-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

- - -5,37 17,04 -6,66
Index (%)

per 30/sep/2020

- - 0,42 18,15 -7,26
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-6,66 1,11 - - 2,98
Index (%)

per 30/sep/2020

-7,26 3,24 - - 4,82
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-8,40 0,62 -1,90 -6,66 3,37 - - 11,10
Index (%)

per 30/sep/2020

-8,12 1,10 -3,35 -7,26 10,03 - - 18,37

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in AUD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 21/okt/2020 USD 2.375,61
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/sep/2020 156
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 26/jun/1997
Introductiedatum aandelenklasse 28/feb/2017
Beleggingscategorie -
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Index J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,13%
ISIN LU1554267051
Bloomberg-code BGEMX2A
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BYWPND4
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg AUD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/okt/2020 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/okt/2020 4,86
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/okt/2020 86,38
MSCI ESG % Dekking per 01/okt/2020 99,64
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/okt/2020 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/okt/2020 232,25
Fondsen in peergroup per 01/okt/2020 235
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/okt/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Ratings

Posities

Posities

per 30/sep/2020
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,44
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,97
Naam Weging (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,59
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,51
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/sep/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 AUD Niet uitkerend 10,07 -0,06 -0,59 11,22 9,75 - LU1554267051 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 5,46 -0,04 -0,73 5,80 4,95 - LU1688375267 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,17 0,04 0,49 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 25,24 0,12 0,48 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 21,33 0,02 0,09 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,32 0,03 0,48 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,59 0,04 0,47 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class S3 Hedged GBP - 9,54 0,05 0,53 10,67 8,21 - LU1911699996 - -
Class AI5 EUR - 9,07 0,01 0,11 10,84 8,47 - LU1960220660 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 7,57 0,01 0,13 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 3,61 0,01 0,28 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 8,98 0,05 0,56 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 3,05 0,01 0,33 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,31 0,03 0,41 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 9,80 0,05 0,51 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
KLASSE C2 USD Niet uitkerend 19,93 0,10 0,50 21,37 16,73 - LU0278476923 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,32 0,03 0,48 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,29 0,03 0,48 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
KLASSE I2 GBP - 19,29 -0,13 -0,67 20,55 17,54 - LU1741217027 - -
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 22,83 0,04 0,18 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 21,39 0,03 0,14 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 14,48 0,06 0,42 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 23,65 0,11 0,47 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 86,91 0,41 0,47 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 12,21 0,01 0,08 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 28,23 0,14 0,50 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
KLASSE I2 CHF - 22,89 0,04 0,18 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 3,07 0,00 0,00 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,50 0,03 0,40 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 12,70 0,01 0,08 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class E5 Hedged EUR Eens per kwartaal 5,93 0,03 0,51 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 7,92 0,04 0,51 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 19,94 0,02 0,10 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 7,17 0,04 0,56 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 15,07 0,07 0,47 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 8,11 -0,06 -0,73 9,06 7,56 - LU1694209807 - -
KLASSE C2 EUR Niet uitkerend 16,80 0,02 0,12 19,53 15,49 - LU0278457972 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 5,96 0,03 0,51 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 3,64 0,01 0,28 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 21,28 0,03 0,14 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 14,08 0,07 0,50 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,75 0,04 0,52 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,24 0,02 0,16 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,98 0,05 0,50 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class C1 USD Uitkering dagelijks 3,61 0,01 0,28 3,97 3,08 - LU0278478119 - -
KLASSE E2 USD Niet uitkerend 22,09 0,11 0,50 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 25,30 0,12 0,48 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
KLASSE E2 EUR Niet uitkerend 18,62 0,02 0,11 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
KLASSE D3 HKD Uitkering maandelijks 116,78 0,56 0,48 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 7,28 0,04 0,55 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,52 0,04 0,47 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 7,87 0,04 0,51 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 7,16 0,03 0,42 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class AI2 EUR - 9,64 0,01 0,10 11,11 8,83 - LU1960220587 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Niet uitkerend 6,93 0,03 0,43 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 7,76 0,04 0,52 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,14 0,03 0,42 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,58 0,04 0,42 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 6,04 0,01 0,17 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 541,50 -0,90 -0,17 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 5,96 0,03 0,51 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,15 0,04 0,47 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 14,51 0,07 0,48 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 78,78 0,38 0,48 88,22 68,40 - LU1408528484 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten