging (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,64
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,63
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375 04/15/2032 1,55
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/aug/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE X2 AUD Niet uitkerend 10,99 -0,05 -0,45 22/sep/2023 11,32 9,31 LU1554267051
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 24,53 0,12 0,49 22/sep/2023 26,10 20,70 LU0383940458
KLASSE I2 GBP - 20,13 0,08 0,40 22/sep/2023 20,42 18,33 LU1741217027
Class SR2 Hedged EUR - 8,85 0,04 0,45 22/sep/2023 9,46 7,68 LU2319963380
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 22,20 0,08 0,36 22/sep/2023 22,76 20,55 LU1065150267
Class SR2 USD - 9,41 0,04 0,43 22/sep/2023 10,02 7,94 LU2319963547
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 4,95 0,03 0,61 22/sep/2023 5,33 4,50 LU1133072774
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 7,39 0,03 0,41 22/sep/2023 8,02 6,65 LU1495982867
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,05 0,02 0,40 22/sep/2023 5,45 4,59 LU0995345831
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 20,50 0,07 0,34 22/sep/2023 21,04 19,07 LU0938162186
Class SR3 Hedged GBP Uitkering maandelijks 7,98 0,03 0,38 22/sep/2023 8,61 7,25 LU2319963463
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,70 0,03 0,39 22/sep/2023 8,26 6,78 LU1688375184
KLASSE A1 EUR Uitkering maandelijks 2,81 0,01 0,36 22/sep/2023 2,92 2,72 LU0278461065
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 23,17 0,07 0,30 22/sep/2023 23,83 21,12 LU1559746307
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,54 0,03 0,46 22/sep/2023 7,00 5,71 LU0359002093
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 7,65 0,04 0,53 22/sep/2023 8,17 6,58 LU0358998713
KLASSE A1 USD Uitkering maandelijks 2,99 0,01 0,34 22/sep/2023 3,22 2,68 LU0278477574
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 5,78 0,02 0,35 22/sep/2023 5,86 5,24 LU1688375267
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 6,93 0,02 0,29 22/sep/2023 7,27 6,75 LU0995350831
Class SR3 USD Uitkering maandelijks 8,23 0,04 0,49 22/sep/2023 8,87 7,36 LU2319963620
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 9,40 0,04 0,43 22/sep/2023 10,01 8,00 LU1505939139
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 22,65 0,10 0,44 22/sep/2023 24,13 19,21 LU0278470058
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 23,62 0,10 0,43 22/sep/2023 25,42 21,21 LU0388349754
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,82 0,03 0,44 22/sep/2023 7,28 5,92 LU0622213642
KLASSE A4 USD Eens per jaar 11,93 0,05 0,42 22/sep/2023 13,45 10,70 LU0548402170
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 2,83 0,00 0,00 22/sep/2023 2,95 2,74 LU0278457469
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 21,25 0,06 0,28 22/sep/2023 21,88 19,49 LU0278457204
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 7,15 0,03 0,42 22/sep/2023 7,54 6,94 LU1694209807
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 77,73 0,36 0,47 22/sep/2023 83,27 67,97 LU1715605868
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 5,52 0,02 0,36 22/sep/2023 5,97 5,07 LU1676225185
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 6,26 0,03 0,48 22/sep/2023 6,74 5,65 LU1408528211
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 23,00 0,06 0,26 22/sep/2023 23,67 21,00 LU0329592702
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 11,19 0,03 0,27 22/sep/2023 12,19 10,86 LU0478974834
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 11,72 0,03 0,26 22/sep/2023 12,21 11,34 LU0827884924
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 12,50 0,06 0,48 22/sep/2023 13,47 11,18 LU0523291242
KLASSE I2 CHF - 22,36 0,08 0,36 22/sep/2023 22,91 20,66 LU1781817694
KLASSE D3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 4,75 0,02 0,42 22/sep/2023 5,14 4,34 LU0827884841
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 3,02 0,01 0,33 22/sep/2023 3,26 2,70 LU0278470132
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 13,25 0,06 0,45 22/sep/2023 14,11 11,34 LU0827885491
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,07 0,03 0,43 22/sep/2023 7,55 6,13 LU0473186707
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 11,20 0,03 0,27 22/sep/2023 12,25 10,87 LU0827885145
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,08 0,04 0,50 22/sep/2023 8,63 6,92 LU0827884767
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 24,70 0,11 0,45 22/sep/2023 26,28 20,82 LU0520955575
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 5,55 0,03 0,54 22/sep/2023 5,98 5,10 LU1408528302
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,89 0,04 0,41 22/sep/2023 10,50 8,24 LU0827884684
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 6,66 0,02 0,30 22/sep/2023 6,84 6,04 LU0531082021
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 7,10 0,03 0,42 22/sep/2023 7,55 5,96 LU0344905624
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,36 0,04 0,43 22/sep/2023 9,95 7,83 LU0480535052
KLASSE D3 HKD Uitkering maandelijks 97,72 0,44 0,45 22/sep/2023 105,15 87,75 LU0827885061
KLASSE D4 USD Eens per jaar 11,94 0,05 0,42 22/sep/2023 13,51 10,72 LU0827885228
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 4,76 0,03 0,63 22/sep/2023 5,15 4,34 LU0575500318
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 6,22 0,02 0,32 22/sep/2023 6,71 5,65 LU1408528724
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 6,01 0,02 0,33 22/sep/2023 6,49 5,49 LU1408528641
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 7,29 0,04 0,55 22/sep/2023 7,91 6,65 LU1954752702
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 60,87 0,27 0,45 22/sep/2023 65,68 55,67 LU1408528484
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 517,83 -0,49 -0,09 22/sep/2023 525,80 471,20 LU1791177113
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 6,31 0,02 0,32 22/sep/2023 6,77 5,58 LU0623004180

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging AUD 15.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.450 AUD
-17,0%
10.360 AUD
-11,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.080 AUD
-12,8%
13.020 AUD
-4,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.530 AUD
3,5%
16.720 AUD
3,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
18.360 AUD
22,4%
18.970 AUD
8,1%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten