Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
  Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2021

9,28 -12,67 9,72 -1,41 4,71
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,71 4,24 1,57 0,61 0,45
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-5,66 -3,17 -2,91 4,71 13,27 8,10 6,22 6,38

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 18/okt/2021 USD 2.254,63
Rendement 12 mnd. -
Aantal posities per 30/sep/2021 156
Basisvaluta U.S. Dollar
Introductiedatum Fonds 26/jun/1997
Introductiedatum aandelenklasse 08/feb/2008
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond - Local Currency
SFDR-classificatie Overige
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,12%
ISIN LU0344905624
Bloomberg-code BGFLEX2
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B43C3V2
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg USD 10.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Weighted Av YTM per 30/sep/2021 6,24%
Modified duration per 30/sep/2021 3,28
Effectieve duration per 30/sep/2021 3,23 jaar
Gewogen gem. looptijd per 30/sep/2021 7,10 jaar
WAL to Worst per 30/sep/2021 7,10 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/sep/2021 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/sep/2021 4,33
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/sep/2021 52,21
MSCI ESG % Dekking per 07/sep/2021 99,43
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/sep/2021 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/sep/2021 780,65
Fondsen in peergroup per 07/sep/2021 249
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/sep/2021, op basis van posities vanaf 30/apr/2021. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.


De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan afkomstig zijn uit zowel interne als externe bronnen en wordt opgenomen in het risicosysteem van Aladdin. De beheerder van het Fonds voert regelmatig risicobeoordelingen van de portefeuille uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class X2, per 30/sep/2021, in vergelijking met 806 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fondsen.

Posities

Posities

per 30/sep/2021
Naam Weging (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Naam Weging (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,52
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 30/sep/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 7,37 -0,03 -0,41 7,85 7,05 - LU0344905624 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 25,79 -0,10 -0,39 27,61 24,84 - LU0383940458 - -
KLASSE X2 GBP Niet uitkerend 5,37 -0,01 -0,19 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class SR2 USD - 9,89 -0,04 -0,40 10,45 9,79 - LU2319963547 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Niet uitkerend 8,66 -0,03 -0,35 9,37 8,45 - LU1688375184 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 6,09 -0,02 -0,33 6,80 6,03 - LU1133072774 - -
KLASSE I5 EUR Eens per kwartaal 7,54 -0,03 -0,40 7,95 7,47 - LU0995350831 - -
Class SR3 Hedged GBP Uitkering maandelijks 9,64 -0,04 -0,41 10,39 9,54 - LU2319963463 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,13 -0,02 -0,33 6,81 6,06 - LU0995336418 - -
KLASSE I2 EUR Niet uitkerend 22,33 -0,09 -0,40 22,68 21,31 - LU1559746307 - -
Class SR3 USD Uitkering maandelijks 9,67 -0,03 -0,31 10,40 9,57 - LU2319963620 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,29 -0,03 -0,36 8,92 8,04 - LU0358998713 - -
KLASSE A1 USD Uitkering dagelijks 3,52 -0,02 -0,56 3,92 3,49 - LU0278477574 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,83 -0,04 -0,41 10,43 9,73 - LU2319963380 - -
KLASSE X2 AUD Niet uitkerend 9,96 -0,02 -0,20 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,35 -0,03 -0,41 7,97 7,19 - LU0359002093 - -
KLASSE I5 USD Eens per kwartaal 8,75 -0,03 -0,34 9,74 8,66 - LU1495982867 - -
KLASSE A2 CHF Niet uitkerend 22,24 -0,09 -0,40 22,87 21,33 - LU0938162186 - -
KLASSE D2 CHF Niet uitkerend 23,84 -0,11 -0,46 24,48 22,76 - LU1065150267 - -
KLASSE X2 HEDGED GBP Niet uitkerend 10,03 -0,04 -0,40 10,70 9,64 - LU1505939139 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,10 -0,03 -0,49 6,79 6,04 - LU0995345831 - -
KLASSE I2 GBP - 18,87 -0,03 -0,16 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,58 -0,03 -0,39 8,18 7,38 - LU0622213642 - -
KLASSE A3 USD Uitkering maandelijks 3,55 -0,01 -0,28 3,94 3,51 - LU0278470132 - -
KLASSE A4 USD Eens per jaar 14,12 -0,05 -0,35 15,83 13,97 - LU0548402170 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 24,06 -0,09 -0,37 25,85 23,28 - LU0278470058 - -
KLASSE A1 EUR Uitkering dagelijks 3,04 -0,01 -0,33 3,19 3,02 - LU0278461065 - -
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 20,74 -0,09 -0,43 21,15 19,92 - LU0278457204 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Niet uitkerend 87,57 -0,33 -0,38 94,63 85,50 - LU1715605868 - -
KLASSE A4 EUR Eens per jaar 12,17 -0,05 -0,41 12,95 12,06 - LU0478974834 - -
KLASSE I2 CHF - 23,94 -0,11 -0,46 24,58 22,82 - LU1781817694 - -
KLASSE D5 GBP Eens per kwartaal 7,56 -0,01 -0,13 8,60 7,56 - LU1694209807 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Uitkering maandelijks 6,85 -0,03 -0,44 7,71 6,78 - LU1676225185 - -
KLASSE A3 EUR Uitkering maandelijks 3,06 -0,01 -0,33 3,21 3,04 - LU0278457469 - -
KLASSE A3 HKD Uitkering maandelijks 27,61 -0,11 -0,40 30,55 27,36 - LU0388349754 - -
KLASSE D3 USD Uitkering maandelijks 14,68 -0,06 -0,41 16,30 14,53 - LU0523291242 - -
KLASSE A6 USD Uitkering maandelijks 7,59 -0,03 -0,39 8,52 7,51 - LU1408528211 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 14,32 -0,05 -0,35 15,36 13,85 - LU0827885491 - -
KLASSE D3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 5,78 -0,02 -0,34 6,43 5,72 - LU0827884841 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 22,24 -0,09 -0,40 22,61 21,25 - LU0329592702 - -
KLASSE D3 EUR Uitkering maandelijks 12,66 -0,05 -0,39 13,29 12,58 - LU0827884924 - -
KLASSE D3 HKD Uitkering maandelijks 114,20 -0,44 -0,38 126,36 113,13 - LU0827885061 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 7,84 -0,03 -0,38 8,45 7,62 - LU0473186707 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 25,90 -0,10 -0,38 27,69 24,90 - LU0520955575 - -
KLASSE D4 EUR Eens per jaar 12,19 -0,05 -0,41 13,00 12,08 - LU0827885145 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Niet uitkerend 10,11 -0,04 -0,39 10,90 9,81 - LU0827884684 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 8,69 -0,03 -0,34 9,31 8,38 - LU0827884767 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Uitkering maandelijks 6,93 -0,03 -0,43 7,81 6,86 - LU1408528302 - -
KLASSE D4 USD Eens per jaar 14,14 -0,05 -0,35 15,88 14,00 - LU0827885228 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Uitkering maandelijks 5,78 -0,02 -0,34 6,43 5,72 - LU0575500318 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 9,66 -0,04 -0,41 10,46 9,42 - LU0480535052 - -
Class X5 Hedged GBP Eens per kwartaal 8,87 -0,04 -0,45 9,92 8,78 - LU1954752702 - -
KLASSE A2 CZK Niet uitkerend 528,13 -0,80 -0,15 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 6,35 -0,03 -0,47 6,43 6,03 - LU0531082021 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Uitkering maandelijks 7,59 -0,03 -0,39 8,46 7,51 - LU1408528724 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Uitkering maandelijks 7,41 -0,03 -0,40 8,33 7,33 - LU1408528641 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Niet uitkerend 7,16 -0,03 -0,42 7,78 7,03 - LU0623004180 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Uitkering maandelijks 75,34 -0,29 -0,38 84,76 74,58 - LU1408528484 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Documenten

Documenten